pokaz koszyk
autor tytuł  24h
Przecena
Lokalna polityka społeczna wobec - okładka książki
książka:

Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych

autor:

Dane szczegółowe:

Cena wydawcy: 38.00 złpozycja niedostępna

Lokalna polityka społeczna wobec... - opis produktu:

Zwiększający się odsetek ludzi starych w polskim społeczeństwie wymaga szczególnej uwagi ze strony publicznych podmiotów polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Osoby starsze, które osiągnęły wiek poprodukcyjny stanowią silnie zróżnicowana grupę. Polityka społeczna powinna uwzględnić ten fakt, adresując specjalną ofertę nie tylko do osób o ograniczonej sprawności i wymagających opieki, lecz także do tych, którzy wykazują aktywność i wolę działania na rzecz środowiska. Polityka społeczna wobec osób starszych to skierowane do osób w wieku poprodukcyjnym oraz ich rodzin działania mające na celu wszechstronną kompensację malejących z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb oraz integrację z lokalną społecznością. W książce zaprezentowane zostały przykładowe zadania gminy i powiatu w zakresie polityki społecznej wobec ludzi starszych.

Spis treści:

1. Społeczność lokalna w polityce społecznej

1.1. Społeczność loikalna jako podmiot polityki społecznej
1.2. kategoria lokalności w polityce społecznej
1.3. Lokalna polityka społeczna w systemie polityki społecznej
Podsumowanie

2. Ludzie starzy i starość w perspektywie polityki społecznej

2.1. Starość jako kwestia społeczna
2.2. Badania sytuacji życiowej ludzi starych
2.2.1. cele i metody badań nad starością i ludźmi starymi
2.2.2. Potrzeby ludzi starych
2.3. Starość w koncepcji faz życia człowieka i rozwoju rodziny
2.4. Zmiana paradygmatu starości
Podsumowanie

3. Przesłanki lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych

3.1. Przesłanki demograficzne
3.2. Przesłanki ekonomiczne
3.3. Przesłanki zdrowotne
3.4. Przesłanki społeczne
3.5. Przesłanki kulturowe
3.6. Przesłanki prawne i instytucjonalne
Podsumowanie

4. Cele i zasady polityki społecznej wobec osób starszych

4.1. Polityka społeczna wobec starości jako polityka wobec fazy życia
4.2. Definicje polityki społecznej wobec ludzi starszych
4.3. Podmioty polityki społecznej wobec ludzi starszych
4.3.1. Instytucje centralne
4.3.2. Samorząd terytorialny
4.3.3. Organizacje pozarządowe
4.4. Warunki optymalizowania modelu polityka wobec ludzi starych Podsumowanie

5. Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych – typy i zadania

5.1. Polityka wobec ludzi starych w lokalnej polityce społecznej
5.2. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych
5.2.1. Zadania lokalnej polityki społecznej wobec ludzi starych a idea społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego
5.2.2. Projekt katalogu zadań lokalnej polityki wobec ludzi starych
Podsumowanie

v Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tablic, wykresów i schematów
Streszczenie w języku angielskim
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Piotr Błędowski - pozostałe produkty w naszej księgarni:

Podstawy gerontologii społecznej - okładka książki
Podstawy gerontologii społecznej
Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska;
Absolwenci SGH na rynku pracy - okładka książki
Absolwenci SGH na rynku pracy
Barbara Minkiewicz, Piotr Błędowski (red.);
Między transformacją a integracją - okładka książki
Między transformacją a integracją
Piotr Błędowski (red.);

Produkty podobne:

Polska gmina 2015 - okładka książki
Polska gmina 2015
Grzegorz Gorzelak (red.)
Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń - okładka książki
Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna...
Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki
Poniedziałek, 24 Października 2016 roku.