pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko: autor tytuł  24h
książka:

Przyszłość ekorozwoju

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2007
Oprawa: miękka
Ilość stron: 622 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373635708
ISBN: 978-83-7363-570-8
Data: 2006-02-03
40.95  42.00  1.05 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Przyszłość ekorozwoju - Stefan Kozłowski - opis książki:

Fragment wstępu autora: "Niniejsza praca składa się z dwóch części: założeń ekorozwoju oraz polityki, strategii i programów w ujęciu - świat, Europa, Polska.
Rozdział I dotyczy ogólnych problemów życia na naszej planecie. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia wielkich wymierań i katastrof ekologicznych. Podkreślono cywilizacyjno-historyczną rolę w degradacji środowiska. Zwrócono uwagę na przyszłe możliwe zagrożenia chemiczne i genetyczne.
Rozdział II dotyczy teorii, pojęć i klasyfikacji zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono zasady i prawa zrównoważonego rozwoju. Omówiono kluczowe problemy systemu przyrodniczego i technicznego. Na tym tle omówiono założenia ekonomii środowiskowej i ekologicznej. Realizacja licznych założeń i programów ma się opierać na rozwoju duchowym człowieka. Podstawy etyczno-moralne, wzorce wartości i pragnień, wzorce konsumpcji i styl życia będą decydować o możliwościach realizacji zrównoważonego rozwoju. Realizacja tych założeń ma doprowadzić do pojęcia paristwa ekologicznego, powszechnego bezpieczeństwa ekologicznego. Zreformowana edukacja ekologiczna ma zapewnić ochronę systemu ekologicznego i odmaterializowanie gospodarki. Naszkicowano też program realizacji zrównoważonego rozwoju na cały XXI wiek.
Rozdział III-V obejmują przegląd dokumentów, strategii, planów, programów i założeń w układzie: świat. Eurooa. Polska. Uiecie to ma pokazać drogę ewolucji poglądów na zrównoważony rozwój. Przy charakterystyce poszczególnych dokumentów zastosowano liczne obszerne cytaty, mające na celu przybliżenie specyficznego niekiedy języka stosowanego w relacjach międzynarodowych. Wiele omawianych strategii, planów i założeń zostało opatrzonych krytycznym komentarzem autorskim, zwracającym uwagę na pewne braki czy niedoskonałości. Oprócz oficjalnych dokumentów omówiono też kilka opracowaii przedstawiających projekcję możliwości realizacji zrównoważonego rozwoju do końca XXI wieku. Dotyczy to szczególnie książek "Dzielenie się światem" oraz "Przyszłość świata". Prace te wskazują, jak doniosłe zmiany mają nastąpić w ciągu XXI wieku w zakresie koncepcji życia człowieka, jego stosunku do otaczającego go środowiska, a wreszcie w dziedzinie technologii wytwarzania dó materialnych. Te wyzwania oznaczają potrzebę głębokiej reformy obecnego systemu nauczania podstawowego, średniego i wyższego. Dotyczy to zwłaszcza średnich szkół zawodowych, pozbawionych prawie zupełnie problematyki zrównoważonego rozwoju, a nawet ochrony środowiska.
Rozdział VI dotyczy realizacji w Polsce zrównoważonego rozwoju.
Dlatego też z myślą przede wszystkim o młodym pokoleniu Polaków była przygotowywana ta książka. Wskazuje ona na konieczność tworzenia "zielonych" miejsc pracy, a nawet nowych zawodów - inspektor środowiskowy czy negocjator środowiskowy. W tych nowych zawodach powinno znaleźć pracę kilka tysięcy osób. Aktualny jest problem wykonania około 3 tysięcy programów ochrony środowiska (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), a następnie czuwania nad ich realizacją. Dla kilku tysięcy zakładów przemysłowych trzeba będzie przeprowadzić procedurę zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia (IPPC).
Te dwa przykłady wskazują na skalę czekających nas wyzwań i zadań. Polska jest jeszcze do tego słabo przygotowana. Może to oznaczać poważne trudności w absorpcji unijnych środków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności.
Wydanie tej książki było możliwe dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Banku Ochrony Środowiska."

Książka „Przyszłość ekorozwoju” - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 622 stron i została wydana w 2007 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Przyszłość ekorozwoju"
Produkty podobne:
Mikroekononia. Pojęcia, przedmiot, - okładka książki
Mikroekononia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia... Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn (red.)