pokaz koszyk
rozwiń menu
Księgarnia »
Wydawnictwa »
Archiwum Państwowe

Wydawnictwo Archiwum Państwowe - strona 2


okładka książki - Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego + Aneks: Przygotowanie na wypadek katastrofy

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego + Aneks: Przygotowanie na wypadek katastrofy

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Podręcznik opracowany na podstawie materiałów międzynarodowych instytucji, takich jak m. in. IFLA (Międzynarodowa Federacja Bibliotek i Stowarzyszeń Bibliotekarskich) zajmujących się tematem ochrony i profilaktyki przechowywania materiałów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918-1950

Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918-1950

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Judaica; Oprawa: miękka;
Praca doktorska opracowana na podstawie kwerendy źródłowej przeprowadzonej w krajowych archiwach centralnych i regionalnych. Podejmuje temat dziejów żydowskiej społeczności w Radomiu. Autor przedstawia losy Żydów radomskich w Polsce odrodzonej,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Lesznie. Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Lesznie. Informator o zasobie archiwalnym

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2005; Oprawa: twarda;
W Informatorze przedstawiono zasób archiwum oraz charakterystykę jego zawartości. Zasób usystematyzowano w 14 rozdziałach, które zostały podzielone na podrozdziały tematyczne lub na części chronologiczne omawiające akta” sprzed 1945 r. oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, ISAAR (CPF). Wersja II

Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, ISAAR (CPF). Wersja II

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
...
pozycja niedostępna

okładka książki - Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G)

Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Humanistyka / Bibliotekoznawstwo; Oprawa: miękka;
Norma przyjęta przez Komitet ds. Standaryzacji opisu, Sztokholm, Szwecja, 19-22 września 1999...
pozycja niedostępna

okładka książki - Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915

Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Polska / pod zaborami; Oprawa: miękka;
Publikacja przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej. Jest jednym z nielicznych opracowań z zakresu archiwoznawstwa powstałych w ostatnich latach. Autorka przedstawia proces aktotwórczy i przebieg archiwizacji akt zespołów archiwalnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fotografii 1840-2004

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przewodnik po zasobie fotografii 1840-2004

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Oprawa: miękka;
Przewodnik składa się ze wstępu oraz trzech rozdziałów, w których przedstawiono zespoły fotografii wytworzone przez agencje fotograficzne i prasowe, instytucje państwowe i organizacje; zbiory będące plonem pracy fotografików z ich archiwów...
pozycja niedostępna

okładka książki - Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie

Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Pozostałe; Rok wydania: 2006; Oprawa: miękka;
Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi i pozyskiwanymi do archiwum,...
pozycja niedostępna

okładka książki - Na falach życia cz. 1 1919-1939. Lata młodzieńcze

Na falach życia cz. 1 1919-1939. Lata młodzieńcze

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Biografie i wspomnienia / Wspomnienia; Oprawa: miękka;
Książka całkowicie wyjątkowa ze względu na charakter prozy – jest to ciekawy opis prawdziwych zdarzeń z życia autora, który jest rówieśnikiem wolnej Polski. Opowieść rozpoczyna się w roku 1919 i kończy w momencie podjęcia decyzji o emigracji...
pozycja niedostępna

okładka książki - Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Tom 2. Wybór dokumentów (+ CD)

Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Tom 2. Wybór dokumentów (+ CD)

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Konflikty Zbrojne / Służby Specjalne; Oprawa: twarda;
Publikacja jest rezultatem pracy Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, powołanej w 2000 r. przez premiera RP. Jej podstawowym zadaniem była identyfikacja i ocena ocalałych dokumentów do działalności wywiadu polskiego w czasie II wojny światowej....
pozycja niedostępna

okładka książki - Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych

Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
W publikacji autor omawia dzieje i zawartość zespołów archiwalnych gromadzonych przez Polski Instytut Naukowy, założony w 1942 r. w Nowym Jorku. Archiwum PIN stanowi cenną kolekcję dokumentów dotyczących kulturalnej, intelektualnej oraz...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Kaliszu. Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Kaliszu. Informator o zasobie archiwalnym

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: twarda;
Publikacja charakteryzuje zasób archiwum według stanu na dzień 31 XII 2002 r. Informator dostarcza podstawowych wiadomości o archiwaliach tworzących zasób AP w Kaliszu. Obejmuje wszystkie zespoły (zbiory) archiwalne niezależnie od ich rozmiaru i...
pozycja niedostępna

okładka książki - Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945-1970

Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945-1970

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Oddawany właśnie do rąk czytelników tom jest pierwszym z dwóch, jakie mieścić będą roczne raporty Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Tom niniejszy obejmuje materiały chronologicznie późniejsze, bo z lat 1945-1970. Tom, który ukaże się jako...
pozycja niedostępna

okładka książki - Losy Polaków w Uzbekistanie 1919-1952

Losy Polaków w Uzbekistanie 1919-1952

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Komunizm; Oprawa: miękka;
Polska historia to przede wszystkim losy ludzi. Skomplikowane, a często tragiczne dzieje naszego narodu sprawiły, że biografie wielu Polaków związane są z rejonami nieraz bardzo od Ojczyzny odległymi. Niestety, niemało śladów przeszłości na zawsze...
pozycja niedostępna

okładka książki - Wasz Goździk naszym Goździkiem. Droga życiowa i aktywność polityczna Lechosława Goździka

Wasz Goździk naszym Goździkiem. Droga życiowa i aktywność polityczna Lechosława Goździka

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Nauki ścisłe i przyrodnicze / Mechanika, technika; Oprawa: miękka;
Lechosław Goździk i Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu weszły na stałe do najnowszej historii Polski i stanowią istotną część składową czasy antystalinowskiej odwilży i przemian październikowych 1956 r. Mimo iż liczący dziś, tzn. w 2002 r., 71...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia archiwum

Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób. Zbiór artykułów przygotowanych w związku z jubileuszem 80-lecia archiwum

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera zbiór artykułów poświęconych dziejom AP w Lublinie oraz zgromadzonym w jego zasobie materiałom...
pozycja niedostępna

okładka książki - Katalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościołów i klasztorów 1317-1792

Katalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościołów i klasztorów 1317-1792

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie (APL) doku-menty (oryginały i kopie) wchodzą w skład zespołów: Akta miasta Lublina, akta miast i cechów z terenu dawnego województwa lubelskiego oraz akta kościołów i klasztorów również z...
pozycja niedostępna

okładka książki - Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1465-1810

Inwentarz Archiwum Miasta Lublina 1465-1810

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Inwentarz ksiąg i akt luźnych miasta Lublina składa się z dwu części zaopatrzonych wspólnym wstępem: inwentarza ksiąg oraz inwentarza akt luźnych; każdy z nich ma własne sygnatury. Zespoły akt jurydyk, jako niezależnych od miasta organizmów prawnych...
pozycja niedostępna

okładka książki - The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries, Mądralin, October 8-11, 1998

The Private Archives and Archival Materials in Central and East European Countries, Mądralin, October 8-11, 1998

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Książki obcojęzyczne; Oprawa: miękka;
Publikacja zawiera artykuły przedstawicieli 15 państw na temat statusu prawnego archiwów i archiwaliów prywatnych, jako części składowej zasobów archiwów narodowych oraz kolekcji jako źródła do badań historycznych w państwach Europy Środkowej...
pozycja niedostępna

okładka książki - Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998

Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów 1973-1998

Książka. Wydawnictwo: Archiwum Państwowe; Kategoria: Książki / Historia / Dokumenty; Oprawa: miękka;
Popularna monografia archiwum przedstawiająca genezę i pierwsze lata działalności, zasób, jego kształtowanie, opracowanie i udostepnianie, a także działalność naukową archiwum i pracowników. Pracę wzbogacają wykazy publikacji pracowników oraz...
pozycja niedostępna

Strona 2 z 6 : «12345...ostatnia» (104 pozycji)