pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
 
Księgarnia »
Książki »
»
Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy
książka:

Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy

Dane szczegółowe:
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wyd.: 2011
Oprawa: twarda
Ilość stron: 434 s.
Wymiar: 165x245 mm
EAN: 9788376381756
ISBN: 978-83-7638-175-6
Data: 2012-03-09
12.00  31.50  19.5 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy - Maciej Rak, Bogusław Dunaj - opis książki:

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa ukształtowało się dzięki badaniom ewolucji języka. Wiek XIX i początek wieku XX to okres dominacji językoznawstwa historycznego. Stopniowo jednak punkt ciężkości w badaniach przesuwał się z diachronii na synchronię, o czym zadecydowało pojawienie się nowych teorii (zwłaszcza strukturalizmu). Językoznawstwo historyczne nie pozostało obojętne na rozwój nowych metodologii, a badacze historii języka umieli twórczo zastosować nowe teorie. Niemniej stopniowo diachronia przestawała być centralnym problemem językoznawstwa, z czasem zmalało zainteresowanie tą problematyką, szczególnie w młodszym pokoleniu. Pocieszający jest jednak fakt, że mimo dominacji modnych kierunków wciąż znajdują się nowi badacze podejmujący prace z zakresu historii języka.

Materiały konferencji naukowej, Kraków 21 - 22 września 2010 r.

Książka „Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy” - oprawa twarda - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Książka posiada 434 stron i została wydana w 2011 r.

Spis treści:

WSTĘP .. 9


I. Zagadnienia ogólne
BOGUSŁAW DUNAJ: Potrzeby w zakresie badań najstarszej polszczyzny ... 13
JADWIGA KOWALIKOWA: Historia języka w perspektywie edukacyjnej . 19
ZDZISŁAWA KRĄŻYŃSKA, TOMASZ MIKA, AGNIESZKA SŁOBODA: Składnia staropolska -
problemy i perspektywy badawcze . 29
DOROTA ROJSZCZAK-ROBIŃSKA: Gdy wiedzie nas tekst, a bohater prowadzi za rękę…
O wadach i zaletach pewnego postępowania z materiałem średniowiecznym 43
MONIKA SZPICZAKOWSKA: Język Adama Mickiewicza w świetle dotychczasowych
badań - ustalenia i postulaty . 53
ALEKSANDER WILKOŃ: Trwanie i jego rodzaje w języku .. 65
EWA WOŹNIAK: Z warsztatu badacza semantyki historycznej - uwagi o metodzie
i źródłach . 71

II. Zabytki języka polskiego
AGNIESZKA FLUDA-KROKOS: Nowy wielki dykcjonarz J. Mći X. Daneta opata
francuski, łaciński i polski… (1743-1745) - niezbędne źródło do historii
języka polskiego 83
JOLANTA KLIMEK: Polonika kijowskie - nierozpoznana odmiana polszczyzny
XVII stulecia? Rekonesans ... 91
MACIEJ MĄCZYŃSKI: Ze studiów nad słownictwem XVII-wiecznych medytacji
norbertańskich ... 103
MARCELI OLMA: Listy małżeńskie z XIX wieku źródłem badań nad etykietą językową
w ówczesnej polszczyźnie familijnej ... 113
IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA: Szesnastowieczne przekłady Biblii na język polski
jako czynniki sprawcze rozwoju polszczyzny literackiej. Nowe propozycje
badawcze i edytorskie . 123
ALEKSANDER ZAJDA: Słowa prawne w rzeczy sobie podobne Bartłomieja Groickiego . 133

III. Edytorstwo źródeł historycznych
MAGDALENA KIERKOWICZ: Projekt zasad wydawania tekstów staropolskich
wobec najnowszej praktyki wydawniczej . 153
MAGDALENA SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN, ANNA MAJEWSKA-WÓJCIK: Brachygrafia
historyczna - terminologia, stan badań i perspektywy badawcze 163
MARIA TRAWIŃSKA: Jeszcze raz o szestroku. Z badań nad rękopisem rot sądowych 175
BOGDAN WALCZAK: O transkrypcji średniowiecznych zabytków językowych ... 185

IV. Historia języka a leksykografia
DOROTA ADAMIEC: Podhasło jako element opisu leksykograficznego
w Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku ... 193
KRYSTYNA DATA: Miejsce wyrażeń funkcyjnych w Słowniku polszczyzny
Jana Kochanowskiego . 201
ГАННА ДИДИК-МЕУШ: Інтерпретація службових частин мови у Словнику
української мови XVI - I половини XVII ст. 209
MAŁGORZATA B. MAJEWSKA: Projekt Małego słownika homonimów diachronicznych . 217

V. Słownictwo i frazeologia
EWA HORYŃ: Nazwy kar w XVIII-wiecznych tarnowskich księgach sądowych 227
AGNIESZKA JAWÓR: Historyczna zmienność związków frazeologicznych 239
EWELINA KWAPIEŃ: Metody badania słownictwa polszczyzny standardowej XIX wieku
na podstawie danych leksykograficznych . 251
AGATA KWAŚNICKA-JANOWICZ: Dziać i dziejać w słowiańskiej tradycji bartniczej ... 261
PAULINA MICHALSKA: Słownik polszczyzny XVI wieku w badaniach nad regionalnym
zróżnicowaniem polszczyzny w zakresie leksyki 271
EWA MŁYNARCZYK: Statuty cechowe jako źródło słownictwa rzemieślniczego . 279

VI. Zagadnienia gramatyki historycznej
JAN FELLERER: Próba wyjaśnienia zmian walencji czasowników typu
napełnić (coś, czegoś) . 289
НАТАЛІЯ ХОБЗЕЙ: Історичний та ареальний аспекти в дослідженні
дієслів із префіксом ви- .. 297
ALINA KĘPIŃSKA: O potrzebie spojrzenia na ewolucję fleksji polskiej
przez pryzmat funkcji końcówek 311
ELŻBIETA KRASNODĘBSKA: Odrzeczownikowe nazwy osobowe w polszczyźnie
XVI wieku ... 321
RENATA PRZYBYLSKA: Staropolskie i współczesne czasowniki z prefiksem roz- 329
WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI: O zależnościach między leksyką i składnią w poetyckich
konstrukcjach nominalnych (na przykładzie wierszy renesansowych
i barokowych) 341
RAFAŁ ZARĘBSKI: O motywacji derywatów z prefiksami obcego pochodzenia
w ujęciu historycznojęzykowym 353

VII. Dialektologia a historia języka
MACIEJ RAK: Materiały gwarowe z Podhala w zbiorach Archiwum Muzeum
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie 367
KAZIMIERZ SIKORA: Gwarowa i ogólnopolska partykuła ci w perspektywie
historycznej i porównawczej . 377
BOGUSŁAW WYDERKA: O konieczności nowej syntezy dziejów języków na Śląsku 387

VIII. Varia
MONIKA KRESA: Księgi metrykalne jako źródło i program EXCEL jako narzędzie
badań antroponimicznych 399
MIROSŁAWA SAGAN-BIELAWA: Aspekt językowy integracji społecznej na ziemiach
polskich po 1918 roku (na materiale „Języka Polskiego” i „Poradnika
Językowego”) 413
IWONA STECZKO: Stan i perspektywy badań lingwistycznych nad XIX-wiecznymi
Napisami z pomników cmentarza krakowskiego . 421

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy"
Maciej Rak, Bogusław Dunaj (red.) - autor m.in.:
Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna - okładka książki
Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna Bogusław Dunaj, Maciej Rak (red.);
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Wolność w kulturze rosyjskiej. - okładka książki
Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy... Hanna Kowalska-Stus, Agata Krzywdzińska (red.)
Produkty podobne:
Współczesna polszczyzna. Wybór - okładka książki
Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. Warianty... Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura (red.)
Współczesna polszczyzna. Wybór - okładka książki
Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. Tekstologia... Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (red.)