pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Archiwum Państwowe

Wydawnictwo Archiwum Państwowe - strona 4


okładka książki - Słownik biograficzny archiwistów polskich. Tom 2, 1906-2001

Słownik biograficzny archiwistów polskich. Tom 2, 1906-2001

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Oprawa: miękka;
Publikacja utrwalająca pamięć o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali i udostępniali bezcenne dobra kultury narodowej. Obejmuje, w układzie alfabetycznym, życiorysy archiwistów zmarłych w latach 1985-2000. Kontynuacja t....
pozycja niedostępna

okładka książki - Słownik biograficzny archiwistów polskich. Tom 1, 1918-1984

Słownik biograficzny archiwistów polskich. Tom 1, 1918-1984

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Oprawa: twarda;
Publikacja przypominająca i utrwalająca pamięć o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali i udostępniali bezcenne dobra kultury narodowej. Tom 1 obejmuje, w układzie alfabetycznym, życiorysy archiwistów zmarłych w latach 1918-1984....
pozycja niedostępna

okładka książki - Po mieczu i po kądzieli (CD-ROM)

Po mieczu i po kądzieli (CD-ROM)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Multimedia / Programy edukacyjne; Oprawa: miękka;
Wymagane: Windows 9x/NT, karta graficzna 800x600 Po mieczu i po kądzieli - 5 baz danych zawierających informacje, które mogą być przydatne do prowadzenia naukowych badań demograficznych i genealogicznych. Dotyczą one zasobu polskich archiwów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów brytyjskich i polskich. Katalog wystawy

Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów brytyjskich i polskich. Katalog wystawy

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / powstania; Oprawa: miękka;
Opis 260 obiektów prezentowanych na wystawie z okazji 50-lecia powstania warszawskiego, zorganizowanej w sali balowej Pałacu Raczyńskich w Warszawie, przy ul. Długiej 7 (siedziba Archiwum Głównego Akt Dawnych) w dniu 1 VIII 1994 r. Dokumenty...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: twarda;
Publikacja zawiera informacje o archiwaliach wytworzonych przez polskie władze, instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby prywatne działające na emigracji, które są przechowywane w 76 polskich placówkach działających w 11 krajach...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772-1918

Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772-1918

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: twarda;
Przewodnik omawia 289 zespołów/podzespołów/serii/podserii z polonikami z lat 1772-1918 zarejestrowanych w sześciu oddziałach Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu: Allgemeines Verwaltungsarchiv, Archiv der Republik, Finanzarchiv, Haus-, Hof-...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polen - Osterreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert

Polen - Osterreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Przewodnik zawiera informacje o dokumentach do historii stosunków polsko–austriackich ( XVI- XX w.) znajdujących się w archiwach państwowych w...
pozycja niedostępna

okładka książki - Plany ogólne Warszawy 1809-1916 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych

Plany ogólne Warszawy 1809-1916 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Rodzaj folderu - przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców - wprowadzającego w podstawowe zagadnienia zbiorów varsavianistycznych XIX w. w dziale kartograficznym AGAD. We wstępie zawiera przegląd prac poświęconych planom Warszawy w XIX w....
pozycja niedostępna

okładka książki - Migracje ludności na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1950

Migracje ludności na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1950

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Polska / PRL; Oprawa: miękka;
Publikacja jest uzupełnieniem wydawnictwa Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1949. Informator o materiałach archiwalnych, t. 1, Archiwa centralne, opracowanego w 1976 r. Podaje informacje na temat źródeł dotyczących procesów migracji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Między Sekwaną a Wisłą. Źródła do dziejów Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich

Między Sekwaną a Wisłą. Źródła do dziejów Francji i stosunków polsko-francuskich w archiwach polskich

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Polityka / Stosunki międzynarodowe; Rok wydania: 2002; Oprawa: twarda;
Publikacja jest rezultatem kwerendy w archiwach państwowych podległych naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych. Ułatwia dotarcie do źródeł dotyczących m.in. polsko-francuskich stosunków politycznych i gospodarczych, sytuacji wewnętrznej we Francji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Lublin. Pamięć i pamiątki

Lublin. Pamięć i pamiątki

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Rok wydania: 1997; Oprawa: miękka;
Broszura wydana z okazji 680-lecia lokacji Lublina. Zawiera rys historyczny miasta i wykaz źródeł (przywilej lokacyjny, przywileje ustrojowe, gospodarcze, cechowe i in.). Dla zainteresowanych dziejami miast...
pozycja niedostępna

okładka książki - Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce

Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Informator zawiera spis wszystkich posiadanych przez polskie archiwa państwowe ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego. Przygotowany został jako efekt kwerendy przeprowadzonej w archiwach w 1997 r. i informuje o aktach według stanu na dzień 31 XII 1996...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kresy wschodnie w II Rzeczypospolitej w Fotografii.

Kresy wschodnie w II Rzeczypospolitej w Fotografii.

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Sztuka / Fotografia; Oprawa: miękka;
Katalog przygotowany w układzie alfabetycznym, według miejscowości w obrębie każdego województwa. Obejmuje widoki 486 miast i miejscowości położonych m.in. na terenie województw: lwowskiego, tarnopolskiego, wileńskiego i wołyńskiego....
pozycja niedostępna

okładka książki - Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych. Zeszyt 10

Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych. Zeszyt 10

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Dziesiąty zeszyt katalogu zawiera materiały archiwalne sprowadzone do kraju za pośrednictwem NDAP w latach 1985-1991. Zdecydowana ich większość pochodzi z archiwów niemieckich. Materiał został usystematyzowany według państw, następnie według...
pozycja niedostępna

okładka książki - Katalog wystawy ze zbiorów Pála Domszkyego

Katalog wystawy ze zbiorów Pála Domszkyego

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Pál Domszky (1903-1974) podczas II wojny światowej, jako przewodniczący Związku Węgierskiego w Generalnej Guberni, pomagał uchodźcom polskim przedostać się za granicę. Katalog (w jęz. pol. i węg.) upamiętnia wystawę archiwalną w AGAD, w dużej mierze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Katalog map Zarządu Regulacji rzeki Odry (XVIII-XIX w.)

Katalog map Zarządu Regulacji rzeki Odry (XVIII-XIX w.)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Przewodniki i mapy / Mapy i globusy; Oprawa: miękka;
Część bogatego zasobu map regulacji Odry, zgromadzonych w archiwum wrocławskim. Mapy, plany i rysunki techniczne są luźnymi opracowaniami rękopiśmiennymi, zwykle wielobarwnymi i wykonanymi na...
pozycja niedostępna

okładka książki - Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących Wojny Trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu. Tom 2 1454-1510

Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących Wojny Trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu. Tom 2 1454-1510

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Polska / Bitwa pod Grunwaldem, Krzyżacy; Rok wydania: 1997; Oprawa: miękka;
W wydawnictwie źródłowym, będącym kontynuacją t. 1, ukazano koleje wojny stanów pruskich i Polski z Zakonem. W jęz. pol., przedstawiono 385 dokumentów i listów powstałych w kancelariach krzyżackich i innych. Nieznaczna liczba tych dokumentów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345-1795)

Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345-1795)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Wydawnictwo źródłowe. Regesty dokumentów i listów królewskich z XIV-XVIII w. (w układzie chronologicznym) przechowywanych w Archiwum Państwowym w Toruniu. Katalog zawiera 484 dokumenty i listy polskich królów począwszy od Kazimierza Wielkiego, aż...
pozycja niedostępna

okładka książki - Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: miękka;
Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do...
pozycja niedostępna

okładka książki - Inwentarz archiwum księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843

Inwentarz archiwum księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Publikacja przedstawia zwięzłą historię twórcy zespołu, tablicę genealogiczną rodu Poniatowskich herbu Ciołek oraz inwentarz charakteryzujący wnikliwie zawartość jednostek archiwalnych tworzących archiwum. Indeksy osobowy i geograficzny stanowią...
pozycja niedostępna

Strona 4 z 6 : «pierwsza...23456...ostatnia» (104 pozycji)