pokaz koszyk
autor tytuł  24h
Przecena
okładka książki - Półwiecze. Historia polityczna

książka: Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku autor:

Dane szczegółowe:

Cena wydawcy: 59.90 złpozycja niedostępna

Półwiecze. Historia polityczna... - opis produktu:

Tak wyjątkowe dzieło powstaje raz na pokolenie naukowe w skali zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Stanowi syntezę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturalne na świecie w ostatnim półwieczu.
Wiele zawartych w niej informacji autor wprowadził po raz pierwszy na polski rynek wydawniczy. Książka została przygotowana przy wykorzystaniu ogromnej literatury przedmiotu, nie tylko opracowań historycznych, lecz także różnorodnych źródeł, w tym publicystyki oraz prasy współczesnej. Autor starał się zająć stanowisko jednoznaczne, świadom odmiennych zdań innych historyków, publicystów czy polityków, które będą znajdowały swój wyraz w wywołanych książką dyskusjach.
Praca została napisana w układzie chronologicznym z podziałem na 7 głównych części.
* Pierwszą z nich zamykają lata 1945-1953, w których ukształtował się powojenny układ sił w świecie.
* Podokres drugi, lata 1953-1962, otwiera śmierć Stalina, początkująca "odwilż" w krajach komunistycznych i krótkotrwałe odprężenie międzynarodowe, a zamyka kryzys kubański, podczas którego oba supermocarstwa znalazły się na skraju wojny termojądrowej.
* Lata 1962-1970 to czas sprzecznych prądów - początkowego dynamizmu polityki amerykańskiej, jej osłabienia w wyniku wojny wietnamskiej, a następnie narastania problemów po obu stronach światowej barykady, które doprowadziły do odprężenia lat 1970-1979.
* Ten ostatni podokres jest przedmiotem czwartej części książki.
* Lata 1979-1985, będące tematem piątej części pracy, przynoszą nawrót zimnej wojny.
* Kolejna część to początek rządów Gorbaczowa w ZSRR i jego pierestrojki, przez schyłek zimnej wojny aż do likwidacji ZSRR w 1991 r.
* W ostatnim podokresie opisano w sposób skrócony zjawiska zachodzące po upadku dwubiegunowego układu sił w świecie.
W ramach poszczególnych części omawiany jest rozwój stosunków międzynarodowych, a następnie wydarzeń w obrębie rozwiniętych państw zachodnich, bloku komunistycznego (od lat sześćdziesiątych - tylko radzieckiego) i reszty świata, która od lat siedemdziesiątych dzieli się na część bardziej i mniej dynamiczną. Opisano globalną rywalizację militarną i ideologiczną, uniwersalizujący wpływ kultury masowej, mnogość rozbieżnych tendencji krajowych i regionalnych, problemy emancypacji społecznej i narodowej, przemiany obyczajowe i ekonomiczne, zagrożenia ekologiczne i bioetyczne, hedonizm jednych i głód drugich, sztukę absurdu i poświęcenie działaczy charytatywnych, postęp medyczny i presję demograficzną, terroryzm indywidualny i państwowy, mechanizmy gier politycznych i życie codzienne zwykłych ludzi, bezmiar zniewolenia i cierpienia oraz fantastyczny postęp techniki, złudy modernizacji, rolę przywódców i falowanie ludzkich mas, w którym osoba ludzka niewiele znaczy. Poruszono sprawę dziesiątków milionów ofiar gułagu, wojny koreańskiej, "wielkiego skoku" i "rewolucji kulturalnej" w Chinach, wojny wietnamskiej, wojen domowych w Grecji, Kongu, Nigerii, Algierii, Jemenie, Czadzie, Sudanie, Nikaragui, Salwadorze, Bośni, ofiar terroru w Kambodży, Etiopii, Ruandzie i Czeczenii, powstania węgierskiego w 1956 r., rzezi indonezyjskich w 1965 r., narkomanii, alkoholizmu, aborcji oraz AIDS. Uświadomiono, do czego zdolni są ludzie zaślepieni nienawiścią, żądzą władzy, ideologią, iluzją nieograniczonej wolności, dysponujący środkami samozagłady, mający takich przywódców jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Kim Ir Sen czy Idi Amin Dada, słuchający takich moralistów jak np. Jean Paul Sartre czy Bertolt Brecht.
Podręcznik napisany dobrym językiem przy logicznej i przekonywającej konstrukcji. Zawiera tabele, wykresy, mapy, ilustracje, a także tablice chronologiczne, słownik pojęć, obszerną bibliografię przedmiotu (rodzima, jak również anglo-, niemiecko-, francusko-, i rosyjskojęzyczna) oraz indeksy: osób, rzeczowy, nazw geograficznych i etnicznych. W załączniku znajduje się charakterystyka głównych państw świata.
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Wojciech Roszkowski - pozostałe produkty w naszej księgarni:

okładka książki - Uczniowie czarnoksiężnika
Uczniowie czarnoksiężnika
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Żywienie człowieka a zdrowie publiczne.
Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Tom 3
Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Gospodarka
Gospodarka
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia Polski 1914-2005
Historia Polski 1914-2005
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Czy warto mieć dzieci?
Czy warto mieć dzieci?
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Półwiecze
Półwiecze
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia Polski 1914-2004
Historia Polski 1914-2004
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Półwiecze
Półwiecze
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Droga przez mgłę
Droga przez mgłę
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia Polski 1914-2005
Historia Polski 1914-2005
Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia 1789-1871. Podręcznik
Historia 1789-1871. Podręcznik dla szkół średnich
Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia 1939-1956. Podręcznik
Historia 1939-1956. Podręcznik dla szkół średnich
Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia 1956-1997. Podręcznik
Historia 1956-1997. Podręcznik dla szkół średnich
Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Historia 1871-1939. Podręcznik
Historia 1871-1939. Podręcznik dla szkół średnich
Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski;
okładka książki - Europa Środkowo-Wschodnia 2000
Europa Środkowo-Wschodnia 2000
Wojciech Roszkowski (red.);
okładka książki - Europa Środkowo-Wschodnia 1999
Europa Środkowo-Wschodnia 1999
Wojciech Roszkowski (red.);
okładka książki - Europa Środkowo-Wschodnia 1997-1998
Europa Środkowo-Wschodnia 1997-1998
Wojciech Roszkowski (red.);
okładka książki - Europa Środkowo-Wschodnia 1996
Europa Środkowo-Wschodnia 1996
Wojciech Roszkowski (red.);
okładka książki - Europa Środkowo-Wschodnia 1993
Europa Środkowo-Wschodnia 1993
Wojciech Roszkowski (red.);
okładka książki - Changing Rules. Polish Political
Changing Rules. Polish Political and Economic...
Leslie Holmes, Wojciech Roszkowski;

Produkty podobne:

okładka książki - Historia powszechna. Wiek XX
Historia powszechna. Wiek XX
Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski
okładka książki - Historia Bałkanów (1804-1945)
Historia Bałkanów (1804-1945)
Stevan K. Pavlowitch
Środa, 01 Czerwca 2016 roku.