pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej

Autor książki:

Anna Zielińska-Głębocka

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa: miękka
Ilość stron: 316 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373261716
ISBN: 83-7326-171-0
Data: 2006-04-13
22.50 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Integracja z Unią Europejską stawia przed polską gospodarką szczególne wyzwania związane z koniecznością sprostania siłom konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania te dotyczą różnych sfer i różnych sektorów, w tym przemysłu, który nadal ma kluczowe znaczenie w tworzeniu produktu krajowego brutto, zatrudnienia oraz strumieni wymiany handlowej. Ocenie potencjału konkurencyjnego przemysłu przetwórczego w procesie dostosowawczym do integracji z UE jest poświęcona prezentowana ksiażka. Potencjał konkurencyjny jest ujmowany bardzo szeroko, a więc od strony wewnętrznej adaptacyjności i efektywności przemysłu, jego międzynarodowej konkurencyjności oraz regionalnych uwarunkowań. Uwzględnione zostały także warunki tworzone dla funkcjonowania przedsiebiorstw przez otoczenie okołobiznesowe. Książka składa się z pięciu części. Część pierwsza zawiera podstawowe definicje i koncepcje teoretyczne odnoszące się do potencjału konkurencyjnego. W tej części podjęta została próba systematyzacji takich pojęć jak: potencjał konkurencyjny, konkurencyjność, adaptacyjność, produkcyjność, sektory wrażliwe. Przedstawione zostały również wybrane teorie wykorzystywane w ocenie potencjału konkurencyjnego przemyshi w układzie regionalnym. CZĘŚĆ druga książki została poświęcona analizie sektorowej polskiego przemysłu. W tej części prezentowane są wyniki badań empirycznych dotyczacych stu trzech gałęzi przemysłu przetwórczego sklasyfikowanych na poziomie trzycyfrowych grup Europejskiej Klasyfikacji Działalności (na podstawie bazy danych GUS, formularzy F 01 i F 02). Badaniem objęto dynamikę gałęzi, zmiany strukturalne, produkcyjność, koszty pracy, a takźe znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach 1993-2000. Przedstawiona została także sytuacja trzech wrażliwych na konkurencję, i poddanych szczególnym rozwiazaniom w Unii Europejskiej, sektorów: przemysłu stoczniowego, stalowego oraz samochodowego. W części trzeciej została dokonana ocena konkurencyjności międzynarodowej polskiego przemysłu w warunkach handlu z UE w latach 1989-2001. Przedstawiona została dynamika wymiany produktów przemysłowych między Polska a UE, intensywność handlu wewnatrzgałęziowego oraz struktura specjalizacji według różnych klasyfikacji towarowych oraz różnych koncepcji wrażliwości na integrację z rynkiem wewnętrznym. Badania empiryczne zostały oparte na klasyfikacji handlowej CN według bazy danych Eurostatu COMEXT konwertowanej na trzycyfrowe grupy przemysłowe Europejskiej Klasyfikacji Działalności według bazy danych GUS (z formularzy F 01 i F 02). W aneksie umieszczono zestawienie grup EKD według przynależności do poszczególnych wiazek różnych klasyfikacji towarowych wykorzystanych w badaniu. Część czwarta dotyczy analizy regionalnej polskiego przemysłu w ukladzie szesnastu województw w latach 1998-2001. Badaniem objęto przemysł przetwórczy na poziomie dwucyfrowych grup Europejskiej Klasyfikacji Działalności (wykorzystana została baza danych GUS). W tej części przedstawione zostały zmiany strukturalne w przemyśle województw, procesy koncentracji przestrzennej przemysłu, znaczenie inwestycji bezpośrednich oraz stopień otwartości gospodarek regionalnych na wymianę zagraniczną produktów przemysłowych. W części piatej prezentowane są wybrane aspekty wpływu tzw. otoczenia okołobiznesowego na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw. Po wprowadzeniu teoretycznym poświęconym analizie strategicznej przedsiębiorstwa oraz założeniom programu rynku wewnętrznego UE, analizowane są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw europejskich i polskich na temat wpływu otoczenia biznesu i rynku wewnętrznego na ich funkcjonowanie. W odniesieniu do przedsiębiorstw unijnych prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych przez instytucje europejskie, natomiast w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw są to wyniki badań własnych autorki przeprowadzonych w formie ankietowej w 2002 roku. Wszystkie badania prezentowane w publikacji zostały wykonane w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych przyznanego na dwuletni projekt badawczy (październik 2001 - wrzesień 2003) pt. Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw). Projekt był realizowany w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przez pracowników Katedry (autorów zamieszczonych w książce tekstów): Annę Zielińską-Głębocką (kierownika projektu), Krystynę Gawlikowska-Hueckel, Joannę Kuczewska, Annę Golejewska i Tomasza Brodzickiego. Do opracowania zawartego w książce tekstu na temat polskiego przemysłu stoczniowego i stalowego została zaproszona Jolanta Taraszkiewicz z Ośrodka Badań Integracji Europejskiej UG. Anna Zielińska-Głębocka

Książka "Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej" - Anna Zielińska-Głębocka (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Cena 22.50 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.