pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
wstecz


Polecamy w sieci:

  • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. W ramach Instytutu działają: Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biuro Edukacji Publicznej. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.
  • Klub Jagielloński - to stowarzyszenie, którego celem jest: upowszechnianie idei wspólnej Europy opartej na fundamentach tradycji chrześcijańskiej, konserwatywnej i liberalnej; upowszechnianie idei państwa prawa; działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego; promocja gospodarki rynkowej; upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych.
  • Stowarzyszenie Koliber - to licealiści, studenci i przedsiębiorcy - młode pokolenie, któremu bliskie są wartości takie jak: ochrona własności, rządy prawa, wolność gospodarcza, odpowiedzialność za własny los oraz silne i bezpieczne państwo.
  • Ośrodek KARTA - niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.
  • Ośrodek Myśli Politycznej jest stowarzyszeniem, powołanym do życia w Krakowie w 1992 roku. Zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad zagadnieniami związanymi z polską doktryną państwową, w tym zwłaszcza nad problematyką ustroju państwa polskiego i polską polityką zagraniczną.