pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
podręcznik:

Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów uczelni wyższych

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2010
Oprawa: miękka
Ilość stron: 380 s.
Wymiar: 210x297 mm
EAN: 9788377021484
ISBN: 978-83-7702-148-4
Data: 2012-04-26
33.74 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Nominacja do nagrody w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w roku 2011 - Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

W pierwszej części książki zostały przeanalizowane podstawowe pojęcia, struktury i modele baz danych, podstawy modelu relacyjnego, zmienne relacyjne i predykaty, podstawy algebry relacyjnej, a także typy integralności danych oraz nowoczesne metody projektowania baz danych, opierające się na koncepcji cyklu życia baz danych.

W części drugiej szczegółowo opisane zostały ważne aspekty języka SQL, mianowicie: semantyka i składnia podstawowych poleceń SQL, przeznaczonych do manipulowania danymi oraz pozwalających na definiowanie danych. W tej części również zostały omówione ważniejsze aspekty bezpieczeństwa danych i metody ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

W ostatniej części zostały opisane mechanizmy dostępu do baz danych oraz technologie tworzenia aplikacji.

Książka "Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów uczelni wyższych" - Paweł Urbanowicz, Marcin Płonkowski, Dmitry Urbanowicz - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 380 stron i została wydana w 2010 r. Cena 33.74 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Podstawy teoretyczne baz danych

1. Struktura i modele baz danych
1.1. Struktura i podstawowe pojęciabaz danych
1.1.1. Wprowadzenie do baz danych
1.1.2. Typy baz danych
1.1.3. Składniki systemubazy danych
1.1.4. Architektura SZBD
1.2. Wprowadzenie do projektowania BD
1.2.1. Modelowanie koncepcyjne i diagramy związków encji
1.2.2. Typy połączeńbinarnych
1.3. Modele baz danych
1.3.1. Hierarchiczny model BD
1.3.2. Sieciowy model BD
1.3.3. Wprowadzenie do relacyjnego modelu BD
1.3.4. Obiektowy model BD
1.3.5. Obiektowo-relacyjny model BD

2. Składniki modelu relacyjnego
2.1. Integralność danych
2.1.1. Klucze relacyjne
2.1.2 Definicja i typy logicznego połączenia relacji (tabel)
2.1.3. Typy uczestnictwa tabel w relacji
2.1.4. Typy integralności w relacyjnych BD
2.2. Manipulowanie danymi
2.2.1. Podstawy algebry relacyjnej
2.2.2. Operatory relacyjne E. Codda

3. Koncepcje i etapy projektowania baz danych
3.1. Planowanie tworzenia i projektowanie baz danych
3.1.1. Cykl życia BD
3.1.2. Podstawowe etapy projektowania BD
3.2. Normalizacja BD
3.2.1. Cele i podstawowe pojęcia normalizacji
3.2.2. Zależności funkcyjne w BD
3.2.3. Proces normalizacji BD


Część II. Definiowanie oraz manipulowanie danymi

4. Manipulowanie danymi w SQL
4.1. Typy danych, frazy i poleceniaw SQL
4.1.1. Podstawowe typy danych
4.1.2. Struktura poleceń w SQL
4.2. Zdanie SELECT
4.2.1. Strukturai składniapolecenia
4.2.2. Operatory SQL
4.2.3. Funkcje wjęzyku SQL
4.2.4. Pomocnicze frazy zdania SELECT
4.3. Inne operacje manipulowania danymi
4.3.1. Zapytania do kilku tabel
4.3.2. PodzapytaniawSQL
4.3.3. Złączenie tabel w SQL
4.4. Modyfikacja danychw SQL
4.4.1. Zdanie INSERT
4.4.2. Zdanie UPDATE
4.4.3. Zdanie DELETE

5. Definiowanie danych
5.1. Tworzenie obiektów BD w Database Desktop
5.1.1. Tworzenie struktury tabel BD
5.1.2. Kontrolapoprawności danych
5.1.3. Maski poprawności danych
5.1.4. Odnośniktabeli
5.1.5. Definiowanie indeksów (dodatkowych)
5.1.6. Integralność referencyjna
5.1.7. Języktabeli
5.2. Język definiowania danych
5.2.1. Zdanie CREATE
5.2.2. Zdanie ALTER
5.2.3. Zdanie DROP
5.2.4. Operacje nad BD w IBConsole
5.2.5. Typy danych serwera InterBase

6. Kontrola dostępu do danych
6.1. Mechanizmy zabezpieczeń
6.1.1. Podstawowe pojęcia
6.1.2. Uwierzytelnianie użytkowników
6.1.3. Role w bazach danych
6.1.4. Przywileje w bazach danych
6.2. Perspektywy
6.2.1. Typy perspektyw
6.2.2. Tworzenie perspektyw
6.3. Wyzwalacze
6.3.1. Podstawowe informacje
6.3.2. Definiowanie wyzwalacza


Część III. Organizacja dostępu do danych

7. Aplikacje korzystające z baz danych
7.1. Organizacja połączenia z bazami danych w C++ Builder
7.1.1. Ogólne sposoby dostępu do baz danych
7.1.2. Dostęp do baz danych przez Borland Database Engine
7.2. Dostęp do baz danych na podstawie komponentów środowiska Borland C++ Builder
7.2.1. Komponenty BDE
7.2.2. Klasa TDataSet
7.2.3. Klasa TTable
7.2.4. Klasa TField
7.2.5. Komponent Query
7.2.6. Komponent StoredProc
7.3. Dostęp do baz danych InterBase
7.3.1. Ogólna charakterystyka komponentów InterBase Express
7.3.2. Komponent IBDatabase
7.3.3. Komponet IBTransaction
7.3.4. Komponet IBTable
7.3.5. Komponet IBQuery
7.3.6. Komponet IBDataSet
7.4. Dostęp do BD przez Microsoft ActiveX Data Objects
7.4.1. Ogólna charakterystyka ADO
7.4.2. Komponenty BDE a komponenty ADO
7.5. Dostęp do BD przez komponenty dbExpress

8. Przykładowe aplikacje BD
8.1. Aplikacja wykorzystująca komponenty InterBase Express
8.1.1. Tworzenie bazy danych
8.1.2. Tworzenie aplikacji
8.1.3. Pierwsze poprawki aplikacji
8.1.5. Drugie poprawki aplikacji
8.1.6. Oprogramowywanie tabel łączących
8.1.7. Tworzenie raportów
8.2. Aplikacja bazodanowa wypożyczalni filmów Matrix
8.2.1. Formatka tytułowa
8.2.2. Formatka Filmy
8.2.3. Formatka Klienci
8.2.4. Formatka Pracownicy
8.2.5. Formatka Wypożyczenia
8.2.6. Formatka Raporty

Literatura