pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe
Książki »
Książki »
Tytuł książki:

Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe

Autor książki:

Jan Żaryn, Tomasz Sudoł

Dane szczegółowe:
Wydawca: Neriton
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 571 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788375433678
ISBN: 978-83-7543-367-8
Data: 2015-01-09
54.21  59.00  4.79 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej specjaliści z tej dziedziny: Jan Żaryn, Barbara Pamrów, Tomasz Sudoł i Agata Mirek przedstawili cztery historie, które bardzo ściśle dotyczą wojennych i tuż powojennych stosunków polsko-żydowskich. W drugiej znajdują się relacje na ten sam temat wydobyte ze zbiorów Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, najczęściej przykłady pomocy indywidualnej i spontanicznej, wynikającej z potrzeby chwili. W sumie w tomie odnajdziemy 68 takich dokumentów.

Książka "Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe" - Jan Żaryn, Tomasz Sudoł - oprawa miękka - Wydawnictwo Neriton. Książka posiada 571 stron i została wydana w 2014 r. Cena 54.21 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Jan Żaryn, Polacy ratujący Żydów w świetle nowych źródeł

Barbara Pamrów, Działalność Domu Małych Dzieci im. ks. Gabriela Piotra Baudouina oraz dyrektor Marii Prokopowicz-Wierzbowskiej w czasie okupacji hitlerowskie

Tomasz Sudoł, „Zdał egzamin w chwili próby najcięższej”. Historia mjr. Bronisława Marchlewicza, policjanta polskiego z Otwocka.

Agata Mirek, Udział sióstr zakonnych w ratowaniu ludności żydowskiej w Polsce w latach 1939-1945 na przykładzie wybranych zgromadzeń

Bibliografia (wybrane tytuły)

Nota edytorska

Nr 1 1964 listopad 5, Jelenia Góra - Relacja Anieli Rolskiej, mieszkanki Warszawy, której rodzina udzieliła schronienia młodej Żydówce, uciekinierce ze Krakowa i Lwowa

Nr 2 1972, Dursztyn-Skałka - Relacja Mieczysławy Foryniak, ukrywającej w czasie okupacji słowackiej rodzinę żydowską

Nr 3 1976 listopad 23, Drzewica - Relacja o pomocy udzielonej żydowskiej dziewczynce przez Józefę Kosowicz, spisana przez ks. Stanisława Kosowicza

Nr 4 1984 luty 6, Warszawa - Relacja s. Joanny, Haliny Lossow, Franciszkanki Służebnicy Krzyża, przełożonej domu warszawskiego, a od 1942 r. kierowniczki placówki Towarzystwa nad Ociemniałymi w Żułowie k. Krasnegostawu

Nr 5 1997, Warszawa - Relacja Tadeusza Owczarskiego, opisująca udział Zofii Czerwińskiej w akcjach pomocy Żydom

Nr 6 1998 listopad 11, Gdynia - List Ryszarda Stanisława Kuraża do Szczepana Żaryna, redaktora TVP Polonia, dotyczący pomocy uciekinierowi z getta we Włodzimierzu Wołyńskim

Nr 7 2002 luty 25, Warszawa - Relacja Ryszarda Władysława Maja na temat pomocy, której udzieliła rodzina autora żydowskiej rodzinie

Nr 8 2000 marzec 27, Zawidz - Relacja Teodora M. Szabłowskiego, opisująca pomoc rodziny Szabłowskich żydowskim rodzinom Piżyców (Gajewskich) i Gitlerów (Barskich)

Nr 9 2000 marzec 30, Warszawa - Relacja Barbary Krajewskiej, ukrywanej w czasie wojny przez Stefana i Zofię Żbikowskich

Nr 10 2000 kwiecień 10, Poznań - Relacja Władysława Łańczaka, opisująca doraźną pomoc mieszkańców wsi Pakoszówka (pow. Sanok) rodzinie Gershen

Nr 11 2000 kwiecień 13, Warszawa - Relacja Bogusława Wawera, opisująca działalność konspiracyjną Mariana Kajszczaka, członka Grupy „Kampinos” Armii Krajowej

Nr 12 2000 czerwiec 6, Łódź - Relacja Zbysława Raczkiewicza, dotycząca pomocy ukrywającej się w lesie Uroczysko Haliczany 42-osobowej grupie Żydów.229

Nr 13 2000 czerwiec 10, Warszawa - Relacja Janiny Krystyny Ziółkowskiej, opisująca historię ukrywania Anny Ożarow w Celestynowie-Cegielni

Nr 14a 2000 czerwiec 16, Tychy - Relacja Jadwigi Skoczyńskiej-Korusiewicz, dotycząca ukrywania przez jej rodziców w Lublinie dwóch rodzin pochodzenia żydowskiego

Nr 14b 2002 maj 25, Tychy - List Jadwigi Skoczyńskiej-Korusiewicz do prof. Tomasza Strzembosza, uszczegółowiający informacje zawarte w pierwszej relacji

Nr 15 2000 czerwiec 30, Warszawa - Relacja Alfreda Grabowskiego, opisująca doraźną pomoc niesioną żydowskim dzieciom, mieszkańcom getta warszawskiego

Nr 16a 2000 lipiec 25, Warszawa - Relacja Janusza Wesołowskiego, opisująca pomoc społeczeństwa polskiego żydowskiemu obozowi pracy, mieszczącemu się w Kampinosie w pobliżu wsi Bugaj

Nr 16b 2002 czerwiec 2, Warszawa - List Janusza Wesołowskiego do prof. Tomasza Strzembosza, uszczegółowiający informacje zawarte w pierwszej relacji

Nr 17 2000 lipiec 31, Warszawa - Relacja Bogusławy Ruszczyńskiej, dotycząca ukrywania w Chełmie rodziny Gielbard

Nr 18 2000, Kraków - Relacja Marcina Gołąba, opisująca historię pomocy Żydom przez rodzinę Gołąbów

Nr 19 2001, Łódź - Relacja Hanny Miecznikowskiej, opisująca pomoc organizowaną przez jej rodziców dla rodziny Berów (Borowskich)

Nr 20 2002 luty 20, Mielec - Relacja Edmunda Maziarza, dotycząca pomocy Żydom organizowanej przez jego rodzinę

Nr 21 2002 luty 27, Skawina - Relacja Bronisławy Tarki o konspiracyjnej działalności jej ojca, Adama Kurka, ukrywającego w czasie okupacji rodzinę żydowską

Nr 22 2002 marzec 3, Kraków - Relacja Krystyny Gębali, dotycząca dostarczania żywności przez Józefa i Helenę Ptaków dla Józefa Penera i jego synów, osadzonych w obozie Kraków-Płaszów

Nr 23 2002 marzec 5, Warszawa - Relacja Adama Gargasza, dotycząca ratowania Żydów

Nr 24 2002 marzec 6, Warszawa - Relacja Michaliny Mudryk na temat pomocy organizowanej przez jej najbliższych Żydom przemyskim

Nr 25 2002 marzec 26, Michigan (Stany Zjednoczone) - Relacja dr Aliny M. Domanowski, dotycząca Zofii i Józefa Pawliszewskich oraz Antoniego i Genowefy Stawiarczyków pomagających Żydom w Warszawie oraz we wsi Budziska, pow. Łochów

Nr 26 1986 wrzesień 25, Bielsko-Biała - Oświadczenie Edwarda Klimczaka, nadesłane 14 kwietnia 2002 r. przez Barbarę Tobijasiewicz, o pomocy udzielonej Żydom przez rodzinę Klimczaków

Nr 27 2002 kwiecień 30, Kraków - Relacja Edwarda Romańca, dotycząca uratowania „Kuki” Ungern przez rodzinę Marii i Franciszka Romańców w Krakowie-Prokocimiu

Nr 28 2002 maj 6, Sanok - Relacja Marii Jadwisieńczak, której ojciec Tomasz ukrywał Żyda, uciekiniera z getta w Bukowsku

Nr 29 2002 maj 21, Warszawa - Relacja Stanisława Wielońskiego, dotycząca pomocy niesionej Żydom przez Józefa Bartczaka i Bazylego Łobockiego.283

Nr 30 2002 czerwiec 25, Warszawa - Relacja Marii Maciszewskiej, dotycząca pomocy grupie żydowskich partyzantów ukrywających się w lasach leśnictwa Fidest koło Wyszkowa

Nr 31 2002 grudzień 9 [bm.] - Relacja Gabrieli Banach-Kielanowskiej, dotycząca życia Andrzeja Banacha, Elli Goldberg oraz jej rodziny, przebywających w Warszawie i w Krakowie

Nr 32 [bd.] - Relacja Teresy Sułowskiej-Bojarskiej, dotycząca życia Ludwika Simona podczas II wojny światowej

Nr 33 [bd.] - Relacja Teresy Sułowskiej-Bojarskiej, dotycząca pana Czapnika i jego rodziny - mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Nr 34 2003 wrzesień 4, Moskwa - Relacja Anny Marty Litwin o okolicznościach aresztowania i osadzenia w Oświęcimiu rodziny Polańskich

Nr 35 2004 marzec 30, Lublin - Relacja prof. Ewy Jabłońskiej-Deptuły adresowana do prof. Tomasza Strzembosza o działalności konspiracyjnej jej matki, Marii, która w okresie okupacji udzielała schronienia m.in. Zofii i Jerzemu Makowieckim

Nr 36 2005 luty 4, Piaseczno - Relacja Jana Maślankiewicza, mieszkańca Warszawy, dostarczającego w czasie okupacji żywność do warszawskiego getta

Nr 37 2005 wrzesień 29, Warszawa - Relacja Dżennet Połtorzyckiej-Stampf’l, mieszkanki Warszawy, której rodzina udzieliła schronienia młodej Żydówce

Nr 38 2005 listopad 11, Warszawa - Relacja Teodory Kościeliskiej-Kiełp, dotycząca akcji ukrywania Żydów w Busku Zdroju

Nr 39 2005 listopad 16, Warszawa - Relacja Adama Piskorka o działalności konspiracyjnej jego ojca, Kazimierza, łącznika w Ekspozyturze Wywiadu KG AK w Kowlu, który ukrywał Żydów uciekających z miejscowego getta

Nr 40 2005 grudzień 3, Wrocław - Relacja Kazimierza Terleckiego, mieszkańca Lwowa, dostarczającego żywność ukrywającemu się w piwnicy jednej z kamienic anonimowemu Żydowi

Nr 41 2006 styczeń 20, Katowice - Relacja Kazimierza Szmurły, dotycząca ukrywania Mosze Smolarza przez rodzinę Szmurłów.

Nr 42 2006 czerwiec 26, Warszawa - Relacja Janiny Porzyckiej, dotycząca pomocy udzielanej Żydom podczas okupacji przez Władysława i HelenęPałkowskich

Nr 43a 2006 październik 9, Warszawa - Relacja Władysława Judyckiego, dotycząca ukrywania Żydów w Gołcz

Nr 43b 2007 styczeń 15, Warszawa - Relacja Władysława Judyckiego, uzupełniająca wcześniej przedstawione informacje

Nr 44 2007 kwiecień 11, Warszawa - Relacja Alicji Sztern o losach rodziny Baranków, złożona na ręce Jana Żaryna

Nr 45 2007 sierpień 11, Jerozolima - Relacja Moszka i Miriam Skoczylasów, dotycząca działalności partyzanckiej dwóch oddziałów żydowskich w okolicach Pińczowa

Nr 46 2008 sierpień 19, Warszawa - Relacja Krystyny Zabłockiej, dotycząca ukrywania przez jej rodziców Lidii Pareckiej

Nr 47 [bd.], Warszawa - Relacja ks. prof. Janusza Zbudniewka, opisująca akcje ratowania Żydów na Jasnej Górze

Nr 48 [bd.], Warszawa - Relacja Bogny Lewtak-Baczyńskiej na temat rodziny Szuchów, ratującej Żydów podczas II wojny światowej

Nr 49 [bd.], Warszawa - „Wspomnienia z pracy konspiracyjnej w Sztabie Obszaru Południowo-Wschodniego Armii Krajowej (Lwów 1941-1944)”. Fragment maszynopisu przekazanego przez żonę ppłk. dypl. Henryka Pohoskiego na ręce dr. hab. Jana Żaryna

Nr 50 [bd.], Warszawa - Relacja Anny Nestrypke, mieszkanki Warszawy, ukrywającej wraz z mężem uciekiniera z obozu koncentracyjnegow Oświęcimiu

Nr 51 [bd.], Lublin - Relacja s. Aliny Stanisławy Wilczyńskiej w opracowaniu s. dr hab. Agaty Mirek, prof. KUL

Nr 52 2008 listopad 10, Rzym - Świadectwo Pacifica Pavoncella, Żyda, o pomocy wyświadczonej Żydom przez o. Stanisława Suwałę SAC

Nr 53 2009, Londyn - Relacja Barbary Marlow, opisująca pomoc otrzymaną od Polskich przyjaciół w czasie okupacji

Nr 54a 2009 wrzesień 3, Warszawa - Korespondencja Stanisława Zmarlickiego z dr Aleksandrą Namysło, dotycząca ukrywania małżeństwa Singerów, przekazana Janowi Żarynowi

Nr 54b 2009 grudzień 14, Katowice - List Estery Rozworskiej do Stanisława Zmarlickiego, dotyczący ukrywania małżeństwa Singerów

Nr 55 2009 wrzesień 18, Warszawa - Historia rodziny Proczków z wioski Dąbrowa koło Łaskarzewa, opowiedziana przez Michała Bożka

Nr 56 2010 marzec 8, Warszawa - Artykuł Michała Bożka o Helenie Todys, jej córkach i Czesławie Salkiewiczu, napisany na podstawie relacji

Nr 57 2010 grudzień, Warszawa - Relacja Marii Sudoł dotycząca pomocy niesionej Żydom ze strony Polaków w Woli Wielkiej, Wiewiórce i Dębicy w latach 1939-1944 w opracowaniu Tomasza Sudoła

Nr 58 2011 luty 14, Warszawa - Relacja Agnieszki Gasztold-Wierzbickiej, złożona dr. Piotrowi Łysakowskiemu

Nr 59 2011 listopad 28, Warszawa - List Jadwigi Wejkszner oraz załączniki, dotyczące rodziny Włodzimierza Pudłowskiego z Równego, odznaczonego za ukrywanie Żydów przez Żydowską Radę Ukrainy tytułem „Prawostnika [Sprawiedliwego] Ukrainy”

Nr 60 [2012], Warszawa - Pamiętnik Tadeusza Morawskiego, ziemianina, właściciela majątku w Małej Wsi (ziemia grójecka), pt. „Oaza na wulkanie” (mps; fragmenty)

Nr 61 2012, Warszawa - Artykuł Janusza Michalczaka, przesłany do Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, pt. „Sprawiedliwych odruch bezwarunkowy”

Nr 62 2012, Warszawa - Wspomnienia Jana Czarnockiego, „Opowieść o wojnie, zbrodni i człowieczeństwie” (fragmenty)

Nr 63 2012 maj 14, Warszawa - List Teresy Wyrzykowskiej do prof. Adama Strzembosza, dotyczący Telesfora Wyrzykowskiego seniora, w czasie wojny sekretarza kancelarii parafialnej kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie

Nr 64 2012 grudzień 1, Warszawa - Relacja Mariusza Karpowicza o rodzinie i sąsiadach ratujących Żydów w Brwinowie

Nr 65 [2013 listopad, bm.] - Relacja Fryderyka Garwicza, uratowanego wraz z rodziną przez Lecha Neymana

Nr 66 2012 grudzień, Warszawa - Opracowanie Ewy Siemaszko, „Polacy zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich za pomoc udzielaną Żydom w woj. wołyńskim”

Nr 67 2013, Kielce - Opracowanie Ewy Kołomańskiej z Muzeum w Kielcach pt. „Wykaz wywiezionych do obozu w Auschwitz w latach 1940-1944 za pomoc Żydom z województwa świętokrzyskiego”

Nr 68 2013, Kielce - Opracowanie Ewy Kołomańskiej pt. „Osoby pomagające oraz represjonowane za pomoc ludności żydowskiej na terenie województwa świętokrzyskiego”

Abstract

Indeks osób

Spis ilustracji

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Jan Żaryn, Tomasz Sudoł - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Opozycja antykomunistyczna w krajach - okładka książki

Opozycja antykomunistyczna w krajach bloku wschodniego...

Krzysztof Łabędź, Małgorzata Świder (red.)
Produkty podobne:
Żydowskie dziecko. Źródła i monografie - okładka książki

Żydowskie dziecko. Źródła i monografie 405

Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska (red.)