pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Finansowe instrumenty pochodne - okładka książki
książka:

Finansowe instrumenty pochodne

autor: Jacek Grzywacz

Dane szczegółowe:

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2009
Ilość stron: 192 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373784345
Data: 2010-04-27
Cena wydawcy: 28.00 złpozycja niedostępna

Opis:

Tematem opracowania jest rynek instrumentów pochodnych służących ograniczaniu ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza przy zawieraniu transakcji na rynku finansowym. Do niedawna przedsiębiorcy nie przywiązywali należytej uwagi do problemu zarządzania ryzykiem, tradycyjnie skupiając się głownie na zapewnieniu źródeł finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju jednostki. Tymczasem niepewność i zaburzenia w gospodarce oraz na rynkach finansowanych kreują coraz wyższe ryzyko finansowe istotnie wpływające na wysokość osiąganych Zyśków. Potwierdzają to sami przedsiębiorcy, wśród których większość przyznaje, że np. ryzyko kursowe ma znaczący wpływ na końcowy wynik finansowy. Derywaty należą obecnie do jednych z najbardziej zaawansowanych instrumentów finansowych, zarówno pod względem budowy, jak i wielkości obrotu. Rynek ten jest interesującym obiektem badań, chociażby ze względu na charakter i złożoność oferowanych na nim produktów. Instrumenty pochodne są przydatne w zarządzaniu ryzykiem finansowym i zabezpieczaniu przed niepożądanymi zmianami wskaźników rynkowych, cen czy kursów. Jest to szczególnie istotne w warunkach liberalizacji i deregulacji światowych rynków. Ich intensywny rozwój nastąpił, bowiem wraz z upłynnieniem kursów walut, co nastąpiło w Polsce w 2000 roku. Należy zauważyć, że instrumenty pochodne to również atrakcyjny obszar dla poszukiwaczy szybkich zarobków. Derywaty, bowiem ze względu na swoją konstrukcję cechują się tym, że można, angażując niewielki wkład własny, oczekiwać Zyśków stanowiących jego wielokrotność. Wiele osób w naszym kraju nadal jest przekonanych o dużym ryzyku, jaki niosą ze sobą transakcje na pochodnych. Poznanie zasad funkcjonowania tego typu instrumentów jest, zatem niezbędne, aby w sposób regionalny ocenić ich przydatność oraz poznać faktyczne niebezpieczeństwo, wynikające często z braku umiejętności stosowania takich narzędzi. Głównym celem książki jest określenie zasad funkcjonowania instrumentów pochodnych oraz ocena możliwości efektywnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej. Na początku scharakteryzowano istotę ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Omówiono również jego wpływ na funkcjonowanie jednostki. Następnie podano miary, dzięki którym ryzyko ogranicza się do kluczowych elementów warunkujących prawidłową ocenę tej kategorii. Obszerną cześć opracowania stanowi charakterystyka instrumentów pochodnych wykorzystywanych w praktyce gospodarczej w transakcjach zabezpieczających. Pominięto w tym miejscu szereg ich odmian i tych derywatów, które występują tylko sporadycznie, skoncentrowano natomiast uwagę na instrumentach o zasadniczym, praktycznym znaczeniu. Jednoznacznie przedstawiono istotę poszczególnych transakcji, nie pozostawiając wątpliwości, co do możliwości wykorzystania określonych rodzajów pochodnych w konkretnej sytuacji, także przy istniejących ograniczeniach. Rozwinięciem tej problematyki jest kolejny, trzeci rozdział książki, w którym opisano rynek instrumentów pochodnych w Polsce, stymulowany zarówno przez operacje giełdowe, jak też pozagiełdowe. Oceniono także oferty instytucji finansowych, pośredniczących w tego typu transakcjach. W opracowaniu uwzględniono również problemy podatkowe i rachunkowe dotyczące stosowania derywatów. Potwierdzono w tym miejscu dużą wagę, z jaką należy traktować konieczność funkcjonowania czytelnych i spójnych uregulowań prawnych. W każdym rozdziale zwrócono uwagę na racjonalne zasady współpracy z bankiem świadczącym usługi z zakresu instrumentów pochodnych. Wskazano na te elementy umowy, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa i decydują w wielu przypadkach o wynikach przeprowadzonych transakcji. Praktyczne zasady zarządzania ryzykiem omówione zostały w rozdziale szóstym. Wykorzystano tu przykłady dużych przedsiębiorstw, w których derywaty zdają się być integralną częścią całego procesu zarządzania korporacją. W ostatniej części książki zwrócono uwagę na ograniczenia w stosowaniu instrumentów pochodnych. Wykorzystano tu przykład transakcji terminowej forward, cieszącej się niemalże największym zainteresowaniem spośrod transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Opracowanie uwzględnia duży dorobek teoretyczny z zakresu instrumentow pochodnych, ale także odwołuje się do praktyki gospodarczej. Liczne przykłady empiryczne stale nawiązują do tej praktyki, przez co stanowią znakomitą bazę do oceny faktycznych możliwości wykorzystywania derywatow w działalności przedsiębiorstw. Książka przeznaczona jest dla studentow kierunkow ekonomicznych oraz osob związanych z rynkiem instrumentow pochodnych, reprezentujących zarówno przedsiębiorstwa, jak też instytucje finansowe. Opracowanie jest wynikiem badań prowadzonych przez Studenckie Koło Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie.

Jacek Grzywacz

Spis treści:

Magdalena Ozdarska, Monika Sośnicka, Agnieszka Ulianiuk, Paulina Urantowska
Rozdział 1
Definicja i klasyfikacje ryzyka
1.1. Definicja ryzyka
1.2. Klasyfikacje ryzyka
1.3. Wpływ ryzyka na działalność przedsiębiorstwa
1.3.1. Ryzyko walutowe
1.3.2. Ryzyko stop procentowych
1.4. Miary ryzyka
1.4.1. Miary zmienności
1.4.2. Miary zagrożenia
1.4.3. Miary wrażliwości
1.5. Podsumowanie
Piotr Jankowski, Marek Winiarski, Piotr Żuk
Rozdział 2
Charakterystyka instrumentów pochodnych i ich wykorzystanie w transakcjach zabezpieczających
2.1. Wprowadzenie
2.2. Kontrakty terminowe forward i futures
2.2.1. Ogolne informacje na temat kontraktow terminowych forward i futures
2.2.2. Rożnice między kontraktami forward i futures
2.2.3. Walutowy kontrakt terminowy
2.2.4. Opcja terminowa
2.2.5. Procentowe kontrakty terminowe FRA
2.3. Opcje
2.3.1. Definicja, ogolna charakterystyka i podział opcji
2.3.2. Wykorzystanie pojedynczych opcji w transakcjach zabezpieczających
2.3.3. Wystawianie opcji
2.3.4. Strategie zabezpieczające
2.3.5. Opcje egzotyczne
2.3.6. Podsumowanie
2.4. Swapy
2.4.1. Definicja, ogolna charakterystyka i podział swapow
2.4.2. Swap odsetkowy
2.4.3. Swap walutowy
2.4.4. Swap walutowo-odsetkowy
2.4.5. Swapy drugiej generacji
2.4.6. Rola banku w transakcjach swapowych
Katarzyna Dąbek, Anna Jankowska, Aleksandra Ulewicz
Rozdział 3
Historia instrumentów pochodnych, budowa rynku instrumentów pochodnych, oferta polskich instytucji finansowych
3.1. Historia instrumentow pochodnych
3.1.1. Rozwoj instrumentow pochodnych na świecie
3.1.2. Rozwoj instrumentow pochodnych w Polsce
3.2. Rynek instrumentow pochodnych
3.2.1. Giełdowy rynek instrumentow pochodnych
3.2.2. Pozagiełdowy rynek instrumentow pochodnych
3.3. Oferta polskich instytucji finansowych
3.3.1. Rynek pozagiełdowy
3.3.2. Rynek giełdowy
3.3.3. Podsumowanie
Roman Krzyślak, Anna Masłowska
Rozdział 4
Aspekty rachunkowości związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Rachunkowość zabezpieczeń
4.3. Wycena instrumentow pochodnych
4.4. Ujmowanie w księgach rachunkowych
4.5. Aspekty podatkowe
4.6. Przykłady
Małgorzata Kosiecka, Paulina Kupis
Rozdział 5
Współpraca z bankiem
5.1. Wprowadzenie
5.2. Umowa dotycząca instrumentow pochodnych
5.3. Wymogi banku dotyczące umow
Krzysztof Zajączkowski
Rozdział 6
Zarządzanie ryzykiem w praktyce
6.1. Znaczenie zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa
6.2. Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem
6.2.1. Ogolne zasady zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
6.2.2. Rola działu finansowego w zarządzaniu ryzykiem
6.2.3. Stopień centralizacji zarządzania ryzykiem
6.3. Metody zarządzania ryzykiem
6.4. Przykłady zarządzania ryzykiem
6.4.1. Telekomunikacja Polska SA
6.4.2. Deutsche Telekom AG
6.4.3. France Telecom
6.4.4. Verizon Communications, Inc.
6.5. Podsumowanie
Jacek Grzywacz
Rozdział 7
Ograniczenia w stosowaniu walutowej transakcji terminowej forward
7.1. Depozyt zabezpieczający
7.2. Marża
7.3. Minimalna kwota transakcji
7.4. Bariera obrotow
7.5. Dylemat transakcji forward oraz problemy w jego zastosowaniu w praktyce
7.6. Ocena walutowych transakcji terminowych
Zakończenie
Bibliografia
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Jacek Grzywacz (red.) - autor m.in.:

Marketing banku - okładka książki
Marketing banku Jacek Grzywacz;

Produkty podobne:

Handel zagraniczny - okładka książki
Handel zagraniczny Beata Stępień
Czwartek, 21 Czerwca 2018 roku.