pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
Książki »
Tytuł książki:

Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej

Autor książki:

Szymon Rudnicki

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
Oprawa: miękka
Ilość stron: 476 s.
Wymiar: 176x250 mm
EAN: 9788370596392
ISBN: 83-7059-639-8
Data: 2004-05-21
Cena wydawcy: 85.00 złpozycja niedostępna
Produkty podobne:

Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej - Szymon Rudnicki - opis książki:

Praca poświęcona przedstawicielstwu żydowskiemu w parlamencie II RP. Omówiono w niej funkcjonowanie parlamentarzystów żydowskich w Sejmie i jego komisjach oraz ich stosunek do kolejnych rządów i ugrupowań tworzących rządy w latach 1918-1939. Książka oparta na bogatej bazie źródłowej (archiwalia sejmowe i rządowe, spuścizna czołowych parlamentarzystów żydowskich oraz fragmenty materiałów niemieckich MSZ), wzbogacona indeksem - rozszerzy naszą wiedzę o życiu politycznym, społecznym i kulturalnym mniejszości żydowskiej w Polsce.

Książka „Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej” - oprawa miękka - Wydawnictwo Sejmowe.

Spis treści:

Od Autora

Wstęp
1. Liczebność i struktura ludności żydowskiej
2. Żydowskie partie polityczne
3. Tymczasowa Żydowska Rada Narodowa
4. Źródła i literatura

I. Sejm Ustawodawczy 1919-1922
1. W strukturach Sejmu
Żydzi w wyborach do Sejmu Ustawodawczego
Wolne Zjednoczenie Postów Narodowości Żydowskiej
W Konwencie Seniorów i w komisjach sejmowych
Warunki działania
2. Obywatele czy mieszkańcy
Wobec wystąpień antyżydowskich
Wobec armii polskiej i wojny polsko-bolszewickiej
Wobec Traktatu między Mocarstwami Sprzymierzonymi a Polską oraz traktatu ryskiego
Sprawa polskiego obywatelstwa
3. W Komisji Konstytucyjnej i podczas plenarnej debaty konstytucyjnej
O ustrój Rzeczypospolitej
O prawa i wolności obywatelskie
O zasadę równości czy równouprawnienia
4. W debacie nad ordynacjami wyborczymi do izb ustawodawczych
5. O organizacji społeczności żydowskiej
Wokół organizacji gmin żydowskich
O organizacji szkolnictwa żydowskiego
Wokół języka narodowego Żydów
6. Wokół problemów gospodarczych
7. Relacje z rządami U Rzeczypospolitej w latach 1918-1922
8. Wnioski ogólne
II. Sejm I kadencji 1922-1927
„Sejmokracja"
l. W strukturach Sejmu
Wybory
Wewnętrzne spory w Kole Żydowskim
W komisjach i na plenum
Stosunki z Blokiem Mniejszości Narodowych
Wobec wyborów prezydenta
2. Relacje z rządami II Rzeczypospolitej
Od opozycji do opozycji
„Ugoda" z rządem Władysława Grabskiego
3. Wokół problemów gospodarczych
4. Wobec dyskryminacji i nietolerancji
O zasadę równouprawnienia
Wobec obywatelstwa polskiego
Wobec wystąpień antyżydowskich
5. O organizację społeczności żydowskiej
Wokół organizacji gmin żydowskich
Wobec problemów szkolnictwa
Wokół języka narodowego
Po przewrocie majowym
1. Relacje z sanacją
2. Wobec zmian ustrojowych
Wobec nowelizacji konstytucji i ustaw samorządowych
O zasadę równouprawnienia
3. Wokół problemów gospodarczych
4. O organizację społeczności żydowskiej
Wokół organizacji gmin żydowskich
Wobec problemów szkolnictwa
5. Wnioski ogólne

III. Sejm H kadencji 1928-1930 1. W strukturach Sejmu
Wybory
Nieustające spory w Kole Żydowskim
2. Między sanacją i opozycją
3. Wokół problemów gospodarczych
4. O konstytucji i równouprawnieniu
Wokół konstytucji
O zasadę równouprawnienia
5. O organizacji społeczności żydowskiej
Wokół organizacji gmin żydowskich
O szkolnictwie żydowskim
6. Wnioski ogólne

IV. Sejm III kadencji 1930-1935
l. W strukturach Sejmu
Wybory
Koło Żydowskie
2. Relacje z sanacją
3. Wokół problemów gospodarczych
4. O konstytucji i równouprawnieniu
Wokół konstytucji i ustaw umacniających władzę sanacji
O zasadę równouprawnienia
Wobec wystąpień antyżydowskich
5. O organizacji społeczności żydowskiej
Wokół gminy żydowskiej
O szkolnictwie żydowskim
6. Wnioski ogólne

V. Sejm IV kadencji 1935-1938
1. W strukturach Sejmu
Wybory
Żydowska Reprezentacja Parlamentarna
2. Relacje z sanacją
Stosunek posłów żydowskich do sanacji
Stosunek sanacji do Żydów
Wokół problemów gospodarczych
3. Wobec akcji antyżydowskiej
4. Wnioski ogólne
VI. Sejm V kadencji 1938-1939
1. W strukturach Sejmu
Wybory
Koło Żydowskie
2. Relacje z sanacją
Stosunek do sanacji
Stosunek sanacji do Żydów
Ostatnie posiedzenie

Zakończenie

Aneksy
Aneks I
1. Posłowie senatorowie żydowscy w poszczególnych kadencjach Sejmu i Senatu
2. Biogramy
Aneks II
1. Postulaty delegatów żydowskich rad narodowych 1919 [prawdopodobnie maj], Paryż
2. Propozycje posłów żydowskich redakcji artykułów 112 i 113 projektu konstytucji
3. Wytyczne Komitetu Politycznego Rady Ministrów w sprawie szkolnictwa żydowskiego
4. Warunki przedstawione przez stronnictwa żydowskie na naradzie w sprawie ugody polsko-żydowskiej w lipcu 1920 r.
5. Dokumenty przygotowane przez rząd i stronę żydowską przed wznowieniem rozmów w 1921 r.
Załącznik nr l. Punkty ustalone przez p. wiceprezesa Daszyńskiegojako najbliższy program Rządu
Załącznik nr 2. W sprawie uregulowania kwestii żydowskiej
Załącznik nr 3. Rozporządzenia i zarządzenia rządu projektowane przez Narodowy Żydowski Klub Postów Sejmowych przy Tymczasowej Żydowskiej Radzie Narodowej, niezbędne w celu uregulowania sprawy Żydów
Załącznik nr 4. Ustawy projektowane przez Narodowy Żydowski Klub Posłów Sejmowych przy Tymczasowej Żydowskiej Radzie Narodowej, niezbędne w celu uregulowania sprawy Żydów
6. Projekt Regulaminu Koła Żydowskiego [kadencja 1922-1927]
7. Wytyczne na podstawie dotychczasowych konferencji [Porozumienie polsko-żydowskie z 5 VII 1925]
8. [Propozycje Sekcji Komitetu Politycznego Rady Ministrów do spraw mniejszości narodowych]
9. Wytyczne w sprawie mniejszości narodowych (fragment)
10. Postulaty Koła Żydowskiego przedstawione marszałkowi Senatu Szymańskiemu w imieniu Koła [23 marzec 1930]
11.Żydowskie Koło Parlamentarne [X 1935]
a) Odezwa Żydowskiego Koła Parlamentarnego [3 X 1935]
b) Deklaracja posła Mincberga i senatora Trockenheima
c) Oświadczenie senatora Schorra
12. Projekty ustaw o uboju zwierząt gospodarczych w rzeźniach
a) Pojekt ustawy złożony przez poseł Janinę Prystorową o uboju zwierząt gospodarczych w rzeźniach
b) Sprawozdanie Komisji Administracyjno-Samorządowej o projekcie ustawy, złożonym przez pos. Janinę Prystorową o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach (druk sejmo- wy nr 59)
c) Ustawa o uboju zwierząt gospodarczych w rzeźniach
d) Pojekt ustawy złożony przez poseła Juliusza Dudzińskiego w sprawie zmiany ustawy o uboju zwierząt gospodarczych w rzeźniach
e) Sprawozdanie Komisji Administracyjno-Samorządowej o projekcie ustawy, złożonym przez posła Juliusza Dudzińskiego w sprawie zmiany ustawy o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach
13. Interpelacja posła drą Emila Sommersteina do Pana Prezesa Rady Ministrów jako Szefa Rządu i Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zarządzeń rektorskich, wprowadzających oddzielne miejsca dla studentów Żydów na wyższych uczelniach [l XII 1937]
14. Projekt ustawy złożony przez posła Stanisława Jóźwiaka o ochronie przymiotnika „polski" [21 XII 1938]
15. OZN w sprawie emigracji Żydów [21 XH 1938]
a) Interpelacja posła Skwarczyńskiego i 116 innych postów do premiera Składkowskiego
b) Przemówienie radiowe płk. Zygmunta Wendy
c) Odpowiedź premiera Składkowskiego
16. Projekt ustawy drą Franciszka Stocha w sprawie żydowskiej

Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks nazwisk
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce ""
Szymon Rudnicki - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również: