Logo Księgarni Poczytaj.pl
pokaz koszyk      Koszty dostawy | Regulamin | Pomoc | Kontakt
Karty Płatnicze
autor tytuł  24h
mapa kategorii
lista wydawnictw
bez kosztów
tanie książki
»
»
»
»

Analiza związków organicznych

, ,
książka

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa: miękka
Ilość stron: 190 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373260269
ISBN: 83-7326-026-9
Data: 2006-04-13
Cena wydawcy: 20.00 zł
pozycja niedostępna

Opis produktu:

Program ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej powinien spełniać wiele postulatów dydaktycznych. Istotnym celem zajęć z preparatyki organicznej jest między innymi przekazanie studentom umiejętności planowania i realizacji podstawowych procesów z zakresu otrzymywania, oczyszczania oraz izolacji związków chemicznych w reakcjach podstawienia, przyłączenia, eliminacji lub przegrupowania. Studenci poznają przy tym zasadniczy sprzęt i urządzenia chemiczne, opanowują metody stosowania poszczególnych technik laboratoryjnych, jak: chłodzenie i ogrzewanie, suszenie (odwadnianie), oczyszczanie przez destylację (zwykłą, z parą wodną, pod zmniejszonym ciśnieniem), oczyszczanie przez krystalizację, oczyszczanie metodami chromatografii, identyfikacja związków chemicznych itd.

Specjalną rolę można i należy wyznaczyć w programie ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej tej ich części, którą obejmujemy mianem organicznej analizy jakościowej. Analiza jakościowa związków organicznych może odegrać istotną rolę w realizacji zasadniczej idei programowej nauczania chemii organicznej - w doświadczalnej ilustracji i dowodzie słuszności założeń teorii budowy. Jednym z najważniejszych problemów teorii budowy związków organicznych jest opanowanie umiejętności przewidywania struktury cząsteczki związku na pod-stawie jego właściwości fizycznych i chemicznych wyznaczonych eksperymentalnie. Relacja ta obowiązuje również w kierunku przeciwnym; chemik znając budowę czą-steczki związku potrafi przewidywać z kolei jego właściwości fizyczne i chemiczne, a zwłaszcza zdolność i skłonność do ulegania określonym reakcjom chemicznym.

Pojęcie struktury cząsteczki uległo zmianom wraz z rozwojem chemii organicznej. Treść pojęcia "struktura cząsteczki", uboga w zaraniu powstania chemii organicznej, wzbogaciła się w miarę postępu badań i objęła obecnie złożony układ pojęć podstawowych z zakresu chemii, fizyki i matematyki.

W celu uściślenia stosowanej terminologii należy zdefiniować poszczególne składowe ogólnego pojęcia określanego mianem "struktura cząsteczki".

Podstawowym elementem pojęcia "struktura cząsteczki" jest jej skład jakościowo-ilościowy. Chodzi tu o rodzaj i liczbę atomów wchodzących w skład cząsteczki. Znajomość tę uzyskuje się w wyniku analizy elementarnej związku oraz pomiaru jego masy cząsteczkowej. Zagadnieniu temu poświęcona jest pierwsza część niniejszego skryptu. Drugi składowy element pojęcia "struktura cząsteczki" to jej konstytucja. Mówiąc w tym miejscu o konstytucji cząsteczki, mamy na myśli kolejność w jakiej powiązane są ze sobą atomy, czyli informację w jakich zespołach (zwanych często grupami charakterystycznymi, podstawnikami lub grupami funkcyjnymi) występują atomy wchodzące w skład cząsteczki. Konstytucja cząsteczki należy do elementarnych pojęć chemii organicznej i stała się jednym z głównych kryteriów klasyfikacji związków organicznych.

Organiczna analiza stwarza podstawy do sformułowania uzasadnionej hipotezy o występowaniu w cząsteczce badanej substancji określonych zespołów atomowych, zwanych grupami funkcyjnymi, oraz rodzajów wiązań (układy nasycone, nienasycone, aromatyczne) i umożliwia w ten sposób określenie konstytucji cząsteczki.

Istnieje szczegółowo opracowany system postępowania, obejmujący cały zestaw odpowiednio dobranych testów chemicznych, umożliwiający identyfikację poszczególnych grup funkcyjnych. Wykonanie i identyfikacja właściwych krystalicznych pochodnych badanej substancji stwarza możliwości do definitywnych rozstrzygnięć o strukturze analizowanego związku i jego ostatecznej identyfikacji. Klasyczne metody chemiczne wzbogacono wydatnie metodami fizykochemicznymi, takimi jak na przykład: refrakcja, polarymetria, spektrofotometria w podczerwieni i nadfiolecie, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrometria mas oraz chromatografia. Przyspieszają i ułatwiają one wykrywanie określonych grup funkcyjnych oraz ostateczną identyfikację związku. Sposobom ustalania konstytucji związków organicznych poświęcona jest druga część skryptu.

Dwa dalsze (poza składem jakościowo-ilościowym i konstytucją) elementy pojęcia "struktura cząsteczki": stereochemia, czyli przestrzenne rozmieszczenie atomów oraz właściwości elektryczne i magnetyczne cząsteczki zostały w niniejszym skrypcie pominięte lub też potraktowane marginesowo.

Oceń, napisz recenzję/opinię
  Bądź pierwszy - napisz opinię!

Kupujący tę pozycję zamówili również:

Analiza strukturalna białek za pomocą spektroskopii NMR - Genowefa Ślósarek - małe zdjęcie
Genowefa Ślósarek
Analiza strukturalna białek za pomocą spektroskopii NMR
Biotiole w warunkach fizjologicznych, patologicznych i w terapii - Lidia Włodek - małe zdjęcie
Lidia Włodek (red.)
Biotiole w warunkach fizjologicznych, patologicznych i w terapii

Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów ochrony środowiska - Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie   Skłodowskiej - małe zdjęcie

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów ochrony...
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Biochemia - Kazimierz Pasternak - małe zdjęcie
Kazimierz Pasternak
Biochemia
Rok wydania: 2005
Oprawa: miękka
Chemia koordynacyjna w ćwiczeniach laboratoryjnych - Renata Łyszczek - małe zdjęcie
Renata Łyszczek, Agata Bartyzel, Zofia Rzączyńska
Chemia koordynacyjna w ćwiczeniach laboratoryjnych
Rok wydania: 2006
Oprawa: miękka
Chemia analityczna. Tom 1 2. Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. Analiza instrumentalna - Wydawnictwo PZWL - małe zdjęcie

Chemia analityczna. Tom 1-2. Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna....
Rok wydania: 2000
Oprawa: miękka