Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości - Książka

Strona Główna Księgarni.
pokaz koszyk        zkoszty wysyłkiregulaminpomocKontaktmail
Karty Płatnicze
p Książki l Podręczniki l Audiobook l mapy l Antykwariat l Muzyka l Filmy l Nowości l Bestseller k
rog rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h
  Indeks wydawnictw
  Indeks autorów
  Indeks kategorii
 
bez kosztów tanie książki
Książki
Podręczniki szkolne


LINKI:
- Polecamy w sieci

wstecz Książka z kategorii: Humanistyka » Prawo

książka
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
powiększ

Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Rok wydania:
Ilość stron: 512 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 176x240 mm
ISBN: 978-83-7702-477-5


Zobacz książki autora:
Damian Gil, Iwona Butryn, Agata Jakieła, Kamil M. Woźniak
Zobacz książki wydawcy:
Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski

zobacz też: opis książki
Wyślemy
w czasie:

24 h

sprawdź
koszty
dostawy
Wyprzedaż!!!
Cena: 33.34 
Cena wydawcy: 35.00 
Oszczędzasz: 1.66 
do koszyka
SPIS TREŚCI: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości


Paweł Bucoń - Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości - uwagi dotyczące postępowania cywilnego
Michał Czech - Pewność prawa a praktyka jego interpretacji
Arkadiusz Erhardt - Doręczenia w postępowaniu cywilnym a postulat szybkości postępowania
Magdalena Filipiak - Perspektywa prawna i psychologiczna wysłuchania dziecka w sprawie rodzinnej i opiekuńczej
Łukasz Kucwaj - Ochrona praw dłużnika a egzekucja opróżnienia lokalu mieszkalnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
Joanna Paulina Kufel - Ocena pracy kuratorów sądowych w percepcji społeczeństwa polskiego
Janusz Luty - Zastrzeżenia co do ustawy nowelizującej kodeks cywilny w zakresie ratio legis służebności przesyłu (uwagi de lege ferenda)
Michał Mościcki - Zasada swobody testowania. Istota, funkcje i granice w prawie polskim
Monika Odrowska-Stasiak - Wykładnia orzeczeń w postępowaniu cywilnym
Tomasz Sudoł - Szybkość i koszty postępowania sadowego a alternatywne sposoby rozwiązywania sporów cywilnoprawnych
Aneta Tyc - Ograniczenia zasady prawdy materialnej w postępowaniu cywilnym
Ewelina Świerczek - Problematyka hipoteki w świetle ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Literatura
Akty prawne
Część II. Niektóre problemy wykładni norm prawa karnego
Maciej I. Andrzejewski - Dominus litis postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy czy prokurator
Marzena Andrzejewska - Nadzwyczajne środki zaskarżenia (uwagi de lege lata i de lege ferenda)
Marcin Berent - Problem wymiaru kary przy usiłowaniu nieudolnym. Rozważania na płaszczyźnie lex lata i lex ferenda
Małgorzata Czerwińska - Czy istnieje skuteczna alternatywa dla tymczasowego aresztowania
Karol Juszka - Badania efektywności warunkowego umorzenia w postępowaniach karnych wszczętych na podstawie kwalifikacji prawnej ustaw pozakodeksowych
Bogumiła Zofia Lubera, Agnieszka Sikorska - Wybrane problemy wykonywania długoterminowych kar izolacyjnych
Karolina Milka - Nieważność orzeczeń z mocy samego prawa - jej zniesienie w 2003 r. i propozycje de lege ferenda
Aleksandra Narowska, Małgorzata Pańczyk, Magdalena Szybowska - Skarga subsydiarna oraz rola oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego w polskim procesie karnym
Grzegorz Adam Skrobotowicz - Ugoda mediacyjna w sprawach karnych, korzyści z niej wynikające (uwagi de lege lata i de lege ferenda)
Marek Smarzewski - Retrybutywizm, sprawiedliwość naprawcza czy trzecia droga Z rozważań na tle koncepcji podmiotu biernego przestępstwa
Aleksandra Surma - Zbieżność jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych i sądów krajowych - zasady, przykłady, kontrowersje
Marek Tatarczuk, Rafał Rejmaniak - Problematyka karalności przekroczenia granic obrony koniecznej
Jacek Wojciechowski - Podstawowe kontrowersje związane z funkcjonowaniem w polskim porządku prawnym instytucji ułaskawienia
Dariusz Żak - Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
Literatura
Akty prawne
Część III. Węzłowe problemy prawaadministracyjnego i innych gałęzi prawa
Aleksandra Brzoza - Sprawa imigrantów, a wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych
Natalia Daśko - Teoria precedensu. Konwergencja między anglosaską a kontynentalną wizją precedensu
Mirosław Dębniewski - Prawo do sądu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Katarzyna Furman-Łajszczak - Możliwość realizacji zasady swobodnej oceny dowodów w obliczu osiągnięć współczesnej kryminalistyki
Maciej Kawecki, Karol Kozieł - Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki adresów IP komputera
Mirosław Kalisiak - Dlaczego polscy przedsiębiorcy rzadko zgłaszają upadłość - analiza problemu, próba porównania obecnej sytuacji w Polsce do problemów w Niemczech przed wejściem w życie Insolvenzordnung w 1999 roku
Mateusz Kondracki - Problematyka licencji typu open source i free software w polskim prawie autorskim
Tomasz Kowalczyk - Podstawowe zasady prawa wyborczego w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Jakub Krajewski - Multikulturalizm i interpretacja prawnicza
Mariusz Kusion - Interpretacja twórczości artystycznej na przykładzie literatury przez wymiar sprawiedliwości na potrzeby kontratypu sztuki
Artur Lis - Dokument w aspekcie historyczno-prawnym (wybór zagadnień)
Katarzyna Mastalerczyk - Problematyka postępowania sądowoadministracyjnego. Zagadnienia wybrane
Aleksander Mereżko - Sprawa Mendela Beilisa w kontekście wymiaru sprawiedliwości: historia a współczesność
Paweł Szwagierek - Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Dominik Tyrawa - Umiędzynarodowienie prawa administracyjnego jako nowy problem badawczy w polskiej nauce prawa administracyjnego
Joanna Uchańska - Z problematyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej
Katarzyna Witkowska - Obowiązek zmiany rejestracji pojazdu w niektórych państwach Unii Europejskiej
Literatura
Akty prawne
Noty o autorach

Poleć na: Udostępnij na Facebooku
Kupujący tę pozycję zamówili również:
powiększ Andrzej B. Kwiatkowski

Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych

powiększ Hasan Blasim

Szaleniec z Placu Wolności

powiększ Grzegorz Górny

Zbrodnia i medycyna

powiększ Dominik Rogóż

Anty-Odyseja. Antropologia Emmanuela Levinasa

powiększ Małgorzata Synowiec-Piłat, Agnieszka Olchowska-Kotala (red.)

Socjologia i psychologia dla pacjenta. Wybrane zagadnienia

powiększ Genowefa Rakszewicz-Chyczyńska

Pięć trójkątnych listów


Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:
powiększ Damian Gil (red.)

Problemy nowelizacji prawa sądowego. Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka

>> czytaj więcej
powiększ Damian Gil (red.)

Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka

SPIS TREŚCI Część I. Prawo karne Artur Aleksander Dąbrowski - Stalking w badaniach empirycznych Paweł Dębowski - Brak ławników w sądach rejonowych w sprawach karnych - naruszenie zasady udziału czynnika społecznego w sprawowaniu sprawiedliwości? Patrycja Lebiedź - Pozbawienie praw rodzicielskich jako kara na gruncie Kodeksu

>> czytaj więcej
powiększ Damian Gil

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym

Rok wydania: 2011
Oprawa: twarda

Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różnych problemów z zakresu postępowania z oskarżenia prywatnego. Celem pracy było ukazanie odmienności przebiegu postępowania z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym. Oskarżenie prywatne znalazło się już w pierwszych polskich kodyfikacjach karnych i w historii prawa karnego procesowego

>> czytaj więcej
powiększ Małgorzata Gałązka, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk

Kodeks karny - część szczególna. Pytania, kazusy, tablice

Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka

Repetytorium ?Kodeks karny ? część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice? podzielone jest na trzy części: część pierwsza ? PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: typów przestępstw, podstawowych problemów ich wykładni, ustawowych znamion poszczególnych przestępstw, część druga ? KAZUSY z propozycjami rozstrzygnięć obejmujące m.in. zagadnienia: kwalifikacji

>> czytaj więcej

Zobacz również inne pozycje wydawnictwa "Katolicki Uniwersytet Lubelski" dostępne w księgarni:

Współczesne modele egzegezy biblijnej - SPIS TREŚCI Wstęp I. Metoda historyczno-krytyczna na początku XXI wieku II. Historia form, tradycji i redakcji III. Analiza historyczno-religijna ( Religionsgeschichte )
czytaj więcej...

Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych - Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 5
czytaj więcej...

Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę - Praca jest podzielona na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy ma na celu rozstrzygnięcie moralnej dopuszczalności kary w świetle wybranych źródeł chrześcijańskiej koncepcji kary. Rozdział
czytaj więcej...

Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej - Do istotnych osiągnięć rozprawy należy całościowe ujęcie polskiej etyki biznesu i usystematyzowanie licznych poglądów wypowiadanych w tej dziedzinie. Autor przedstawił różne opcje jej uprawiania
czytaj więcej...

Logika języka a gramatyka. Gramatyka spekulatywna a wybrane współczesne teorie lingwistyczne - Praca należy do dziedziny semiotyki i filozofii języka, a stanowi monograficzne opracowanie problematyki ogólnej gramatyczno - logicznej teorii języka (...) Autor stara się wykazać,
czytaj więcej...

Problemy zarządzania na rynku kapitałowym - Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 1
czytaj więcej...


sprawdz zamowienie
muzyka
bestseller
powiększ
Porozumienie z pacjentem. ...
Jan Doroszewski, Marek Kulus, ...
cena: 55.76 zł
powiększ
Wprowadzenie do logiki dla ...
Oktawian Nawrot
cena: 47.04 zł
powiększ
Prawo konstytucyjne. Diagramy
Agnieszka Gajda, Joanna Juchniewicz, ...
cena: 37.44 zł
powiększ
powiększ
Karta Nauczyciela. Komentarz
Małgorzata Zając-Rzosińska, ...
cena: 69.55 zł
powiększ
Fundacje i stowarzyszenia. ...
Robert Barański, Anna Olejniczak
cena: 134.11 zł

Zobacz więcej!

dladzieci
nowosci
powiększ
Czerwona apokalipsa. Agresja ...
Piotr Szubarczyk
cena: 37.06 zł
powiększ
Od niepodległości do niepodległości. ...
Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, ...
cena: 13.28 zł
powiększ
Bonobo i ateista. W poszukiwaniu ...
Frans Waal
cena: 40.17 zł
powiększ
Wszechświat - Maszyna czy ...
Michał Heller, Józef Życiński
cena: 40.17 zł
powiększ
Ewolucja i stworzenie. Seria: ...
Ernan McMullin
cena: 24.45 zł
powiększ
Nowa fizyka i nowa teologia. ...
Michał Heller
cena: 24.45 zł
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt

Adam Gargaś To nieprawda, że wszystkiemu winien jest SYSTEM, jeśli coś nie działa napisz!: Adam
IE 6.0 © 2002-2014 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel