pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii
książka:

Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa: miękka
Ilość stron: 248 s.
Wymiar: 176 x 250 mm
EAN: 9788323318262
ISBN: 83-233-1826-3
Data:2001-01-13
Cena wydawcy: 26.00 złpozycja niedostępna

Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii - opis wydawcy:

Podstawowym powodem napisania tej książki jest próba ukazania, jak psychologia religii zapatruje się na dwa fakty: niezwykle dynamiczne zmiany, jakim podlegają sposoby wyznawania religii oraz gwałtownie zmieniający się w ostatnim dziesięcioleciu kontekst funkcjonowania zjawiska religii. Oba te fakty skłaniają do bardziej systematycznego określenia roli kultury w analizie funkcjonowania religii - tak w przeszłości, jak i obecnie. Sprawą godną podkreślenia jest intensywność procesów globalizacyjnych oraz narastanie stanu wielokulturowości w społeczeństwach do tej pory homogenicznych kulturowo. Mówiąc metaforycznie, religia staje się coraz bardziej polifoniczna. Pojawiają się w niej nowe tematy i współ- brzmią z coraz bardziej zróżnicowanym kontekstem, w jakim jej wyznawcom przychodzi funkcjonować. Zrozumienie tych procesów wymaga spojrzenia na religię zarówno z perspektywy warsztatu religioznawcy, jak i psychologa. (...) Zasadniczym przesłaniem książki jest próba zarysowania nowego spojrzenia na problem psychologii religii z punktu widzenia psychologii kulturowej. (...) (Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Pawluczuka).

Spis treści:

Wstęp
1. Historia psychologii religii
1.1. Amerykańska psychologia religii
1.2. Niemiecka psychologia religii
1.3. Psychologia religii w Skandynawii
1.4. Psychologia religii w Holandii
1.5. Psychologia religii w Belgii
1.6. Psychologia religii we francuskim kręgu językowym
1.7. Psychologia religii w Polsce
1.8. Przegląd najważniejszych czasopism publikujących prace z zakresu psychologii religii
2. Psychologia religii – między psychologią a religioznawstwem
2.1. Psychologia religii jako dyscyplina psychologiczna
2.2. Psychologia religii jako dyscyplina religioznawcza
2.3. Dlaczego psychologia kulturowa
3. Modele akulturacyjne religii
3.1. Model translacyjny
3.2. Model antropologiczny
3.3. Model praktyki społecznej
3.4. Model syntetyczny
3.5. Model autorefleksyjny
3.6. Podejście feministyczne
4. Koncepcje teoretyczne w psychologii religii
4.1. Teorie psychoanalityczne
4.2. Teorie poznawcze
4.3. Teorie humanistyczne
5. Religioznawcze i psychologiczne operacjonalizacje przedmiotu badań psychologii religii
6. Psychologiczne modele zmiany religijności
6.1. Rozwój religijności
6.2. Najnowsze badania nad rozwojem duchowości
6.3. Konwersja religijna
6.4. Apostazja
7. Doświadczenie religijne
7.1. Doświadczenie mistyczne jako szczególny rodzaj doświadczeń religijnych
7.2. Deprywacja i nadstymulacja sensoryczna jako sposoby dążenia do osiągnięcia doświadczeń religijnych
7.3. Doświadczenie twórcze, choroba psychiczna a doświadczenie mistyczne
8. Religia a zdrowie psychiczne i patologia psychiczna
8.1. Zagadnienia relacji między religią a zaburzeniami psychicznymi w polskiej literaturze psychologicznej i psychiatrycznej
8.2. Analiza sposobów definiowania pojęć religijności i zdrowia psychicznego w prowadzonych badaniach – konsekwencje dla formułowania wniosków
8.3. Patogeneza, patoplastyka i salutogenne działanie religii
8.4. Kultura jako czynnik stymulujący zdrowie lub patologię psychiczną
Dodatek: Metody badań psychologii religii
Skale postaw wobec religii
Skala LAM
Skala Religijności Niedoktrynalnej
Skale Orientacji Religijnych
Wywiad badający rozwój wiary
Metody badań obrazu Boga
Skala Doświadczeń Mistycznych
Skala do pomiaru religijnego sposobu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
Test STARR
Summary
Literatura
Indeks nazwisk
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Środa, 20 Marca 2019 roku.