pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
okładka książki - Czy praca szkodzi?
Czy praca szkodzi? 24.00 zł pozycja dostępna!
książka:

Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 164 s.
Wymiar: 155x235 mm
EAN: 9788323336785
ISBN: 978-83-2333-678-5
Data: 2014-04-30
Cena wydawcy: 39.90 złpozycja niedostępna

Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe - Diana Malinowska - opis książki:

Pracoholizm jest współcześnie symptomem zachowania typowym dla pracy, ale też ciągle słabo rozpoznanym, domagającym się gruntownego wyjaśnienia od strony mechanizmów psychologicznych. Wyjaśnienie to pozostaje jednak na poziomie intensywnych badań opisowych, którym brak spójnego zaplecza teoretycznego. Problematykę pracoholizmu podejmuje w Polsce nieliczna grupa badaczy, a kolejne eksploracje empiryczne oraz próby analizy wydają się bardzo pożądane i przydatne w psychoterapii zmagającej się od dłuższego czasu z problemem tego typu uzależnienia. Monografia Diany Malinowskiej jest więc publikacją potrzebną z uwagi na konieczność zarówno tworzenia nowych modeli motywacji do pracy, konstruowania koncepcji wyjaśniających, jak i doskonalenia działań organizacyjnych i naprawczych.

Z recenzji prof. dr hab. Aleksandry Tokarz Walorem książki Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe jest ukazanie złożoności pracoholizmu. Z badań Diany Malinowskiej wynika, że stanowi on syndrom składający się z różnych współwystępujących elementów skupionych wokół zachowania, myślenia i emocji. Autorka analizuje to zjawisko, opisując rozmaite sposoby jego ujmowania: jako patologiczne oraz względnie normalne. Ukazuje również rozmaite skutki pracoholizmu, które obejmują funkcjonowanie pracoholików w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. W relacjonowanych autorskich badaniach poszukiwano również odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie stają się pracoholikami Autorka udziela jej, wskazując na istotne znaczenie celów dotyczących osiągnięć zawodowych i przekraczania własnych możliwości, pozycji wartości estetycznych i moralnych w hierarchii wartości osoby, kryzysu w wartościowaniu oraz orientacji autonomicznej i pozaosobowej charakteryzujących motywację pracoholików.

Książka „Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe” - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka posiada 164 stron i została wydana w 2014 r.

Spis treści:

Wprowadzenie 11
Rozdział 1. Pracoholizm - patologia czy norma? 15
Zróżnicowanie terminologii wykorzystywanej do opisu pracoholizmu 15
Pracoholizm jako patologia 21
Pracoholizm jako obszar normy 24
Typy pracoholików 25
Pracoholizm jako syndrom, jego wskaźniki behawioralne, poznawcze i emocjonalne 34
Podsumowanie 37
Rozdział 2. Psychologiczne podłoże pracoholizmu - ku motywacyjnym wyjaśnieniom zjawiska 39
Uwarunkowania pracoholizmu w ramach różnych perspektyw i podejść teoretycznych 39
Perspektywa podmiotowa 40
Perspektywa cech osobowości 41
Perspektywa uzależnienia 41
Perspektywa systemowej terapii rodzin 42
Podejście behawioralne 42
Podejście poznawcze 43
Podejście środowiskowe - środowisko organizacyjne 43
Uwarunkowania motywacyjne pracoholizmu: cele, wartości, typ motywacji 45
Cele jako kategoria organizacji psychicznej 47
Związek celów z wymiarami pracoholizmu 49
Wartości jako system regulacji zachowania i mechanizm integracji psychicznej 50
Związek właściwości hierarchii wartości z wymiarami pracoholizmu 52
Kryzys w wartościowaniu i jego wpływ na funkcjonowanie jednostki 52
Związek kryzysu w wartościowaniu z wymiarami pracoholizmu 54
Typ motywacji a samoukierunkowanie zachowania 55
Związek orientacji motywacyjnych z wymiarami pracoholizmu 56
Podsumowanie 58
Rozdział 3. Skutki pracoholizmu i jego związek z jakością życia 61
Skutki pracoholizmu w różnych obszarach funkcjonowania 61
Skutki pracoholizmu dla osoby 61
Skutki pracoholizmu dla rodziny 66
Skutki pracoholizmu dla organizacji 69
Perspektywa psychologii pozytywnej i pojęcie jakości życia w ocenie zdrowia 73
Pojęcie jakości życia 73
Związek jakości życia z wymiarami pracoholizmu 75
Motywacyjne korelaty jakości życia 76
Podsumowanie 78
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 79
Założenia badań własnych 79
Cele badań 80
Hipotezy i pytania badawcze 80
Osoby badane 84
Materiały 85
Narzędzia pomiaru pracoholizmu 85
Narzędzia pomiaru charakterystyk motywacyjnych 91
Narzędzia pomiaru jakości życia 94
Procedura 95
Techniki statystyczne 96
Rozdział 5. Model trójwymiarowej struktury pracoholizmu - wyniki i dyskusja badań własnych 99
Analiza normalności rozkładów, kontrola płci, wieku, poziomu zarządzania i wpływu metody zbierania danych 99
Weryfikacja struktury pracoholizmu 102
Dyskusja wyników 108
Rozdział 6. Modele motywacyjnych uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związki z jakością życia - wyniki i dyskusja badań własnych 113
Eksploracja związków pomiędzy zmiennymi - analizy korelacyjne 113
Analiza uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związków z jakością życia 115
Model wyjaśniający behawioralny wymiar pracoholizmu 117
Dyskusja wyników 119
Model wyjaśniający poznawczy wymiar pracoholizmu 123
Dyskusja wyników 123
Model wyjaśniający emocjonalny wymiar pracoholizmu 128
Dyskusja wyników 129
Związki behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego wymiaru pracoholizmu z jakością życia 130
Rozdział 7. Podsumowanie 135
Jaka jest struktura pracoholizmu? 135
Jaka jest geneza pracoholizmu? 137
Rola celów o treści autotranscendencja i osiągnięcia zawodowe w przewidywaniu pracoholizmu 138
Rola wartości estetycznych i moralnych w przewidywaniu pracoholizmu 138
Rola orientacji autonomicznej i pozaosobowej w przewidywaniu pracoholizmu 140
Jakie są funkcje pracoholizmu? 141
Znaczenie badań własnych 142
Ograniczenia badań własnych 143
Literatura cytowana 145
Spis tabel 161
Spis rycin 163

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe"
Diana Malinowska - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Psychologia dorastania. Zmiany - okładka książki
Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie... Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko
Psychologia dziecka - okładka książki
Psychologia dziecka Rudolpf H. Schaffer
Wielkomiejscy single - okładka książki
Wielkomiejscy single Julita Czernecka