pokaz koszyk
autor tytuł  24h
Słowa klucze. Różne języki - różne kultury. Seria: Communicare

podręcznik: Słowa klucze. Różne języki - różne kultury. Seria: Communicare. autor:

Dane szczegółowe:

Cena: 38.47  Cena wydawcy: 45.00 zł Oszczędzasz: 6.53 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Słowa klucze. Różne języki - różne... - opis produktu:

Anna Wierzbicka to światowej sławy polska lingwistka od ponad trzydziestu lat mieszkająca w Australii, twórczyni tamtejszej szkoły semantyki. Jest autorką wielu książek i artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim, w znanych zachodnich wydawnictwach. W języku polskim ukazały się m.in.: Język - umysł - kultura (1999), Co mówi Jezus Objaśnienia przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych (2002), Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych (2004).

Prezentowana książka to pierwszy pełny przekład polski Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese, wydanej przez Oxford University Press w 1997 r., będącej próbą przekrojowego spojrzenia na kulturę (tradycje, wartości, sposób myślenia o świecie) różnych grup etnicznych poprzez języki używane przez te grupy. Najważniejsze założenie tej książki, jak i innych etnolingwistycznych książek Anny Wierzbickiej, jest takie, że kultura danego narodu odzwierciedla się w jego języku i że objaśniając kluczowe słowa danej kultury możemy zrozumieć tę kulturę.

Książka zainteresuje studentów kierunków filologicznych i kulturoznawstwa, a także innych kierunków humanistycznych; z powodzeniem będzie ona służyć jako podręcznik akademicki.

Spis treści:

Przedmowa do wydania polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział I.
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Analiza kulturowa i semantyka lingwistyczna . . . . . . . . 15
2. Słowa i kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Różne słowa różne sposoby myślenia? . . . . . . . . . . . . 22
4. Model kultury a słownictwo języka . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5. Częstotliwość słów a kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6. Słowa klucze a podstawowe wartości kultury . . . . . . . . 41
7. Czy kultura to niebezpieczna idea? . . . . . . . . . . . . . . . 44
8. Uniwersalia językowe i pojęciowe . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9. Jak się wydostać z wieży Babel: naturalny metajęzyk semantyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Elementarne jednostki semantyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uniwersalia leksykalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kategorie i części mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Uniwersalna składnia znaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Polisemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Aloleksja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Opcje walencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Metoda prób i błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
10. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rozdział II.
Słownictwo jako klucz do etnosocjologii i psychologii kultury. Wzorce przyjaźni w różnych kulturach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1. Czy przyjaźń jest uniwersalna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2. Zmiany znaczeniowe angielskiego słowa friend . . . . . . 78
Ilu mamy friends ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Przyjaciel w potrzebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Friends od serca a friends dla miłego towarzystwa 88
Grono friends a wyłączny charakter przyjaźni . . . . . . 89
Making friends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Prawdziwi friends a bliscy friends . . . . . . . . . . . . . 102
Przyjaciele a wrogowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Drodzy friends a sympatyczni friends . . . . . . . . . . 108
Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3. Wzorce przyjaźni w kulturze rosyjskiej . . . . . . . . . . 116
Rosyjskie odpowiedniki angielskiego słowa friend przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Drug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Podruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Prijatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Tovarišč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Tovarišč2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Rodnye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4. Wzorce przyjaźni w kulturze polskiej . . . . . . . . . . . . . . 166
Koledzy i koleżanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Przyjaciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Znajomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5. Mate klucz do kultury australijskiej . . . . . . . . . . . . . . 195
Różne znaczenia słowa mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Mate2: etap przejściowy pomiędzy mate1 a mate3? . . . . 204
Mates i mateship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Stosunek do mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Próba zdyskredytowania mateship ? . . . . . . . . . . . . . . 227
6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych . . . . . . . 234
Rozdział III.
Słownictwo jako klucz do etnofi lozofi i, historii i polityki. Wolność w językach: łacińskim, angielskim, rosyjskim i polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
1. Wolność pojęcie kulturowo względne . . . . . . . . . . 239
2. Łacińska libertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
3. Angielskie freedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4. Angielskie liberty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
5. Dawne znaczenie słowa freedom . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
6. Rosyjska svoboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
7. Rosyjska volja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
8. Polska wolność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych . . . . . . 292
Rozdział IV.
Słownictwo jako klucz do zrozumienia historii, narodu i społeczeństwa. Ojczyzna w językach: niemieckim, polskim i rosyjskim . . . . . 295
1. Różne ojczyzny różne patriotyzmy . . . . . . . . . . 295
2. Niemiecki Heimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
3. Niemiecki Vaterland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Vaterland jako całostka nadrzędna . . . . . . . . . . . . . . . 305
Szacunek, miłość i duma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Vaterland i naród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Służba i obowiązek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Vaterland w Niemczech powojennych . . . . . . . . . . . 322
Podsumowanie: pełna eksplikacja słowa Vaterland . . . 325
4. Polska ojczyzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Ojczyzna kraj urodzenia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Zbiorowa pamięć o męczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Moralny wymiar ojczyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Ojczyzna jako kultura i tradycja . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Ojczyzna kraj naszych przodków? . . . . . . . . . . . . . 345
Podsumowanie: pełna eksplikacja pojęcia ojczyzny 346
5. Rosyjska rodina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych . . . . . . . 355
Rozdział V. Australijskie słowa klucze a podstawowe wartości australijskiej kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
1. Kultura australijska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
2. Australijskie czasowniki aktów mowy . . . . . . . . . . . . . 366
Chiack (chyack) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Yarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Shout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Dob in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Whinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
3. Australijskie słowa-na-b (przekleństwa) . . . . . . . . . . 395 Bloody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Bastard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Bugger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Bullshit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych . . . . . . . 427
Rozdział VI. Japońskie słowa klucze a podstawowe wartości japońskiej kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
1. Jak unikalna jest kultura japońska? . . . . . . . . . . . . . . 431
2. Amae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
3. Enryo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
4. Wa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
5. On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Wstępna analiza pojęcia on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
On i dobre uczucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Jakiego rodzaju długi wchodzą w zakres on ? . . . . 471
On i hierarchia społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Czy on nadal istnieje w Japonii? . . . . . . . . . . . . . . . . 477
On końcowa ilustracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
6. Giri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Co to jest giri ? Dyskusja wstępna . . . . . . . . . . . . . . . 479
Czy giri dotyczy relacji międzyludzkich? . . . . . . . . . 481
Czy giri jest relacją trwałą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Czy giri jest formą odpłaty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Moralny i społeczny charakter giri . . . . . . . . . . . . . . 490
8 Giri jako ciężar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
7. Seishin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
8. Omoiyari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Dodatek: Zestawienie formuł eksplikacyjnych . . . . . . . 509
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Kupujący Słowa klucze. Różne języki - różne... zamówili również:

okładka - książka
Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski (red.)
Semantyka tekstu artystycznego

Produkty podobne:

okładka - książka
Hanna Jadacka
Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo,...
Rok wydania: 2013 Oprawa: miękka
okładka - książka
Dorota Piekarczyk, Dorota Filar (red.)
Narracyjność języka i kultury
Rok wydania: 2015 Oprawa: miękka
okładka - książka
Dorota Szumska (red.)
Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych...
Rok wydania: 2012 Oprawa: miękka
okładka - książka
Marta Rakoczy
Słowo - działanie - kontekst. O etnograficznej...
Rok wydania: 2012 Oprawa: miękka
okładka - książka
Przekład. Język. Kultura. Tom 3
Rok wydania: 2012 Oprawa: miękka
okładka - książka
Artur Machlarz
Forma i znaczenie. Projekt semazjologii Antona...
Rok wydania: 2011 Oprawa: miękka
Czwartek, 26 Listopada 2015 roku.