pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe - okładka książki
książka:

Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX

autor: Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc

Dane szczegółowe:

Wydawca: DiG
Rok wyd.: 2004
Oprawa: miękka
Ilość stron: 540 s.
Wymiar: 140 x 200 mm
EAN: 9788371813146
ISBN: 83-7181-314-7
Data:2001-01-08
Obniżka!Cena: 36.06  Cena wydawcy: 44.00 zł Oszczędzasz: 7.94 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis:

Kolejny tom cieszącej się niesłabnącą popularnością i zainteresowaniem Czytelników serii, wydawanej przy współpracy Instytutu Historycznego UW, tym razem poświęcony problematyce małżeńskiej. Autorzy zastanawiają się w nim nad wzorcami męża i żony w II Rzeczypospolitej, omawiają m. in. okres przygotowania do małżeństwa w różnych środowiskach i warstwach społecznych, zachowania w kurortach i uzdrowiskach, a także rolę męża i żony w wiktoriańskiej Anglii. Problematyka niniejszego tomu odległa jest od głównych obszarów zainteresowania zarówno dawniejszej, jak w znacznym stopniu również nowszej historiografii dziejów społecznych. Wbrew temu, czego można by oczekiwać, stronili od niej na ogól polscy badacze obyczajów i życia codziennego. Wzajemne relacje kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach i środowiskach społecznych rozpatrywano niemal wyłącznie w kontekście doborów małżeńskich i spoleczno-ekonomicznej pozycji rodziny, biorąc pod uwagę zwłaszcza ekonomiczne i prawne ramy obu tych instytucji, z powierzchownym z reguły powoływaniem się na tradycję i wzorce kulturowe, określające pozycję obojga płci. W gronie dawniejszych autorów przeważali ci, którzy współczesne sobie modele i normy obyczajowe uznawali za elementy naturalnego porządku rzeczy, za oczywistość niezbyt interesującą jako przedmiot naukowych badań. Później problematykę tę uznawano milcząco za domenę etnologów i socjologów kultury, szczególnie tych, którzy przedmiotem swych badań czynili społeczności słabo zaawansowane w rozwoju cywilizacyjnym, np. żyjące w tropikach wspólnoty plemienne1. Refleksje na temat obyczajowego rygoryzmu lub swobody w europejskich kręgach kulturowych od starożytności poczynając stosunkowo najczęściej można było spotkać w opracowaniach biograficznych, których autorzy rekonstruowali osobiste perypetie przedstawicieli elit. Opisy ich intymnego życia były eksponowane w sposób graniczący nieraz z hipokryzją, gdy ukrytemu pragnieniu przyciągnięcia uwagi czytelnika sensacyjnymi wątkami towarzyszyła wątpliwej wartości moralistyka. Z rzadka tylko próbowano formułować sądy i opinie uogólniające, nieraz słabo uzasadnione i stanowiące swoisty kompromis między obserwacją rzeczywistości społecznej a przejmowanymi ze źródeł stereotypami. Stosunkowo często przyjmowano normy obyczajowe (przede wszystkim te o religijnej proweniencji) za odzwierciedlenie rzeczywistych relacji między kobietami i mężczyznami. W odniesieniu do badań nad społeczeństwem polskim niełatwo wskazać przykłady zastosowania wzorców wypracowanych w pracach takich francuskich badaczy, jak Jean-Louis Flandrin i Michel Foucault. Manifestowanie się seksualności, wychowanie seksualne młodzieży, modele małżeńskich i pozamałżeńskich relacji kobiet i mężczyzn, związki atypowe, wraz z homoerotycznymi - to tylko przykładowe tematy, kwitowane bardzo długo milczeniem badaczy, z wyjątkiem niektórych historyków, głównie specjalistów w dziedzinie demografii historycznej i historii rodziny. Dopiero ostatnio pojawiły się publikacje, w których wykorzystano w pewnej mierze wzorce wskazane powyżej. Odnoszą się one jednak do średniowiecza i epoki nowożytnej, m.in. do seksualnych kontekstów oskarżania kobiet o uprawianie czarów i kontakty z demonami. Dla średniowiecza przekazy na ten temat są stosunkowo nieliczne, co nie pozwala na szczegółowe odtworzenie społecznej rzeczywistości i konstruowanie modeli. Silą rzeczy najistotniejszym źródłem do tych zagadnień są akty normatywne i materiały obrazujące stosowanie prawa, ze wszystkimi zaletami i wadami przekazów tego typu. Większość opracowań zgromadzonych w prezentowanym tomie dotyka więc tematów pozostających dotąd niemal całkowicie poza zasięgiem zainteresowań i badań historyków.

Spis treści:

Przedmowa

I. EDUKACJA SEKSUALNA Z MAŁŻEŃSTWEM W TLE

Anna Landau-Czajka, Przygotowanie do małżeństwa według wybranych poradników z XIX i XX wieku

Jolanta Sikorska-Kulesza, „Skąd się wziął twój braciszek?" Początki dyskusji o wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na ziemiach polskich

Magdalena Cwetsch-Wyszomirska, W drodze ku „małżeństwu doskonałemu ". Małżeństwo na początku wieku XX w świetle „Czystości" i „Kosmetyki"

Marcin Leśniewski, Narodziny seksuologii — zarys stanu wiedzy lekarskiej o seksualności człowieka na przełomie XIX i XX wieku

Bożena Urbanek, Poradniki medyczne o seksualności kobiet i mężczyzn w XIX wieku

Magdalena Gawin, Seksualność i prokreacja w polskiej publicystyce eugenicznej 1905-1939

II. MAŁŻEŃSTWO POD PRESJĄ TRADYCYJNYCH NORM I NOWYCH OBYCZAJÓW

Andrzej Szwarc, Rygorystyczne normy i swobodne obyczaje. Małżeństwo i związki pozamalżeńskie w opiniach ziemiańsko-arystokratycznej elity w połowie XIX wieku

Marta Sikorska-Kowalska, Pozycja i rola kobiety w małżeństwie na przykładzie burżuazji łódzkiej przełomu XIX i XX wieku (w świetle wspomnień Heleny Anny Geyer i Marii Eiger-Kamińskiej)

Zofia Borzymińska, Żydowska narzeczona, żydowska żona. Obyczajowość ujęta w ramy prawa

Ewa Kokoszycka, "Anioł w domu" czyli o małżeństwie w wiktoriańskiej Anglii

Agnieszka Janiak-Jasińska, O jakim mężu myślę? Oferta małżeńska kobiet i ich oczekiwania w świetle anonsów matrymonialnych z początku XX wieku

Jolanta Żyndul, Małżeństwa mieszane w Łodzi na przebrnie XIX i XXwieku (do 1939 r.)

Tadeusz Stegner, Ślub i rozwód po ewangelicki! w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku

Pavla Vośahlikova, Rozwód w Czechach na przełomie XIX i XX wieku

Rafał Żebrowski, Miscellanea sądu rabinackiego w Warszawie w sprawach rozwodowych w okresie międzywojennym

Barbara Klich-Kluczewska, Droga do małżeństwa w powojennym Krakowie

III. WZORCE MAŁŻEŃSTWA I SEKSUALNOŚCI W DYSKURSIE SPOŁECZNYM

Anna Żarnowska, Schyłek wieku XIX— kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego

Anna Janicka, Małżeństwo w projekcie emancypacyjnym Gabrieli Zapolskiej

Ciaudia Kraft, Równość i nierówności w II Rzeczypospolitej. Prawo małżeńskie w dyskursie publicznym na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych

Regina Renz, Wzorce spoteczno-obyczajowe a realia współżycia kobiet i mężczyzn w międzywojennym środowisku prowincjonalnym (w świetle dokumentów kościelnych)

Teresa Kułak, Nowe tendencje w myśleniu o seksualności małżeńskiej a zmiany generacyjne w Polsce lat trzydziestych

Katarzyna Sierakowska, Elementy kobiecego dyskursu o seksualności na łamach międzywojennych periodyków dla kobiet

Iwona Kurz, „Satyra na niemożność miłości". Filmowe konteksty dyskusji wokół małżeństwa i seksualności w dobie odwilży

IV. SIŁA I SŁABOŚĆ STEREOTYPÓW SEKSUALNOŚCI

Halina Gerlich, Wizerunek niewiasty cnotliwej w górnośląskich przekazach międzygeneracyjnych — od schyłku XIX wieku do polowy XXwieku

Marek Olkuśnik, Kobieta w podróży na przełomie XIX i XX wieku. Miedzy próbą emancypacji a presją „podwójnej moralności"

Joanna Dufrat, Wpływ wojny na załamanie się stereotypów społecznych ról mężczyzn i kobiet

Małgorzata Fidelis, Młode robotnice w mieście: percepcja kobiecej seksualności w Polsce w latach pięćdziesiątych

Summary
Indeks osób
Indeks organizacji, instytucji i czasopism
Informacje o autorach
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.) - autor m.in.:

Kobieta i rodzina w przestrzeni - okładka książki
Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej... Anna Żarnowska, Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc (red.);
Dzieje polskiej dyplomacji - okładka książki
Dzieje polskiej dyplomacji Marek Barański, Teresa Chynczewska-Hennel, Andrzej Szwarc;
Działaczki społeczne, feministki, - okładka książki
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki...... Agnieszka Jasińska-Janiak, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc (red.);
Działaczki społeczne, feministki, - okładka książki
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki...... Agnieszka Jasińska-Janiak, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc (red.);
Kobieta i rewolucja obyczajowa. - okładka książki
Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe... Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.);

Kupujący Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe... zamówili również:

Kobieta i rewolucja obyczajowa. - okładka książki
Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe... Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.)
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach - okładka książki
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach Jerzy Axer, Justyna Olko (red.)
Staropolskie kompendia wiedzy - okładka książki
Staropolskie kompendia wiedzy Iwona M. Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka (red.)

Produkty podobne:

Kobieta i rewolucja obyczajowa. - okładka książki
Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe... Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.)
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo - okładka książki
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo Claire M. Renzetti, Daniel Curran
O płci, ciele i seksualności w - okładka książki
O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii Adam Siwiec, Robert Litwiński, Małgorzata Karwatowska (red.)
Piątek, 22 Czerwca 2018 roku.