Logo Księgarni Poczytaj.pl
pokaz koszyk      Koszty dostawy | Regulamin | Pomoc | Kontakt
Karty Płatnicze
rog
rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h

  Lista wydawnictw
 
bez kosztów tanie książki
Książki
wyprzedaz 2014
»
»
»
»
»
podręcznik: Polityka społecznapodręcznik: Polityka społeczna
Adam Kurzynowski (red.)

Polityka społeczna

podręcznik

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ilość stron: 311 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 176 x 250 mm
EAN: 9788373780262
ISBN: 83-7378-026-2
Data: 2001-01-01

Zobacz podręcznik autora:


Cena wydawcy: 40.00 zł
pozycja niedostępna

Produkt, książka chwilowo niedostępna lub nakład wyczerpany
UWAGA!
Jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje
o pojawieniu się tego produktu w naszej ofercie,
prosimy o dopisanie swojego adresu e-mail.

e-mail:  

Polityka społeczna - opis produktu:

Prezentowany materiał obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące polityki społecznej, tj. podstawowe pojęcia, cele i zakres danej dziedziny, stosowane metody badań, stan prawny, podmioty państwowe, samorządowe i pozarządowe oraz efekty ich działalności w okresie transformacji.

Omówiono także założenia i główne cele reform w polityce społecznej wprowadzonych od 1990 r. do 1999 r. włącznie. Zamieszczono dane dotyczące warunków bytu ludności, edukacji, bezrobocia, pomocy społecznej, systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz patologii społecznej umożliwiają zapoznanie się z realiami życia rodzin oraz funkcjonowania poszczególnych podsystemów polityki społecznej.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Ze względu na zawartą literaturę uzupełniającą, może być wykorzystywany w trakcie pisania prac licencjackich i magisterskich z tego zakresu.

Spis treści:

I. Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres – Adam Kurzynowski

1. Wstęp
2. Definicja polityki społecznej
3. Źródła polityki społecznej
4. Zakres polityki społecznej
5. Związki polityki społecznej z innymi dziedzinami wiedzy
6. Podmioty polityki społecznej
7. Polityka społeczna jako nauka i praktyka

II. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej –Jerzy Z. Holzer

1. Wprowadzenie
2. Polityka odpowiadająca na zapotrzebowania ludności wynikającej z istniejącej struktury ludności według płci i wieku
3. Demograficzne uwarunkowania polityki związanej z procesem edukacji
4. Demograficzne uwarunkowania zabezpieczenia emerytalnego ludności w wieku poprodukcyjnym
5. Polityka kształtująca procesy demograficzne

III. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą – Adam Kurzynowski

1. Wstęp
2. Związek pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
3. Pomiar relacji pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
4. Źródła deformacji w relacjach pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
5. Drogi do integracji skutecznej
6. Skutki związków polityki gospodarczej i społecznej dla podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych
7. Bilans doświadczeń okresu transformacji
8. Podsumowanie

IV. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie – Adam Lisowski

1. Definicje potrzeb
2. Podejście do diagnozowania potrzeb
3. Potrzeby społeczne
4. Diagnozowanie potrzeb i wskaźniki społeczne
5. Badania specjalne, ewaluacje i monitoring
6. Podsumowanie

V. Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego – Julian Auleytner

1. Definicje
2. Charakterystyka szkolnictwa polskiego
3. Bariery edukacyjne
4. Prawa edukacyjne
5. Podmioty działające na rzecz edukacji
6. Biała księga edukacji i kształcenia
7. Europejskie uczelnie wobec nowych wyzwań
8. Sposoby przezwyciężania problemów edukacyjnych
9. Wykształcenie i zamożność
10. Podsumowanie

VI. Bezrobocie – Krystyna Mlonek

1. Pojęcie, rodzaje i formy bezrobocia
2. Skala i struktura bezrobocia
3. Społeczne skutki bezrobocia
4. Sposoby zwalczania bezrobocia i łagodzenia jego skutków

VII. Warunki bytu gospodarstw domowych – Stanisława Kostrubiec

1. Problemy definicyjne
2. Źródła informacji
3. Rys historyczny badań warunków bytu ludności
4. Podstawowe definicje, kategorie i klasyfikacje stosowane w badaniach warunków bytu
5. Dochody gospodarstw domowych
6. Wydatki gospodarstw domowych 7. Wyposażenie w przedmioty trwałego użyt kowania
8. Warunki mieszkaniowe
9. Subiektywne oceny sytuacji materialnej
10. Podsumowanie

VIII. Konsumpcja a styl życia – Bohdan Jung

1. Wartości społeczne
2. Hierarchia wartości i styl życia
3. Styl życia a pojęcie pokrewne
4. Konsumpcja i dobrobyt społeczny
5. Metody analizy i miary stylu życia
6. Podsumowanie. Nowe wyzwania dla stylu życia i konsumpcji

IX. Ubóstwo jako kwestia społeczna – Tomasz Panek

1. Ubóstwo: istota, identyfikacja i pomiar
2. Metody wyznaczania granicy ubóstwa
3. Skale ekwiwalentności
4. Agregatowe indeksy ubóstwa
5. badanie strefy ubóstwa w Polsce
6. Podsumowanie

X. System zabezpieczenia emerytalnego – Tadeusz Szumlicz

1. Definicja zabezpieczenia emerytalnego
2. Konstrukcja systemu emerytalnego
3. Polityka zabezpieczania emerytalnego
4. Świadczenia emerytalne

XI. Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne – Maria Gasińska

1. Zdrowie, ochrona zdrowia, polityka zdrowotna – podstawowe pojęcia
2. Ochrona zdrowia w polityce społecznej
3. Uwarunkowania stanu zdrowia ludności
4. Metody pomiaru i oceny stanu zdrowia
5. Stan zdrowia ludności w świetle podstawowych danych statystycznych
6. Infrastruktura społeczna ochrony zdrowia
7. Podmioty polityki zdrowotnej
8. Ubezpieczenie zdrowotne
9. W kierunku „II filara” ubezpieczenia zdrowotnego
10. Ubezpieczenia chorobowe
11. Podsumowanie

XII. Pomoc społeczna – Piotr Błędowski

1. Wstęp
2. Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego
3. Podstawy prawne pomocy społecznej
4. Zakres podmiotowy pomocy społecznej
5. Zakres przedmiotowy i struktura organizacyjna pomocy społecznej
6. Finansowanie pomocy społecznej

XIII. Rehabilitacja społeczne i zawodowa osób niepełnosprawnych – Jerzy Mikulski

1. Wstęp
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – problemy, definicje
3. Polityka rehabilitacyjna w okresie transformacji systemowej
4. Podmioty polityki rehabilitacyjnej
5. Międzynarodowe podmioty polityki rehabilitacyjnej
6. Rozmiary i struktura niepełnej sprawności
7. Wnioski

XIV. Patologie społeczne – Adam Minkiewicz

1. Wstęp
2. Co to jest patologia społeczna?
3. Klasyfikacja zjawisk patologii społecznej
4. Elementy diagnozy zjawisk patologicznych w Polsce w latach 90. 5. Zakończenie

XV. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna – Adam Kurzynowski, Piotr Błędowski

1. Wstęp
2. Polityka centralna (krajowa) i jej środki działania na rzecz polityki regionalnej i lokalnej
3. Źródła lokalnej polityki społecznej i jej oddziaływanie na centralną politykę społeczną
4. Źródła deformacji w relacjach pomiędzy polityką centralną i regionalną oraz lokalną
5. Obszary polityki społecznej
6. Analiza skuteczności globalnej, regionalnej i lokalnej polityki społecznej
7. Podsumowanie

Oceń, napisz recenzję/opinię

  Bądź pierwszy - napisz opinię!

Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
Grzegorz L. Seidler, Henryk Groszyk, Antoni Pieniążek
Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
Rok wydania: 2008
Oprawa: miękka
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
John Fiske
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Rok wydania: 2008
Oprawa: miękka
Prawne podstawy resocjalizacji. Seria: Skrypty Becka
Małgorzata Kuć
Prawne podstawy resocjalizacji. Seria: Skrypty Becka
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
sprawdz zamowienie
Koszty inpost gratis
bestseller
Ludzie partii: idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne ...
Anna Pacześniak, Jean-Michel
Ludzie partii: idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne ...
22.36 zł
Triumf człowieka pospolitego
Ryszard Legutko
Triumf człowieka pospolitego
23.92 zł
Duch Europy
Roman Dmowski
Duch Europy
8.60 zł
Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji ...
Konserwatyści polscy 1918-1939. Wybór pism
Marcin Król (red.)
Konserwatyści polscy 1918-1939. Wybór pism
35.52 zł
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt
Adam GargaśTo nieprawda, że wszystkiemu
winien jest SYSTEM, jeśli coś
nie działa napisz!:
Adam

IE 8.0 © 2002-2015 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel