pokaz koszyk
rozwiń menu
szukaj tylko w Archiwum Państwowe
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Archiwum Państwowe

Wydawnictwo Archiwum Państwowe - strona 3

Sortuj wg

Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1465-1810 - okładka książki

Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1465-1810

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Inwentarz ksiąg i akt luźnych miasta Lublina składa się z dwu części zaopatrzonych wspólnym wstępem: inwentarza ksiąg oraz inwentarza akt luźnych; każdy z nich ma własne sygnatury. Zespoły akt jurydyk, jako niezależnych od miasta organizmów prawnych...
pozycja niedostępna

The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries, Mądralin, October 8-11, 1998 - okładka książki

The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries, Mądralin, October 8-11, 1998

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera artykuły przedstawicieli 15 państw na temat statusu prawnego archiwów i archiwaliów prywatnych, jako części składowej zasobów archiwów narodowych oraz kolekcji jako źródła do badań historycznych w państwach Europy Środkowej...
pozycja niedostępna

Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998 - okładka książki

Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Popularna monografia archiwum przedstawiająca genezę i pierwsze lata działalności, zasób, jego kształtowanie, opracowanie i udostepnianie, a także działalność naukową archiwum i pracowników. Pracę wzbogacają wykazy publikacji pracowników oraz...
pozycja niedostępna

Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926) - okładka książki

Dyplomacja polska na Bałkanach (1918-1926)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Polska / II Rzeczpospolita; Oprawa: miękka;
Monografia o działalności dyplomacji polskiej na Bałkanach w ważnych dla historii Polski latach 1918-1926. Praca oparta na bogatym materiale źródłowym pozyskanym z zasobów archiwów polskich i zagranicznych. Bibliografia, indeks nazwisk i streszczenie...
pozycja niedostępna

Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939-1945 - okładka książki

Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939-1945

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Polityka / Prawo i administracja; Oprawa: miękka;
Autor, opierając się na materiałach źródłowych krajowych i zagranicznych oraz literaturze przedmiotu, wyczerpująco przedstawił niemiecką politykę archiwalną na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy w latach 1939-1945. Istotą tej polityki...
pozycja niedostępna

Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do r. 1945 - okładka książki

Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do r. 1945

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Podręczniki / Podręczniki akademickie; Oprawa: miękka;
Autorka omawia stosunki prawno-organizacyjne górnośląskich przedsiębiorstw górniczo-hutniczych i czynniki kształtujące kancelarie przedsiębiorstw przemysłowych. Bibliografia i streszczenie w jęz. niem. Wzorcowe opracowanie przydatne dla studentów...
pozycja niedostępna

Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381 - okładka książki

Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Studium z dyplomatyki wieków średnich przedstawiające działalność kancelarii i dokumenty powstałe za panowania książąt mazowieckich: Siemowita III, Kazimierza I, Siemowita IV i Janusza I. Autor dokonał analizy dokumentu książęcego z punktu...
pozycja niedostępna

Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla Powstania Warszawskiego - okładka książki

Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla Powstania Warszawskiego

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / powstania; Oprawa: miękka;
Autor raportu pułkownik H.M. Threlfall był dowódcą jednostki, której zadaniem było niesienie pomocy Armii Krajowej w Polsce i powstańczej Warszawie. Jest to szczegółowa relacja z brytyjskich działań specjalnych skierowanych na okupowaną Polskę w...
pozycja niedostępna

Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837 - okładka książki

Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1837

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Oprawa: miękka;
Publikacja obejmuje rejestr około 5 tys. nazwisk i miejsc pobytu emigrantów we Francji po upadku powstania listopadowego. We wstępie omówiono losy polskich wychodźców na ziemiach francuskich, tworzenie zakładów i usytuowanie przestrzenne...
pozycja niedostępna

Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Tom 2 - okładka książki

Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Tom 2

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Oprawa: twarda;
Robert Bielecki był historykiem polskich powstań narodowych, autorem książek poświeconych m.in. epoce napoleońskiej, powstaniu listopadowemu, Wielkiej Emigracji, a także powstaniu warszawskiemu. Praca stanowi rezultat wieloletnich badań w ponad...
pozycja niedostępna

Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Tom 1 - okładka książki

Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. Tom 1

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Słowniki i encyklopedie / Słowniki; Oprawa: twarda;
Robert Bielecki był historykiem polskich powstań narodowych, autorem książek poświeconych m.in. epoce napoleońskiej, powstaniu listopadowemu, Wielkiej Emigracji, a także powstaniu warszawskiemu. Praca stanowi rezultat wieloletnich badań w ponad...
pozycja niedostępna

Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879 - okładka książki

Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Praca biograficzno–materiałowa o Polakach służących w Legii Cudzoziemskiej w latach 1831-1879, oparta na źródłach z archiwów francuskich. Wstęp w języku polskim i...
pozycja niedostępna

Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950 - okładka książki

Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815-1950

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 1999; Oprawa: miękka;
Autor przedstawia działania aktotwórcze kancelarii miejskiej posługującej się różnymi systemami kancelaryjnymi w ciągu 150 lat. Wartość naukową pracy podkreśla fakt, że w dotychczasowych pracach badawczych z zakresu archiwistyki miasto czy gmina...
pozycja niedostępna

Archiwa polskie i ich zbiory - okładka książki

Archiwa polskie i ich zbiory

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Publikacja w języku polskim i angielskim, bogato ilustrowana, zawiera omówienia dziejów archiwów polskich i prezentację wybranych obiektów...
pozycja niedostępna

Archiwa polskie (album) - okładka książki

Archiwa polskie (album)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: twarda;
W polskiej literaturze naukowej dzieje archiwów i ich zasób przedstawiane były zarówno w opracowaniach syntetycznych, jak i monograficznych. Ukazało się też wiele przewodników po zasobie poszczególnych placówek, czy też prac prezentujących...
pozycja niedostępna

Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918 - okładka książki

Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78-1918

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Praca habilitacyjna-rezultat wnikliwych poszukiwań badawczych przeprowadzonych przez autora w archiwach polskich, ukraińskich i austriackich. Przedstawia działalność oraz wzajemne powiązania między archiwami a uniwersytetami w Galicji doby...
pozycja niedostępna

50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej - okładka książki

50 lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Polityka / Polityka europejska; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie dyskusji panelowej na temat Miejsce Radia Wolna Europa w historii i pamięci Polaków oraz konferencji naukowej Dokumentacja Radia Wolna Europa częścią polskiego dziedzictwa kulturalnego...
pozycja niedostępna

Nowe Miscellanea Historyczne. Tom 5. Seria: Polska Ludowa. Zeszyt 1. Kolektywizacja wsi województwa lubelskiego w 1953 roku - okładka książki

Nowe Miscellanea Historyczne. Tom 5. Seria: Polska Ludowa. Zeszyt 1. Kolektywizacja wsi województwa lubelskiego w 1953 roku

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Miscellanea Historico Archivistica; Oprawa: miękka;
Wydawnictwo źródłowe. W zeszycie zostało opublikowanych 20 dokumentów archiwalnych dotyczących kolektywizacji wsi woj. lubelskiego w 1953 r. i związanych z nią błędów i wypaczeń”, napiętnowanych przez ówczesne władze partyjno-państwowe....
pozycja niedostępna

Nowe Miscellanea Historyczne. Tom 3. Seria: Początki Polski Ludowej. Zeszyt 2. Rok 1946 - okładka książki

Nowe Miscellanea Historyczne. Tom 3. Seria: Początki Polski Ludowej. Zeszyt 2. Rok 1946

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Miasta i regiony; Oprawa: miękka;
Wydawnictwo źródłowe stanowi kontynuację publikacji Rok 1945. Województwo Pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody. Prezentowane materiały archiwalne pozwalają zorientować się w funkcjonowaniu administracji państwowej i...
pozycja niedostępna

Nowe Miscellanea Historyczne. Tom 2. Seria: Początki Polski Ludowej. Zeszyt 1. Rok 1945. Województwo Pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody - okładka książki

Nowe Miscellanea Historyczne. Tom 2. Seria: Początki Polski Ludowej. Zeszyt 1. Rok 1945. Województwo Pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Czasopisma / Historyczne / Miscellanea Historico Archivistica; Oprawa: miękka;
Wydawnictwo źródłowe z serii tematycznej dotyczącej historii początków Polski Ludowej. Zeszyt obejmuje spuściznę aktową po działalności pełnomocnika Rządu RP na woj. pomorskie - Henryka Świątkowskiego oraz pierwszego po II wojnie wojewody pomorskiego...
pozycja niedostępna

Strona 3 z 6 : «pierwsza...12345...ostatnia» (108 pozycji)