pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Studia Linguistica XXXIV
książka:

Studia Linguistica XXXIV

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 201 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 977013711650955
ISSN: 0137-1169
Data: 2016-06-10
24.76  27.00  2.24 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Studia Linguistica XXXIV - Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek - opis książki:

Zeszyt XXXIV „Studia Linguistica” zawiera dziesięć artykułów omawiających różne tematy związane z językoznawstwem ogólnym i porównawczym, leksykografią i analizą dyskursu. Siedem artykułów opublikowano w języku niemieckim, dwa - w języku angielskim, jeden artykuł powstał w języku polskim. Wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Jarosław Aptacy analizuje relacje między członem określanym a członem określającym w niemieckich złożeniach rekcyjnych przymiotnikowych (tekst w języku niemieckim). Monika Bielińska w ramach zagadnień z leksykografii omawia (w języku niemieckim) najważniejsze słowniki wykorzystywane do nauczania języka polskiego jako obcego. Edyta Błachut analizuje (w języku niemieckim) językowe sposoby manipulowania poprzez formułowanie wypowiedzi oceniających w tekstach prasowych dotyczących wydarzeń politycznych i w prasowych tekstach reklamowych. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt prowadzi analizę dyskursu z perspektywy lingwistyki kulturowej na temat migracji zarobkowej w ramach Unii Europejskiej w XXI wieku (tekst w języku niemieckim oparty na przykładach z prasy niemieckojęzycznej). Małgorzata Karczewska analizuje (w języku angielskim) czasowniki posiłkowe w czasach złożonych w języku niemieckim i włoskim, przyjmując perspektywę porównawczą. Clemens Knobloch wskazuje (w języku niemieckim) na wzajemne oddziaływanie dwóch dziedzin nauk, lingwistyki i psychologii, w tworzeniu systemów gramatycznych języków oraz odkrywaniu i opisie ich strukturalnych regularności. Beata Mikołajczyk i Jarosław Aptacy zajmują się niemieckimi terminami fachowymi Lehrbefugnis i Lehrbefähigung w niemieckim prawie o szkolnictwie wyższym (Hochschulrecht); analiza (w języku niemieckim) opiera się na badaniu znaczenia i użycia terminów w przepisach dotyczących habilitacji (Habilitationsordnung) jako gatunku tekstowego. Magdalena Plinta pokazuje (w języku angielskim) na przykładach chińskich, angielskich i polskich trudności w tłumaczeniu chińskich klasyfikatorów, jakie napotykają studenci uczący się języka chińskiego. Łukasz Rogoziński podejmuje próbę zdefiniowania (w języku polskim) pojęcia głoski dla potrzeb badań wymowy cudzoziemskiej. György Scheibl zajmuje się problemem typologii języków w różnych płaszczyznach językowych, m.in. morfologicznej i syntaktycznej, głównie w oparciu o język węgierski, niemiecki i francuski (i in.), wskazując na wiele klasycznych reguł gramatycznych oraz wiele reguł odstępstw od paradygmatu (tekst w języku niemieckim).

Książka „Studia Linguistica XXXIV” - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książka posiada 201 stron i została wydana w 2015 r.

Spis treści:

JAROSŁAW APTACY, Ein lesenswerter und korrekturfreundlicher Aufsatz. Zu internen Beziehungen zwischen Konstituenten adjektivischer Rektionskomposita im Deutschen
MONIKA BIELIŃSKA, Lernerwörterbücher des Polnischen als Fremdsprache
EDYTA BŁACHUT, Manipulieren mit der Sprache durch Bewerten: exemplarische Analysen (anhand von Pressebelegen)
JAROCHNA DĄBROWSKA-BURKHARDT, Das geeinte Europa der getrennten Arbeitsmärkte? Eine diskursanalytische Untersuchung zur Arbeitsmigration in der EU des 21. Jahrhunderts
MAŁGORZATA KARCZEWSKA, Auxiliary verbs in compound tenses in Italian and German: A comparative study
CLEMENS KNOBLOCH, Grammatik, linguistisch vs. Grammatik, psychologisch - Geschichte einer wunderbaren Feindschaft
BEATA MIKOŁAJCZYK, JAROSŁAW APTACY, Fachtermini in der Rechtssprache — Lehrbefugnis und Lehrbefähigung im Hochschulrecht. Zur Bedeutung und Verwendung der Fachwörter in der Textsorte Habilitationsordnung
MAGDALENA PLINTA, Chinese classifi ers (measure words): A phenomenon that is hard to translate
ŁUKASZ ROGOZIŃSKI, Głoska. Próba defi nicji dla potrzeb badań wymowy cudzoziemskiej
GYÖRGY SCHEIBL, Grammatische-Regel-Konfl ikte: Eine kanonische Annäherung
Summaries

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Studia Linguistica XXXIV"
Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.) - autor m.in.:
Studia Linguistica XXXVII - okładka książki
Studia Linguistica XXXVII Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.);
Studia Linguistica XXXIII - okładka książki
Studia Linguistica XXXIII Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.);
Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte - okładka książki
Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte - Methoden... Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.);
Germanistische Linguistik im interdisziplinaren - okładka książki
Germanistische Linguistik im interdisziplinaren... Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Iwona Bartoszewicz (red.);
Germanistische Linguistik im interdisziplinaren - okładka książki
Germanistische Linguistik im interdisziplinaren... Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.), Iwona Bartoszewicz (red.);
brak
DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz.... Lesław Cirko, Martin Grimberg, Artur Tworek (red.);
Studia Linguistica XXVI - okładka książki
Studia Linguistica XXVI Lesław Cirko (red.);
Studia Linguistica XXX - okładka książki
Studia Linguistica XXX Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.);
Studia Linguistica XXXI - okładka książki
Studia Linguistica XXXI Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.);
Produkty podobne:
Studia Linguistica XXXIII - okładka książki
Studia Linguistica XXXIII Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.)
Studia Linguistica XXXVII - okładka książki
Studia Linguistica XXXVII Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.)
Studia Linguistica XXX - okładka książki
Studia Linguistica XXX Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.)
Studia Linguistica XXXI - okładka książki
Studia Linguistica XXXI Edyta Błachut, Lesław Cirko, Artur Tworek (red.)
Studia Linguistica IV - okładka książki
Studia Linguistica IV Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk, Edward Stachurski