pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek...
Tytuł książki:

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych - samorządowy

Autor książki:

Wojciech Rup

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wyd.: 2019
Oprawa: miękka
Ilość stron: 246 s.
EAN: 9788378046738
ISBN: 978-83-7804-673-8
Data: 2019-01-28
200.04 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 48 h

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

Najważniejsze zmiany na 2018 r.:
- po raz pierwszy dla jednostek budżetowych - wprowadzenie Informacji dodatkowej - nowej, odrębnej części sprawozdania finansowego
- nowy, zmieniony wzór bilansu (wprowadzenie nowych pozycji, zmiany w układzie oraz w zakresie ujawnień)
- nowy wzór zestawienia zmian w funduszu jednostki
- istotna zmiana w ujęciu w rachunku zysków i strat nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych (szkół).

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej.

Autor, doświadczony praktyk:
- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych - od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie),
- szczegółowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania, wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji,
- omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego
- wskazuje, jakie informacje należy podać w informacji dodatkowej aby wypełnić nowy obowiązek.

Szczególną uwagę poświęcono aspektom praktycznym procedur księgowych obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagadnienia związane z ewidencją i sprawozdawczością ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykładami ewidencji na schematach teowych kont.

Dodatkowo interpretację niektórych zagadnień wzmocniono odniesieniem do zasad sporządzania sprawozdań budżetowych. Pomocne jest również pokazanie różnic w prezentacji niektórych kategorii finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych.

Książka "Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych - samorządowy" - Wojciech Rup - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Książka posiada 246 stron i została wydana w 2019 r. Cena 200.04 zł. Zapraszamy na zakupy!

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Wojciech Rup - autor m.in.:
Produkty podobne: