pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Władza wykonawcza w Polsce i Europie

Autor książki:

Maciej Drzonek, Artur Wołek

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 368 s.
Wymiar: 145X205 mm
EAN: 9788360125618
ISBN: 978-83-6012-561-8
Data: 2009-04-02
Przecena!!! 13.76  35.00  21.24 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Polityka jest kategorią tyleż pociągającą, co trudno definiowalną. Niewątpliwie jednak kluczem do zrozumienia działań politycznych jest pojęcie władzy, które stanowi o istocie wszelkich dociekań na temat polityki. Znawcy zagadnień politycznych, wskazując na jej fundamentalne znaczenie, często uciekają się do obrazowego porównania: władza ma tak samo duże znaczenie w polityce, jak pieniądze w gospodarce, tak jak nie można działać w nowożytnej gospodarce bez pieniędzy, tak niemożliwe jest uprawianie polityki bez odniesienia do posiadania lub nieposiadania władzy. Tak jak nie można wyobrazić sobie nowożytnej nauki ekonomii bez pojęcia pieniądza, tak nie można wyobrazić sobie nauki o polityce bez kategorii władzy.


Analogia z ekonomią na tym się jednak kończy. Bo o ile w ekonomii w sposób prosty i niekontrowersyjny można wyjaśnić, czym są pieniądze, o tyle na płaszczyźnie analiz politycznych trudno jednoznacznie określić czym w istocie jest władza. Władza, podobnie jak polityka jest różnie definiowana: poprzez odwołanie się do wpływu, dominacji, możliwości używania siły, powodowania, by podlegający władzy czynili to, czego sami by nie uczynili itd. Bezsporne jest natomiast wyodrębnienie w obrębie władzy różnych jej funkcji, a co za tym idzie i zespołów instytucji wykonujących je: legislatywy, judykatury i egzekutywy.
W niniejszej publikacji grupa Autorów, wywodzących się z różnych, niekiedy odległych ośrodków naukowych, przyjrzała się różnym aspektom władzy wykonawczej. W tomie można zauważyć trzy generalne tendencje.


Po pierwsze, znalazły się w nim opracowania, w których punktem wyjścia do analizy egzekutywy jest jej formalno-prawne usytuowanie w ustroju danego państwa. Do tej grupy można zaliczyć rozdziały przygotowane przez Tomasza Czapiewskiego, Marka Czerwińskiego, Marka Jarentowskiego, Magdalenę Musiał-Karg, Roberta Radka i Waldemara Tomaszewskiego.
Po drugie, wiele miejsca poświęcono przeobrażeniom egzekutywy w kontekście praktycznych działań politycznych, które wpływają na jej kształt. W tej kategorii można odnaleźć rozdziały autorstwa Macieja Drzonka, Włodzimierza Marciniaka, Rafała Matyji, Michała Siedziako, Michała Wawrzonka oraz Izabeli Zielińskiej. Wreszcie po trzecie, w niniejszej publikacji znalazły się opracowania, w których analiza władzy wykonawczej została podjęta z nieco innych pozycji: myśli politycznej (Tomasz Sikorski), analizy cyberprzestrzeni (Waldemar Paruch i Piotr Maj), legitymizacji (Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska), tradycji historycznych (Dariusz Wybranowski), wpływu Unii Europejskiej (Jarosław Jańczak), terroryzmu politycznego (Andrzej Łuc).
Struktura publikacji została jednak oparta na dwóch łatwych do wyodrębnienia wątkach tematycznych. W pierwszej części znalazły się rozdziały poświęcone władzy wykonawczej w Polsce, natomiast w drugiej części umieszczono te, których cechą wspólną była analiza egzekutywy w innych państwach europejskich (Rosji, Ukrainie, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Finlandii, Szwajcarii, Hiszpanii oraz krajach bałkańskich).
Zdajemy sobie sprawę, że zakres analizy podjętej w niniejszym opracowaniu nie wyczerpuje bogatej tematyki władzy wykonawczej. Mamy jednak nadzieję, że tom stanie się dla Czytelników asumptem do dalszych przemyśleń i dociekań na temat roli egzekutywy, a tym samym przyczyni się do lepszego zrozumienia zjawisk politycznych.
Maciej Drzonek, Artur Wołek

Książka "Władza wykonawcza w Polsce i Europie" - Maciej Drzonek, Artur Wołek (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej. Książka posiada 368 stron i została wydana w 2009 r. Cena 13.76 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I
O egzekutywie w Polsce

Maciej Drzonek
Efektywny czy dysfunkcjonalny? Dylematy dualizmu polskiej egzekutywy

Marek Grzegorz Jarentowski
System rządów Polski a modele systemów rządów

Rafał Matyja
Centrum władzy wykonawczej w praktyce rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007

Waldemar Tomaszewski
Koncepcje modelu ustrojowego władzy wykonawczej w projektach polskiej konstytucji w latach 1989-1997

Michał Siedziako
Droga do pierwszej koalicji rządowej tzw. IV Rzeczpospolitej

Tomasz Sikorski
Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990)

Część II
O egzekutywie w Europie

Włodzimierz Marciniak
Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji

Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska
Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji

Michał Wawrzonek
Ewolucja władzy wykonawczej na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji”

Marek Czerwiński
Prezydent jako głowa władzy wykonawczej – model białoruski

Dariusz Wybranowski
Tradycje historyczne i ewolucja władzy wykonawczej w wybranych państwach Bałkanów Zachodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra)

Izabela Zielińska
Premier Jej Królewskiej Mości. Analiza wpływu czynników polityczno-prawnych oraz osobowości politycznej premiera na sprawowanie władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii

Tomasz Czapiewski
Szkocka Egzekutywa – nowy model rządu w Zjednoczonym Królestwie

Magdalena Musiał-Karg
Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiązań szwajcarskich na tle innych państw federalnych

Jarosław Jańczak
Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fińskiego systemu politycznego w postzimnowojennej rzeczywistości

Andrzej Łuc
Terroryści wybierają rząd – casus hiszpański

Przemysław Maj, Waldemar Paruch
Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni. Refleksje o nowych uwarunkowaniach demokracji na przełomie XX i XXI w.

Robert Radek
Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej na przykładzie wybranych państw europejskich

Autorzy
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]