pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Współpraca policji z innymi podmiotami - okładka książki
książka:

Współpraca policji z innymi podmiotami w zakresie ocgrony obiektów

autor: Bartłomiej Szyndler

Dane szczegółowe:

  • Wydawca: Ancher
  • Oprawa: miękka
  • Ilość stron: 452 s.
  • Wymiar: 145x205 mm
  • EAN: 9788385576105
  • ISBN: 83-85576-10-X
  • Data: 2001-01-02
Cena wydawcy: 28.00 złpozycja niedostępna

Opis:

RZECZPOSPOLITA NA DRODZE WIODĄCEJ KU KATASTROFIE Powstanie kościuszkowskie było ostatnią, rozpaczliwą próbą Polaków wyrwania się z żelaznego uścisku trzech potęg ościennych, które zmówiły się, by wydać na Rzeczpospolitą wyrok, skazujący ją na unicestwienie. Upadek Polski w XVIII wieku i 123-letnia niewola w okowach obcej przemocy to niewątpliwie największa tragedia narodowa, jej zaś następstwa odczuwamy silnie do dnia dzisiejszego ze względu na niezabliźnione dotąd rany. Rozbiorom, ich przyczynom i następstwom poświęcono wiele źródłowych prac i krytycznych studiów, wiele też napisano publicystycznych artykułów, a także dzieł beletrystycznych. Można by więc zaryzykować twierdzenie, że wszystko co było do zbadania, wyjaśnienia i zinterpretowania tego tematu, zostało już wykonane i opublikowane przez naszych poprzedników. A mimo to obecne i następne pokolenia będą ciągle powracać pamięcią do tamtych wydarzeń sprzed dwóch wieków, gdyż stanowią one groźne memento dla naszego niepodległego bytu narodowego. Tym bardziej, że historia Polski lubi się powtarzać. Oto zaledwie 21 lat po odzyskaniu niepodległości hitlerowska Rzesza Niemiecka i stalinowski Związek Radziecki dokonali IV rozbioru Rzeczypospolitej. Upadek państwa polskiego, wbrew sądom obiegowym, nie był procesem krótkotrwałym, ograniczającym się wyłącznie do czasów panowania Stanisława Augusta i do aktów rozbiorów Rzeczypospolitej. Nie był też wynikiem międzynarodowego splotu wydarzeń politycznych, niekorzystnych dla naszego suwerennego bytu. Stanowił natomiast rezultat przeszło wiek trwającego rozkładu wewnętrznego Polski. Rzeczpospolita pierwszej połowy XVIII wieku była tylko bezwolnym kolosem targanym wewnętrznymi kłótniami koterii politycznych ł zdradzana nawet przez własnego suwerena (Augusta II), spiskującego z ościennymi dworami na zgubę własnego królestwa. Słabość polityczna, ekonomiczna, administracyjna i militarna Polski, kraju o rozległych i żyznych ziemiach, nie mogła zostać nie zauważona przez jej prężnych i zaborczych sąsiadów. Ich postępowanie, jeśli odrzucić bezwartościowe w świecie polityki poczucie moralności, było całkowicie racjonalne. Popróbowawszy raz "polskiego kołacza" i nie dostawszy niestrawności, czyli należytej odprawy, szybko się z nim uporali za dwoma następnymi posiedzeniami, tak, że nie ostała się nawet okruszyna. Przy czym rozważania nad tym, kto był bardziej pazerny - Rosja czy Prusy, mają znaczenie raczej drugorzędne. Aby sobie uprzytomnić, jak mogło dojść do wymazania tak wielkiego kraju jak Polska z mapy Europy, warto ów proces powolnej agonii Rzeczypospolitej prześledzić.

Spis treści:

RZECZPOSPOLITA NA DRODZE WIODĄCEJ KU KATASTROFIE

ROZDZIAŁ I SPRZYSIĘŻENIE
Komitet Emigracyjny w Lipsku
Misja Kościuszki w Paryżu
Zawiązanie się sprzysiężenia w Warszawie
Narada spiskowców z udziałem Kościuszki w Podgórzu Rządy Igelströma w Polsce
Misja Jelskiego i Guszkowskiego we Włoszech
Rozbicie sprzysiężenia warszawskiego

ROZDZIAŁ II POTENCJAŁ MILITARNY PAŃSTW ZABORCZYCH I RZECZYPOSPOLITEJ W PRZEDEDNIU POWSTANIA
Siła militarna Rosji, Prus i Austrii
Stan armii polskiej
Przemysł zbrojeniowy Rzeczypospolitej
Uzbrojenie wojska polskiego

ROZDZIAŁ III WYBUCH POWSTANIA
Akcja Madalińskiego
Ogłoszenie Aktu powstania w Krakowie
Pościg Mangeta za Łykoszynem
Bitwa pod Racławicami
W obozie pod Bosutowem

ROZDZIAŁ IV INSUREKCJA W WARSZAWIE
Reakcja Igelsträma na wybuch powstania
Związek Rewolucyjny
Pierwszy dzień insurekcji
Zachowanie się króla
Drugi dzień insurekcji

ROZDZIAŁ V WYBUCH POWSTANIA NA LITWIE
Sprzysiężenie Litwinów
Ogłoszenie Aktu powstania w Szawlach
Insurekcja w Wilnie
Pierwsze dni władzy Rady Najwyższej Rządowej
Nieporozumienia pomiędzy Kościuszką a Litwinami
Przystąpienie Podlasian do powstania

ROZDZIAŁ VI WARSZAWA ZA RZĄDÓW RADY ZASTĘPCZEJ TYMCZASOWEJ
Utworzenie Rady Zastępczej Tymczasowej
Sprawa wicebrygadiera Jana Henryka Dąbrowskiego Powstanie klubu jakobinów
Poruszenie ludu w Warszawie 8 maja
Powieszenie zdrajców

ROZDZIAŁ VII RADA NAJWYŻSZA NARODOWA
Uniwersał połaniecki
Ustanowienie Rady Najwyższej Narodowej
Deputacje i dyrekcje
Zabiegi Barssa o pomoc Francji
Próby zneutralizowania Austrii i Prus
ROZDZIAŁ VIII DZIAŁANIA KORPUSU KOŚCIUSZKI W MAJU I CZERWCU
Dezercja oddziałów polskich z armii carskiej
W obozie pod Połańcem
Bitwa pod Szczekocinami
Poddanie Krakowa Prusakom

ROZDZIAŁ IX OPERACJE NA PRAWYM BRZEGU WISŁY PRZECIWKO ROSJANOM I PRUSAKOM W CZERWCU I LIPCU
Oportunistyczna postawa Komisji Porządkowych w Chełmie i Lublinie
Bitwa pod Chełmem
Odwrót Zajączka za Wisłę
Wyprawa Liberadzkłego na Wołyń
Działania przeciwko Prusakom nad Narwią Boje pod Kolnem, Rajgrodem i Dębnikami

ROZDZIAŁ X DZIAŁANIA MILITARNE NA LITWIE OD KWIETNIA DO CZERWCA
Odwrót Cycjanowa z Grodna
Bitwa pod Niemenczynem
Bitwa pod Polanami
Szachowanie korpusów Bennigsena i Cycjanowa Wyprawa Ogińskiego na Białoruś
Niesnaski pomiędzy generałami litewskimi
Bitwa pod Sołami

ROZDZIAŁ XI POWSTANIE W KURLANDII
Kurlandia przed wybuchem powstania
Formowanie korpusu żmudzkiego
Wyprawa Woytkiewicza po broń do Lipawy Potyczki z Golicynem
Ogłoszenie Aktu powstania w Kurlandii
Opanowanie Lipawy przez Rosjan
Boje z Kozlainowem i Golicynem
Wyprawa Ogińskiego na Dyneburg
Ponowny pobyt powstańców w Lipawie
Odwrót z Kurlandii

ROZDZIAŁ XII UPADEK STOLICY LITWY
System obronny Wilna
Pierwsze oblężenie Wilna przez Knorringa
Powierzenie Mokronowskiemu komendy nad
wojskiem litewskim
Drugie oblężenie i kapitulacja Wilna

ROZDZIAŁ XIII OBLĘŻENIE WARSZAWY PRZEZ PRUSAKÓW I ROSJAN
Zaburzenia czerwcowe w Warszawie
Obrona stolicy
Troski codzienne Naczelnika
Sprawa biskupa Skarszewskiego

ROZDZIAŁ XIV POWSTANIE W WIELKOPOLSCE
Sytuacja przed powstaniem
Sierpniowy zryw zbrojny
Rekonesans porucznika Bielamowskiego
Wyprawa generała Dąbrowskiego do Wielkopolski
Oswobodzenie Gniezna
Bitwa pod Łabiszynem
Zdobycie Bydgoszczy
Bunt w korpusie przeciwko gen. Dąbrowskiemu
Próba opanowania Torunia
Odwrót Dąbrowskiego z Wielkopolski

ROZDZIAŁ XV OPERACJE DYWIZJI SIERAKOWSKIEGO NAD BUGIEM
Pilnowanie Derfeldena
Bitwa pod Słonimiem
Pojawienie się Suworowa
Bitwa pod Krupczycami
Bitwa pod Terespolem

ROZDZIAŁ XVI UTRATA KOŚCIUSZKI
Przegląd wojska litewskiego Bitwa pod Maciejowicami
Pojmanie Kościuszki do niewoli
Obranie Wawrzeckiego Naczelnikiem
Sprawa generała Ponińskiego

ROZDZIAŁ XVII „NIE MASZ KOŚCIUSZKI TEDY JEST WAWRZECKI"
Zaprzysiężenie nowego Naczelnika
Powołanie Rady Wojennej Pomiędzy lewicą a prawicą
Wznowienie działalności klubu jakobinów
Odwrót Litwinów spod Grodna
Plany ratunku powstania

ROZDZIAŁ XVIII UPADEK POWSTANIA
Szturm Pragi przez wojska Suworowa
Kapitulacja Warszawy
Radoszycki finał

ZAMKNIĘCIE
PRZYPISY
KALENDARIUM
INDEKS NAZWISK
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
SPIS ILUSTRACJI
SPIS SZKICÓW

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Bartłomiej Szyndler - autor m.in.:

Produkty podobne:

Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018 roku.