pokaz koszyk
autor tytuł  24h
książka -  Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej - Marta Wójcik

Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej

książka

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania:
Oprawa: miękka
Ilość stron: 232 s.
Wymiar: 176x250 mm
EAN: 9788375870381
ISBN: 9788375870381
Data: 2008-10-01
Cena wydawcy: 34.80 zł
pozycja niedostępna

Opis produktu:

W społecznym odbiorze istnieje szereg cech przypisywanych osobom niesłyszącym. Na ich podstawie powstaje obraz osób "innych", bywa, że gorszych od słyszących. Dlaczego gorszych? Ponieważ wada słuchu, oprócz pierwotnego braku dopływu bodźców dźwiękowych, może powodować zaburzenia w rozwoju i funkcjonowaniu osób nią dotkniętych w trzech sferach życia: fizycznej, psychicznej i społecznej. Nie oznacza to jednak, że zaburzenia te muszą się pojawić. Dzięki postępowi medycyny i techniki jesteśmy w stanie zapobiegać wtórnym następstwom uszkodzenia słuchu. Nie bez znaczenia pozostają również działania specjalistów z zakresu terapii i rehabilitacji - surdopedagogów, surdologopedów i psychologów.

Niezwykle ważne jest wypracowanie odpowiednich do możliwości dziecka sposobów jego porozumiewania się z otoczeniem. Trwający od przeszło 200 lat spor o metodę pracy i komunikacji z niesłyszącymi nadal jest obecny w praktyce rehabilitacyjnej i edukacyjnej. Jedni negują język migowy, dla innych jest on jedynym słusznym środkiem komunikacji. Jest jeszcze trzecie podejście, którego zwolennicy wykorzystują większą liczbę kanałów umożliwiających skuteczne porozumiewanie się (metody bimodalne, multimodalne, komunikacja totalna).

To ostatnie podejście wydaje się - z punktu widzenia kształcenia kompetencji komunikacyjnej, a więc umiejętności adekwatnego do sytuacji i możliwości percepcyjnych odbiorcy (partnera komunikacyjnego) posługiwania się językiem - najbardziej odpowiednie. W życiu codziennym nie jest bowiem ważne, co wiemy o języku, ale to jak i kiedy jesteśmy w stanie go używać. To jest podstawowy warunek właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Osoba słysząca, nieznająca języka migowego, w otoczeniu ludzi go używających również jest osobą niepełnosprawną.

Niniejsze opracowanie jest próbą opisu wybranych aspektów społecznego funkcjonowania gimnazjalistów z wadą słuchu w ich własnym środowisku - wśród innych niesłyszących lub słabo słyszących. Jest to także próba odpowiedzi na pytanie: czy i jakie relacje zachodzą między posiadanymi umiejętnościami porozumiewania się a poziomem przystosowania społecznego, zachowaniami empatycznymi, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej czy poziomem samooceny.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1
Uszkodzenie słuchu


1.1. Rozważania terminologiczne
1.2. Następstwa uszkodzenia słuchu
1.2.1. Wymiar organiczny
1.2.2. Wymiar psychiczny
1.2.3. Wymiar społeczny

Rozdział 2
Rozwój społeczny dzieci i młodzieży


2.1. Terminologia
2.2. Prawidłowości rozwoju społecznego

Rozdział 3
Osoby niesłyszące w społeczeństwie


3.1. Stereotyp osoby niesłyszącej w odbiorze społecznym
3.2. Społeczność niesłyszących – niepełnosprawni czy odmienność kulturowa
3.3. Komunikowanie się osób niesłyszących z otoczeniem

Rozdział 4
System edukacji niesłyszących


4.1. Rys historyczny
4.2. Stan obecny
4.2.1. Kształcenie w szkołach specjalnych
4.2.2. Kształcenie w szkołach integracyjnych
4.2.3. Kształcenie w szkołach masowych
4.3. Miejsce gimnazjum w systemie edukacji osób niesłyszących

Rozdział 5
Metodologia badań własnych


5.1. Założenia metodologiczne
5.2. Zmienne i wskaźniki zmiennych
5.3. Metody i techniki badań
5.4. Teren badań
5.5. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział 6
Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania


6.1. Kompetencja komunikacyjna badanych
6.1.1. Ogólna charakterystyka
6.1.2. Strategia gestowo-mimiczna
6.1.3. Strategia foniczna
6.1.4. Preferowana strategia komunikacyjna
6.2. Poziom ogólnego przystosowania społecznego badanych
6.2.1. Motywacja do nauki szkolnej
6.2.2. Zachowanie się antyspołeczne
6.2.3. Przyhamowanie
6.2.4. Uspołecznienie
6.3. Poziom empatycznego rozumienia innych
6.4. Funkcjonowanie w zespole klasowym
6.4.1. Pozycja/status badanych uczniów w zespole klasowym
6.4.2. Rola badanych w zespole klasowym
6.5. Samoocena badanych
6.5.1. Zdolności i umiejętności
6.5.2. Techniki szkolne
6.5.3. Ocena własna

Rozdział 7
Kompetencja komunikacyjna a wybrane aspekty społecznego funkcjonowania


7.1. Kompetencja komunikacyjna badanych a poziom ogólnego przystosowania społecznego badanej młodzieży
7.2. Kompetencja komunikacyjna badanych a poziom empatycznego rozumienia innych
7.3. Kompetencja komunikacyjna badanych a funkcjonowanie w zespole klasowym
7.4. Kompetencja komunikacyjna a samoocena

Rozdział 8
Refleksje końcowe


Rozdział 9
Implikacje dla praktyki


Bibliografia

Oceń, napisz recenzję/opinię
  Bądź pierwszy - napisz opinię!

Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:

książka
Magdalena Giers
Zespół Williamsa
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
książka
Giennadij Małachow
Samoleczenie i uzdrawianie
Rok wydania: 2005
Oprawa: miękka
książka
Agata Radosh
Sięgnij po zdrowie 1
Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
książka
Urszula Mijakoska
Diet coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka