pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej
»
»
książka:

Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej

Dane szczegółowe:
Wydawca: UNIVERSITAS
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 350 s.
Wymiar: 145x205 mm
EAN: 9788324217069
Data: 2008-02-25
Cena wydawcy: 39.00 złpozycja niedostępna

Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej - Andrzej Hejmej - opis książki:

Książka ta jest próbą ujęcia związków literatury z muzyką w świetle najnowszych propozycji komparatystów i teoretyków intertekstualności, zarazem także próbą diagnozowania aktualnego stanu komparatystyki jako dziedziny badań literatu-roznawczych. Refleksja wyrasta z tradycji amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich studiów z zakresu komparatystyki inter-dyscyplinarnej (C. S. Brown, S. P. Scher, P. Brunel, J.-L. Backčs, F. Claudon, A. Locatelli), co umożliwia ogląd dobrze znanych zjawisk z komparatystycznego punktu widzenia. W centrum za-interesowania autora pojawia się zagadnienie "partytury lite-rackiej", a mianowicie fenomen intertekstów muzycznych ist-niejących w literaturze. Rozpatrywane są ścisłe zależności intertekstualne, w sytuacji których zapis literacki bądź implikuje konkretną kompozycję muzyczną, bądź jest w nią precyzyjnie wpisany, bądź współistnieje z nią jako składnik konstrukcji intermedialnej. Zjawiska literackie wiązane z partyturą mu-zyczną potraktowane zostają jednak w znacznie szerszej per-spektywie, co prowadzi do interpretacji rozmaitych przed-sięwzięć artystycznych.
Szczególną uwagę poświęca się rea-lizacjom poety sonornego Bernarda Heidsiecka i twórcy Teatru Osobnego Mirona Białoszewskiego, utworom poetyckim Kor-nela Ujejskiego i Stanisława Barańczaka, twórczości drama-turga-kompozytora Bogusława Schaeffera oraz hybrydom teks-towym Michela Butora.
Andrzej Hejmej -- pracuje w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Autor książki Muzyczność dzieła literackiego (Wrocław 2001, wyd. II: Wrocław 2002), redaktor tomu Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych (Kraków 2002), współredaktor tomu Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia (Kraków 2004). Publikował m.in. w "Pamiętniku Literackim", "Przestrzeniach Teorii", "Tekstach Drugich ".

Książka Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej - oprawa miękka - Wydawnictwo UNIVERSITAS.

Książka posiada 350 stron i została wydana w 2012 r.

Spis treści:

Wprowadznie

Część pierwsza

W stronę nowoczesnej komparatystyki

Stereotyp(y) muzyki w literaturze

Partytura literacka

Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej

Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne

Część druga

Tekst - tekst dźwiękowy - partytura słowa

Partytury poezji dźwiękowej

Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego

Wokół Schaefflerowskich partytur

Część trzecia

Granice interpretacji: partytura implikowana

(D)efekt tłumaczeń Chopina

Peryferyjne znaczenia muzyki

Tekst-partytura Michela Butora

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej"
Andrzej Hejmej - autor m.in.:
Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej - okładka książki
Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze... Andrzej Hejmej, Tomasz Górny (red.);