pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 maja 1937 roku. Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Autor książki:

Wojciech Śleszyński

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Prymat
Oprawa: miękka
Ilość stron: 140 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788388097560
ISBN: 83-88097-56-3
Data: 2005-12-29
Cena wydawcy: 22.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Wojciech Śleszyński (ur. 1970), adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczący Sekcji Dziejów Ziem Północno-Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej PTH. Członek redakcji "Biuletynu Historii Pogranicza", "Białostockiego Magazynu Historycznego Gryfita" oraz "Słownika Biograficznego Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskiego". Inicjator i współorganizator cyklu międzynarodowych konferencji "Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej". Stypendysta Funduszu Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej w Paryżu (2001), Komitetu Badań Naukowych (2003) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004).
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziejów ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego i lat 1939-1941. W prowadzonych badaniach zajmuje się problemami mniejszości narodowych, konfliktów etnicznych i relacjami państwo-obywatel oraz wykorzystaniem materiałów archiwalnych do dziejów kresów północno-wschodnich ze zbiorów na terenie Białorusi i Litwy. Jest autorem trzech pozycji książkowych: "Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939-1941. Proces aneksji i polityczno-prawnej sowietyzacji Białostocczyzny", Białystok 2000, "Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja", Białystok 2001, "Ooóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939", Białystok 2003, a także licznych artykułów naukowych wydanych w publikacjach polskich, białoruskich, litewskich i ukraińskich. Ponadto redagował następujące pozycje: "Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku. Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku", Białystok 2003, "Sztetł - wspólne dziedzictwo. Szkice z dziejów ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej", Białystok 2003, "Repatriacje* i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego", Białystok 2004.

Prezentowana Państwu książka jesł pierwszą z cyklu publikacji źródłowych przygotowywanych przez autora. Celem serii wydawniczej "Dokumenty do dziejów kresów północno-wschodnich II Rzeczypospoliłej" jest zainicjowanie wydawania drukiem i spopularyzowanie w środowisku naukowym materiołów dotyczqcych historii II RP przechowywanych w białoruskich i litewskich zasobach archiwalnych. Kolejny przygotowywany przez autora zbiór źródeł dotyczyć będzie walki instytucji państwowych z działdlnością dywersyjnq na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w lałach dwudziestych XX wieku.

Książka "Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 maja 1937 roku. Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej" - Wojciech Śleszyński (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Prymat.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]