pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
»
»
»
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych
książka:

Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2007
Oprawa: miękka
Ilość stron: 320 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373087927
ISBN: 9788373087927
Data:2001-02-03
Cena wydawcy: 34.80 złpozycja niedostępna

Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych - opis wydawcy:

Podjęta w publikacji problematyka i zaprezentowane w niej doniesienia zarówno teoretyków, jak i praktyków, penitencjarystów, kuratorów, pracowników policji, instytucji pomocowych dotyczą problemów szeroko rozumianej pomocy postpenitencjarnej w kontekście readaptacji do życia na wolności jednostek z rozmaitych powodów społecznie marginalizowanych.

Książka podzielona jest na kilka rozdziałów uporządkowanych problemowo. W pierwszej części ukazane zostały sytuacje kryminologiczne w strategii działań prewencyjnych, w drugiej penitencjarne aspekty wykonywania kary wolności. Część trzecią poświęcono readaptacji społecznej w polskim systemie penitencjarnym, czwarta tyczy się z kolei pomocy postpenitencjarnej. W ostatniej części opracowania zamieszczono komunikaty o działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Adresatami publikacji są pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu resocjalizacji i pracy socjalnej, studenci, zwłaszcza osoby podejmujący oddziaływania w zakresie penitencjarystyki, probacji oraz udzielający pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne.

Spis treści:

Część pierwsza
Sytuacje kryminologiczne w strategii działań penitencjarnych

Ireneusz Szulc
Nieletni sprawcy czynów karalnych w aspekcie środków probacyjnych

Ernest Magda
Aksjologiczne komponenty strategii readaptacyjnych sprawców przestępstw

Zbigniew Bartkowiak
Kryminologiczne aspekty „przestępczości powrotnej” na przykładzie badań sprawców przestępstw w mieście i powiecie zielonogórskim

Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Sebastian Pich
Życiorysy zabójców

Część druga
Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności

Karol Pawlak
Więzienia dla niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie w Polsce w okresie międzywojennym

Bogdan Nowak
Eksperymenty penitencjarne na przykładzie eksperymentu w więzieniu dla młodocianych w Szczypiornie

Sebastian Pich, Elżbieta Żywucka-Kozłowska
Wykonywanie tymczasowego aresztowania – aspekty penitencjarnej procedury resocjalizacyjnej

Elżbieta Żywucka-Kozłowska
Skazani długoterminowi (dożywotnicy)

Sebastian Pich
Aktualne zjawisko tworzenia się nowych grup nieformalnych w zakładach typu półotwartego

Elżbieta Żywucka-Kozłowska
Tatuaż więzienny w fotografii

Adam Purczyński
Wybrane aspekty funkcjonowania oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w Zakładzie Karnym w Rawiczu

Magdalena Chojnacka
Wykorzystywanie kierunków terapeutycznych w pracy ze skazanymi uzależnionymi popełniającymi przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób

Danuta Jodłowska
Korzyści z profilaktyki uzależnień prowadzonej wśród młodocianych tymczasowo aresztowanych

Ryszard Seroczyński
Resocjalizacja skazanych przez kulturę i sztukę na przykładzie Zakładu Karnego we Włocławku

Część trzecia
Readaptacja społeczna skazanych w polskim systemie penitecjarnym

Irena Dybalska
Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych w polskim systemie penitencjarnym realizowane przez Służbę Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych

Jacek Piotrowicz
Pomoc postpenitencjarna w kontekście celów resocjalizacji

Ryszard Musidłowski
Znaczenie aktywności własnej skazanych w przygotowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

Jacek Kwieciński, Bogusław Waligóra
Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych – na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach

Beata Skafiriak
Kobiety w warunkach izolacji więziennej a ich readaptacja do życia na wolności

Agata Matysiak-Błaszczyk
Przygotowanie skazanych kobiet do opuszczenia zakładu karnego

Część czwarta
Pomoc postpenitencjarna

Marek Lach
Punkt Pomocy Postpenitencjarnej Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Szczecinie jako zorganizowana forma udzielania pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne

Piotr Curyło
Rola kuratora sądowego, wykonującego orzeczenia w sprawach karnych, w profilaktyce powrotów do naruszenia porządku prawnego

Czesława Kojtych
Kuratela sądowa jako instytucja

Hanna Kielich
Udział samorządu terytorialnego w społecznej readaptacji osób zagrożonych marginalizacją społeczną

Część piąta
Działalność Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Ryszard Musidłowski
Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania)

Beata Skafiriak
Z działalności koła terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze

Aleksandra Czaja
Działalność studentów z koła terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Zielonej Górze

Noty o autorach
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Wsparcie społeczne w rehabilitacji - okładka książki
Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz (red.)
Opieka i wychowanie w rodzinie - okładka książki
Opieka i wychowanie w rodzinie Czesław Kępski (red.)
Środa, 27 Marca 2019 roku.