pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
»
W trosce o integralne wychowanie
książka:

W trosce o integralne wychowanie

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Oprawa: miękka
Ilość stron: 564 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373630932
ISBN: 83-7363-093-7
Data: 2006-03-20
Cena wydawcy: 33.00 złpozycja niedostępna

W trosce o integralne wychowanie - opis wydawcy:

W niniejszym wydaniu artykuły zaszeregowano zachowiijąc taką właśnie kompozycję, tj. rozpoczynając od części górnej, teoretyczncj, a następnie zstępując aż do praktycznych doświadczeń w najbardziej istotnych sektorach działalności wychowawczej.
Poza Wprowadzeniem, stanowiącym charakterystykę pracy naukowo-dydaktycznej Stefana Kunowskicgo (prof. Piotr Gach) oraz obraz jego osobowości wydobyty ze wspomnień przyjaciół i uczniów (prof. Grażyna Karolewicz), mamy zatem:
- Część I. Zatytułowaną Ku pedagogice czystej (teoretycznej) zawierającą ogólną refleksję metodologiczną nad autonomią i autonomicznością pedagogiki jako nauki (prof. Andrzej Bronk), a także próbę recepcji założeń pcdagogiki teoretycznej Stefana Kunowskiego w kontekście uwzględnioncgo przełomu formacyjnego (prof. Janusz Gnitecki), oglądu linii rozwoju teoretycznej refleksji na rzecz pedagogiki chrześcijańskicj i otwartej (prof. Zygmunt Wiatrowski), wkładu S. Kunowskicgo w rozwój polskiej pedagogiki ogólnej (Dr Lucyna Górska) i pedagogiki katolickicj (Dr Alina Rynio);
- Część II. Zatytułowaną Pedagogika aksjologiczna i normatywna z ogólnym tłem ideowym myśli pedagogicznej S. Kunowskicgo wpisanym w nurt personalizmu i ukazaniem zwłaszcza jego aspektów w Podstawach współczesnej pedagogiki (prof. Janusz Homplewicz), koncepcją osoby u Stefana Kunowskicgo (prof. Marian Nowak), wskazaniem na rzeczywistość sytuacji wychowawczej w Podstawach współczesnej pedagogiki i w pedagogice otwartej (prof. Tercsa Kukołowicz), następnie na aktualność problematyki "introcepcji wartości" (Dr Tomasz Ożóg) i na obecność warstwy duchowej w teoriach pedagogicznych XX wieku (prof. Janina Kostkiewicz). Są też odniesienia do poszczególnych dyscyplin i konkretnych sektorów występowania wartości odkrywanych w świetle koncepcji S. Kunowskiego w związku z formacją i autoformacją dorosłych (prof. Zofia Matulka), twórczością (Dr Katarzyna Szumilas), wychowanicm religijnym i katolickim (Miroslav Gejdoś i Emil Turiak), nie zabrakło też odniesień do pedagogiki F.W. Focrstcra, stanowiącego swoiste tło ideowe refleksji wielu pedagogów katolickich, w tym także dla S. Kunowskiego (Dr Marek Studenski i Dr Ewa Smołka);
- Część III. natomiast zatytułowaną Implikacje teorii warstwicowej dla dyscyplin pedagogicznych i praktyki wychowawczej pomyślano jako tę grupę artykułów i komunikatów, które można zlokalizować w najszerzej pojętej podstawic doświadczenia praktycznego, wraz z uogólniającym je działem eksperymentalnego podejścia w odkrywaniu zjawisk biologicznych, psychologicznych, socjologicznych lub kulturowych. Ta część, rozmiarami zresztą najobszerniejsza, została podzielona odpowiednio na:
Sekcję A - zorientowaną na implikacje teorii warstwicowej dla pedagogiki rodziny, pracy socjalnej i resocjalizacji z podjęciem problemu wychowania do trzeźwości w rodzinie według S. Kunowskiego (prof. Jan Śledzianowski), a także wychowania rodzinnego (prof. Stefan Możdżeń), zadaniami rodziny (Renata Nowak), problemami wychowawczymi dorastającej młodzieży (Helena Kuberowa), wychowaniem resocjalizującym (Dr Tadeusz Sakowicz), sytuacją egzystencjalną młodzieży a wartościowaniem (Dr Franciszka Wanda Wawro);
Sekcję B - zorientowaną na implikacje teorii warstwicowej dla pedagogiki szkolnej i pedeutologii z ukazaniem w kontekście czynnika "agosu" reformującej się szkoły (prof. Krystyna Chałas), chrześcijańskiego wychowania (Joanna Karczew-ska), a także "edocere" w pedeutologicznej analizie roli "agosu" w wychowaniu (Dr Małgorzata Kowalik), jak też funkcji "initiare" i "christianisare" w katechezie (Renata Brzoza), tendencji rozwojowych dydaktyki w kontekście funkcji "edocere" (Dr Anna Petkowicz), z konkretnymi odniesieniami do wychowania integralnego w Ruchu Szensztackim (Dr Zygmunt Czaja), obrazu szkoły katolickiej jako instytu-cji wychowania chrześcijańskiego na przykładzie konkretnego gimnazjum (Jadwiga Katarzyna Bąk), planów edukacji młodzieży wiejskiej południowowschodniego Podlasia (Elżbieta Huk Wieliczuk i Barbara Bergier), nauczyciela i wychowawcy w kontekście ciągłości i zmienności życia społecznego (Katarzyna Segiet), nauczyciela jako osoby znaczącej (Ewa Domagała-Zyśk);
Sekcję C - zorientowaną na implikacje teorii warstwicowej dla psychopedagogiki, pedagogiki specjalnej i pedagogiki zdrowia, kolejno z tematycznymi odniesieniami do pedagogicznych kontekstów psychologii wychowawczej w ujęciu S. Kunowskiego (Dr Danuta Opozda), porównawczym ujęciem kształtowania charakteru i rozwoju osobowości według J. Pastuszki i rozwoju wychowawczego S. Kunowskiego (Dr Anna Lendzion), rozumieniem krzywdy i przebaczenia (Aldona Król), integralnej edukacji medialnej (Dorota Bis), wychowania w sytuacji niepełnosprawności (Witold Janocha), niepełnosprawności umysłowej (Bożena Sidor), metod rehabilitacji uszkodzeń słuchu w kontekście integralnego wychowania człowieka (prof. Kazimiera Krakowiak), edukacji zdrowotnej (Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, prof. Irena Wrońska), wychowania fizycznego (Barbara Wolny), zapobiegania HIWAIDS wśród młodzieży (Alina Dobrzańska), wychowywania i pomocy osobom z afazją(Barbara Koc-Kozłowiec).
Tę część kończą zamieszczone kolejno bliższe sprawozdania z wymienionych kolejnych grup (sekcji) tematycznych, głównych problemów oraz wspólnych dyskusji.
Całość zamyka ogólne słowo kończące.
Zamieszczone Noty o Autorach bliżej informują o poszczególnych środowiskach i Autorach publikowanych artykułów.
Powstała w takim układzie tematycznym i problcmowym publikacja, nosząca tytuł W trosce o integralne wychowanie człowieka, stanowi ważny przyczynek do próby odczytania koncepcji integralnego wychowania człowieka. Dążenie do wypracowania takiej koncepcji stanowiło szczególną inspirację i było przedmiotem troski Stefana Kunowskiego w uprawianiu pedagogiki i jej reprezentowaniu w Ka-tolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Instytut Pedagogiki KUL, czujący się bezpośrednim i nawet instytucjonalnym spadkobiercą tej troski i tego stylu uprawiania pedagogiki naukowej, z wdzięcznością zwraca się najpierw ku Autorom zamieszczonych tekstów, dziękując za ich wysiłek pochylenia się nad myślą Stefana Kunowskiego, wczytania się w nią w aktualnym kontekście problemów edukacyjnych i podzielenie się swoją, tak często wręcz zaskakująco pogłębioną i cennąrefleksją. Następnie, zwracając się ku Czytelnikom, zachęca się do wysiłku współtworzenia jej przesłania przez własną refleksję i wnikliwą analizę.
Z nadzieją, że zamieszczone treści mogą okazać się pomocne w tworzeniu naszej pedagogiki naukowej i budzeniu klimatu troski o integralne wychowanie człowieka
- redaktorzy publikacji
Marian Nowak - Tomasz Ożóg - Alina Rynio
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio (red.) - autor m.in.:
Społeczna Potrzeba Pamięci. Osoba - okładka książki
Społeczna Potrzeba Pamięci. Osoba i dzieło Kardynała... Alina Rynio, Magdalena Parzyszek (red.);
Wychowanie a cywilizacja uzależnień - okładka książki
Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji Alina Rynio, Katarzyna Stępień (red.);
Źródła wielkości mistrzów. Księga - okładka książki
Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa... Marian Nowak, Roman Jusiak, Jolanta Mazur (red.);
Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. - okładka książki
Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa... Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio;
Historia weterynarii i deontologia - okładka książki
Historia weterynarii i deontologia Maciej Janeczek, Aleksander Chrószcz, Tomasz Ożóg;
Social and Educational Support - okładka książki
Social and Educational Support in Life-long Human Ewa Domagała-Zyśk, Dorota Bis, Alina Rynio (red.);
Religijno-moralny wymiar rozwoju - okładka książki
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania Alina Rynio, Katarzyna Braun, Anna Lendzion, Danuta Opozda (red.);
Media w wychowaniu chrześcijańskim - okładka książki
Media w wychowaniu chrześcijańskim Dorota Bis, Alina Rynio (red.);
Bogactwo młodości wyzwaniem dla - okładka książki
Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI... Alina Rynio, Katarzyna Stępień (red.);
Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki - okładka książki
Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej... Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio (red.);
Metodologia pedagogiki zorientowanej - okładka książki
Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie.... Dariusz Kubinowski, Marian Nowak (red.);
Środa, 20 Marca 2019 roku.