pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów...
książka:

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wyd.: 2019
Oprawa: miękka
Ilość stron: 1036 s.
EAN: 9788378046646
ISBN: 978-83-7804-664-6
Data: 2019-02-06
Cena: 232.68  Cena wydawcy: 262.50 zł Oszczędzasz: 29.82 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 1-3 dni

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości - opis książki:

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu - pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

W książce:
1. Najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
- KSR nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych,
- KSR nr 2 Podatek dochodowy,
- KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane - zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 4 Utrata wartości aktywów,
- KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa - zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,
- KSR nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja - zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 8 Działalność deweloperska - zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 9 Sprawozdanie z działalności,
- KSR nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi,
- KSR nr 11 Środki trwałe,
- KSR nr 12 Działalność rolnicza - nowy standard;
2. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości:
- w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości - nowe stanowisko,
- w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów,
- w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego,
- w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych,
- w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów,
- w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii,
- w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych - traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Książka „Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości” - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Książka posiada 1036 stron i została wydana w 2019 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów..."
Produkty podobne: