pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych - okładka książki
książka:

Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka

autor: Hanna Krauze-Sikorska

Dane szczegółowe:

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wyd.: 2006
Oprawa: miękka
Ilość stron: 346 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788323215844
ISBN: 83-232-1584-7
ISSN: 0083-4254
Data: 2006-11-06
Cena wydawcy: 53.52 złpozycja niedostępna

Opis:

Autorka analizuje problematykę artystycznej twórczości dzieci, ujawnia zarazem własną wrażliwość artystyczną i talent badawczy, proponując udokumentowane wnioski i spostrzeżenia o charakterze ogólnopedagogicznym. Podjęty temat jest trudny nie tylko z uwagi na bogactwo literatury przedmiotu, ale też i na delikatność badanego materiału wymykającego się ścisłym i sprawdzalnym metodom badawczym. Autorka stara się uwzględnić oba te aspekty, dokumentując znajomość prac o pokrewnym tematycznie charakterze, koncentruje się jednak nade wszystko na eksperymencie, który nie bez przyczyny określa jako quasi-eksperyment o istotnych konsekwencjach edukacyjnych.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA - KATEGORIA KULTURY HUMANISTYCZNEJ

Ogólna problematyka twórczości artystycznej w świetle literatury
ROZDZIAŁ 1. Twórczość - eksplikacja pojęcia
Wprowadzenie
1.1. Pojęcie i kryteria twórczości
1.2. Struktura procesu twórczego
1.3. Społeczno-kulturowy kontekst działań twórczych
1.4. Edukacja do twórczości
1.5. Twórczość dziecka - w poszukiwaniu różnorodności świata
Podsumowanie
ROZDZIAŁ 2. Artystyczna twórczość dziecka - w kręgu subiektywnych przeżyć i doświadczeń
Wprowadzenie
2.1. Twórczość w sztuce
2.2. Od autonomii do wspólnoty sztuk
2.3. Artystyczna twórczość dziecka - poznanie - ekspresja - komunikacja
2.3.1. Twórczość plastyczna - swoisty świat dziecka
2.3.2. Dziecięca ekspresja werbalna - w stronę twórczości poetyckiej i prozatorskiej
2.3.3. Muzyczna twórczość dziecka - twórcze poszukiwania w muzyce
2.3.4. Dziecięca twórczość ruchowa - komunikacja za pomocą ciała
2.3.5. Dziecięca gra dramatyczna - synteza przeżycia i ekspresji
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Aksjologiczne aspekty twórczości artystycznej
Wprowadzenie
3.1. Pojęcie wartości a twórczość
3.2. Wartość - postawa - potrzeba
3.3. Twórczość - w poszukiwaniu wartości
3.4. Wartość w twórczości artystycznej
3.5. Psychologiczne i estetyczne wartości twórczości dziecka
3.6. Twórczość artystyczna dziecka jako wartość edukacyjna
3.6.1. Personalizacja w procesie artystycznego tworzenia
3.6.2. Wartości twórczości artystycznej w działaniach edukacyjnych
Podsumowanie

CZĘŚĆ II. EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ - W STRONĘ ROZWOJU TWÓRCZEJ OSOBOWOŚCI DZIECKA
Twórczość artystyczna dziecka w świetle badań
ROZDZIAŁ 1. Założenia badawcze
1.1. Cel badań
1.2. Strategie badawcze i narzędzia pomiaru zmiennych
1.3. Metody i techniki badawcze
1.4. Idea kształcenia otwartego w eksperymentalnych warsztatach
artystycznych 1.4.1. Optymalizacja oddziaływań edukacyjnych w warsztatach artystycznych
ROZDZIAŁ 2. Zmysłowe doświadczanie świata w procesie twórczym
Wprowadzenie
2.1. Spostrzeganie, rozpoznawanie, przypominanie jako warunek aktywnego zdobywania doświadczeń
2.2. Podstawowe jakości wizualne - od spostrzegania do plastycznego tworzenia ich przez dziecko
2.2.1. Kontakt z wartościami plastycznymi w aspekcie jednostkowym
2.2.1.1. Spostrzeganie światła
2.2.1.2. Wprowadzenie dziecka w świat barw
2.2.1.3. Kształt jako wartość plastyczna pomagająca charakteryzować zjawisko wizualne
2.2.1.4. Przestrzeń i sposoby jej ujmowania przez dziecko
2.2.1.5. Układ plastyczny jako ekspresyjna struktura jakości zmysłowych
2.3. Efekty pracy nad formą plastyczną w procesie twórczym
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Twórczość artystyczna jako jedna z dróg aktywizacji myślenia
Wprowadzenie
3.1. Rozwój "doświadczenia umysłowego" dziecka w procesie twórczym
3.2. Twórczość a proces kształtowania się systemu pojęć
3.3. Stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w działaniach
artystycznych 3.4. Rozwój myślenia twórczego
3.4.1. Znaczenie symboliczne w twórczości plastycznej dziecka
3.4.1.1. Rola "niespecyficznych współczynników aktu myślenia"
3.4.1.2. Wprowadzenie dzieci w świat interpretacji symbolicznych
3.4.2. Elastyczność i oryginalność myślenia
3.4.2.1. Elastyczność myślenia typu figuralnego i symbolicznego w działaniach twórczych
3.4.2.2. Oryginalność myślenia jako zdolność dokonywania transformacji w zakresie plastycznych wartości wizualnych, semantycznych i artystycznych
3.4.2.3. Wyobraźnia w twórczym rozwiązywaniu problemów plastycznych
Podsumowanie
ROZDZIAŁ 4. Emocjonalne i motywacyjne wartości procesu twórczego
Wprowadzenie
4.1. Psychiczna reprezentacja emocji w procesie twórczym - od kodu obrazowego do symbolicznego
4.1.1. Poznawcze koncepcje psychicznej reprezentacji emocji a proces twórczy
4.1.2. Kody wykorzystywane przez dziecko a psychiczna reprezentacja emocji w procesie tworzenia artystycznego
4.1.2.1. Kod obrazowy
4.1.2.2. Kod werbalny
4.1.2.3. Kod abstrakcyjny
4.2. Emocje filokreatywne jako wstępny warunek procesu twórczego
4.2.1. Od ciekawości do zainteresowania
4.2.2. Emocje filokreatywne a efekt twórczych działań dziecka
4.3. Emocjonalne wartościowanie Ja i jego rola w procesie twórczym
4.3.1. Własna osoba jako przedmiot spostrzegania
4.3.2. Działania twórcze jako źródło wiedzy o samym sobie
4.3.3. Reprezentacja własnej osoby a skuteczność interpersonalna w procesie działań twórczych
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. O aktywnym współuczestnictwie dziecka i nauczyciela w procesie twórczym
Wprowadzenie
5.1. Reprezentacja drugiego w relacji "dziecko - nauczyciel" i "nauczyciel -dziecko"
5.1.1. Analiza zjawisk związanych z reprezentacją dziecka przez nauczyciela w działaniach artystycznych
5.1.2. Wpływ reprezentacji nauczyciela na zachowania dzieci w procesie twórczym
5.2. Znaczenie rozwijającego stosunku "dziecko - nauczyciel", "nauczyciel - dziecko" w twórczej działalności artystycznej
5.3. Organizacja procesu współuczestnictwa dziecka i nauczyciela w działaniu artystycznym
5.3.1. Znaczenie struktury i warunków spotkań warsztatowych
5.3.2. Proces twórczy jako źródło motywacji wewnętrznej

Podsumowanie
Zakończenie

Bibliografia

Aneks l

Aneks 2

Education through art. On the educational values of artistic creation of children (Summary)
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Kupujący Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych... zamówili również:

Teoria wychowania w zarysie - okładka książki
Teoria wychowania w zarysie Mieczysław Łobocki
Dydaktyka dla nauczycieli - okładka książki
Dydaktyka dla nauczycieli Józef Półturzycki

Produkty podobne:

Zdrowie - wartość - edukacja - okładka książki
Zdrowie - wartość - edukacja Mirosław Kowalski, Anna Gaweł
Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej - okładka książki
Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska (red.)
Metodologiczne problemy studiów - okładka książki
Metodologiczne problemy studiów europejskich Konstanty A. Wojtaszczyk (red.)
Czwartek, 24 Maja 2018 roku.