pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
okładka książki - Sąd konstytucyjny Republiki Czeskiej
Sąd konstytucyjny Republiki Czeskiej 28.98 zł pozycja dostępna!
Księgarnia »
Książki »
»
Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego
Księgarnia »
Książki »
Księgarnia »
Książki »
książka:

Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2010
Ilość stron: 452 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788322930724
ISBN: 978-83-2293-072-4
Data: 2010-02-19
Cena wydawcy: 43.00 złpozycja niedostępna

Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego - Dariusz Skrzypiński - opis książki:

Monografia poświęcona jest jednemu z trzech segmentów władzy państwowej, jakim jest sądownictwo w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Celem pracy jest egzegeza władzy sądowniczej, czynników ją determinujących oraz analiza rozwiązań instytucjonalnych, która została przeprowadzona na podstawie przepisów konstytucyjnych i ustawowych, a także bardzo bogatej literatury przedmiotu. Założonemu celowi towarzyszyły adekwatne metody badawcze: analiza instytucjonalna, historyczna i statystyczna. Praca ma charakter politologiczny, ale w dużej części dotyczy problematyki prawniczej, stąd wykorzystanie metody analizy instytucjonalnej, określanej też przez prawników metodą analizy instytucjonalno-prawnej.

Książka „Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego” - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka posiada 452 stron i została wydana w 2010 r.

Spis treści:

Wykaz użytych w pracy skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ PIERWSZY. WŁADZA SĄDOWNICZA JAKO ELEMENT SYSTEMU POLITYCZNEGO
I.1. Pojęcie władzy sądowniczej
I.2. Funkcje władzy sądowniczej
I.3. Władza sądownicza w systemie demokratycznym
I.4. Władza sądownicza w systemie niedemokratycznym (casus PRL)
ROZDZIAŁ DRUGI. PROCES TRANSFORMACJI WŁADZY SĄDOWNICZEJ
II.1. Ewolucja systemowej pozycji władzy sądowniczej jako element procesu transformacji systemu politycznego
II.2. Inicjacja procesu transformacji władzy sądowniczej w Polsce
II.3. Organizacja i kompetencje władzy sądowniczej w programach wyborczych polskich partii politycznych w latach 1991–2005
II.4. Organizacja i kompetencje władzy sądowniczej w projektach konstytucji z lat 1990– 1997
II.5. Organizacja i kompetencje władzy sądowniczej w konstytucji z 1997 r. i ustawach towarzyszących
ROZDZIAŁ TRZECI. RELACJE WŁADZY SĄDOWNICZEJ Z INNYMI ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ W PROCESIE TRANSFORMACJI POLSKIEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO
III.1. Relacje władzy sądowniczej z Radą Ministrów
III.1.1. Projekty ustawodawcze
III.1.2. Polityka budżetowa
III.1.3. Nadzór administracyjny nad sądami
III.2. Relacje władzy sądowniczej z Prezydentem RP
III.2.1. Projekty ustawodawcze
III.2.2. Decyzje personalne
III.2.3. Udział Adama Strzembosza w wyborach prezydenckich w 1995 r.
III.3. Relacje władzy sądowniczej z władzą ustawodawczą
III.3.1. Projekty ustawodawcze
III.3.2. Decyzje personalne
III.4. Relacje władzy sądowniczej z organami kontroli państwowej i ochrony prawa
III.4.1. Rzecznik Praw Obywatelskich a władza sądownicza
III.4.2. Najwyższa Izba Kontroli i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a organy władzy sądowniczej
ROZDZIAŁ CZWARTY. REALIZACJA FUNKCJI SYSTEMOWYCH WŁADZY SĄDOWNICZEJ W LATACH 1989–2007
IV.1. Kontrola konstytucyjności prawa
IV.2. Kontrola przebiegu i wyników procesu wyborczego oraz działalności partii politycznych
IV.3. Orzekanie o odpowiedzialności polityków
IV.4. Rozliczenie przeszłości
IV.4.1. Problem weryfi kacji sędziów
IV.5. Funkcja regulacyjna
IV.6. Wizerunek władzy sądowniczej
Zakończenie
Źródła
1. Akty normatywne
1.1. Konstytucje i ustawy konstytucyjne
1.2. Ustawy
1.3. Rozporządzenia
2. Wyroki i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
3. Uchwały i postanowienia Sądu Najwyższego
4. Literatura
4.1. Książki i artykuły w pracach zbiorowych
4.2. Artykuły prasowe
4.3. Dokumenty, raporty, analizy
4.4. Druki i dokumenty sejmowe i senackie
4.5. Komunikaty CBOS
4.6. Adresy internetowe
Summary
Spis tabel i rycin
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego"
Dariusz Skrzypiński - autor m.in.: