Rozmowy o dialogu - Książka

Strona Główna Księgarni.
pokaz koszyk        zkoszty wysyłkiregulaminpomocKontaktmail
Karty Płatnicze
p Książki l Podręczniki l Audiobook l mapy l Antykwariat l Muzyka l Filmy l Nowości l Bestseller k
rog rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h
  Indeks wydawnictw
  Indeks autorów
  Indeks kategorii
 
bez kosztów tanie książki
Książki
Podręczniki szkolne

wstecz Książka z kategorii: Religia » Kościół Katolicki » nauka społeczna


Lista bestsellerów - nauka społeczna - zobacz

książka
Rozmowy o dialogu
powiększ

Rozmowy o dialogu

Wydawnictwo: Vocatio
Ilość stron: 314 s.
Oprawa: twarda
Wymiar: 145x210 mm
ISBN: 83-7146-059-7zobacz też: spis treści

Zobacz książki autora:
ks. prof. Waldemar Chrostowski
Zobacz książki wydawcy:
Wydawnictwo VocatioProdukt, książka chwilowo niedostępna lub nakład wyczerpany
Sprawdź inne podobne dostępne produkty, wydania:
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski
Bóg, Biblia, Mesjasz
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski
Mów Panie bo słucha sługa Twój
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski
Duch i oblubienica mówią: przyjdź
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski
Kościół, Żydzi, Polska
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski
Kościół, Żydzi, Polska
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski
Bóg, Biblia, Mesjasz

UWAGA!
Jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje
o pojawieniu się tego produktu w naszej ofercie,
prosimy o dopisanie swojego adresu e-mail.

e-mail:  

Dialog międzyreligijny jest stosunkowo młody, narodził
się niecałe 100 lat temu, i ma wymiar wewnętrzny, jak i
zewnętrzny.

Wewnętrzny, ponieważ dokonuje się we wnętrzu Kościoła, zmierzając
do lepszego zrozumienia tego, co w Starym Testamencie ma trwałą wartość oraz
oświetla Nowy Testament i z chrześcijańskiego punktu widzenia stanowi wraz z nim
spójną jedność teologiczną. Zewnętrzny, ponieważ polega na spotkaniu się z żywym
ludem Przymierza, z jego tradycją i rzeczywistością religijną. Sama praktyka
dialogu między judaizmem a Kościołem katolickim rozwinęła się dopiero w okresie
międzywojennym, a została przyspieszona przez Holocaust. Przed II Soborem
Watykańskim nie odczuwano tak wyraźnie naglącej potrzeby jednocześnie całej
ludzkości, która wcześniej nie czuła się jeszcze tak bardzo zagrożona jako
całość. Holocaust i śmierć milionów niewinnych ludzi ukazały w całej pełni
zbrodnicze możliwości człowieka i ideologii przeciwstawiającej się Bogu, i z tej
racji stały się niezwykle dramatycznym wezwaniem do szybkiego i głębszego
zjednoczenia ludzkości. Stało się to być może także na przekór ludziom z obu
wspólnot niechętnym dialogowi z różnych racji, także z obawy przed utratą swojej
tożsamości religijnej. Zresztą jeszcze dzisiaj istnieją nie tylko katolickie,
ale także żydowskie wspólnoty ortodoksyjne nieufne w stosunku do dialogu i
przekonane, że w sensie religijnym nie wniesie on nic nowego. Zadaniem tej
książki jest, mimo wszystko, przekraczanie barier, zbliżenie nas do tej
tajemnicy, próba wyjaśnienia tego, co ona dla nas oznacza.

Niektórzy wiążą
Auschwitz z dziedzictwem chrześcijaństwa. Z agresją chrześcijan przeciwko tym,
którzy przyczynili się do śmierci Chrystusa. Ta książka uczy, że Nowy Testament
podobnie jak Stary Testament nazywa Izraelitów ludem wybranym, to znaczy
ludem, który nie istnieje tylko dla siebie, ale także dla innych jako znak.

Ukazując postawy niektórych przedstawicieli narodu izraelskiego, którzy
osobiście przyczynili się do śmierci Chrystusa, nie tylko piętnuje ich czyn, ale
zwraca uwagę na możność zdrady kryjącą się w każdym człowieku wszystkich czasów.

Także naszych czasów. Ale ludzie chętniej wskazują palcem na innych aniżeli na
siebie. Na tę samą skłonność w człowieku zwrócił uwagę chrześcijan Sobór
Trydencki, mówiąc: "Z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie
moralnym i złu, Ťkrzyżują... w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewiskoť
(Hbr 6, 6). Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów.

Oni bowiem, według świadectwa Apostoła Ťnie ukrzyżowaliby Pana chwałyť (l Kor 2,
8), gdyby Go poznali. My podnosimy na niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze
ręce" (Katechizm Rzymski l, 5, 11). Kościół katolicki nie tyle nauczał pogardy
dla Żydów, ile raczej - na przykładzie Żydów - przestrzegał każdego przed
niewiernością Prawu Bożemu.

Dialog to także sprawa ogromnego taktu i
zrozumienia dla drugiego. Zadaniem tej książki jest też przybliżenie prawdy, że
Kościół w tym kontekście nie ma najmniejszego zamiaru zabierać komukolwiek jego
męczenników. On doskonale rozumie, co znaczy cena wiernos ci Prawu Bożemu
przypieczętowana świadectwem własnej krwi. Nikt też nie może wymagać od niego,
aby przez grzeczność zapomniał o swoich własnych męczennikach. Jeśli zwraca
uwagę na Maksymiliana Kolbego czy Edytę Stein, to nie w tym celu, aby
komukolwiek odebrać: palmę męczeństwa, jak uważają ci, którzy z męczeństwa
starają się skonstruować nową ideologię, ale po to, by zwrócić uwagę ludzkości
na to, że pośród największego zła znaleźli się ludzie, którzy zwyciężyli zło i
że siła do przezwyciężenia tego zła pochodziła właśnie z prawa Bożego. Kościół
jest przeciwko Żydom, ale stara się być razem z nimi, zdając sobie doskonale
sprawę z ofiar, jakie poniósł naród żydowski w czasie Holocaustu. Jest to
jeszcze jeden przykład tego, że nasza polska historia nie jest tylko nasza, ale
również tych, którzy żyli obok nas i którzy umierali na tej samej ziemi.

Auschwitz to najpierw historia Żydów, ale potem także Polaków, Cyganów,
Rosjan...

Dotknięcie przez autora sprawy dialogu oznacza też nieuchronnie
podjęcie problemu antysemityzmu. Jest oczywiste, że dopóki dzielono narody na
chrześcijan, Żydów i niewiernych, Żydzi odmawiający uwierzenia w Jezusa
Chrystusa często znosili upokorzenia, oskarżenia, czy poza Polską również
wygnanie. A przecież świadomość bycia "nowym Izraelem" u chrześcijan wprowadza
nieraz całkiem niesłusznie poczucie odcięcia od starego, zastąpienie i
wyeliminowanie go, wbrew zamiarom Apostoła Pawła, który nauczał o pojednaniu
wszystkich Żydów i nie-Żydów przez krzyż Chrystusa (Rz 11, 16-19). Nie można
też zapomnieć o tym, że na długo przed Soborem (Congregatio Sancti Ufficii, 3
III 1928) potępiano w Kościele antysemityzm, "jako grzech przeciwko Bogu i
przeciwko ludzkości, który uderza w prawdę o tym, że wszystkie narody stanowią
jedną społeczność, jeden bowiem mają początek i zmierzają do jednego celu
ostatecznego, Boga. Słowo "katolicki" znaczy przecież powszechny czyli
występujący przeciwko separatyzmom. "Nostra aetate" sformułowała to w
następujący sposób: "Poza tym Kościół, który potępia wszelkie prześladowania,
przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo,
opłakuje - nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości
ewangelicznej akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które
kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom" (p. 4).

Oskarżanie Kościoła o "wielowiekowe podsycanie antysemityzmu" jest w
kontekście polskim sloganem, który podchodzi do sprawy jednostronnie i zamyka
oczy na pozytywy, na to, co możemy nazwać tradycją wielowiekowych poprawnych
stosunków na przykład między Polakami a Żydami w naszym katolickim przecież
kraju, lekceważy ich wzajemny wpływ i ubogacenie kulturowe oraz nie przystaje do
postawy tych katolików, którzy w czasie ostatniej wojny światowej nie tylko
stawali w obronie Żydów, ale stracili życie, chroniąc swoich
współbraci.

Nieuwierzenie w Jezusa Mesjasza jest zdaniem Apostoła Pawła
wielką tragedią (Rz 9). Sprawia ona, że z punktu widzenia religijnego czas można
podzielić na przed i po Chrystusie. Sytuacja Synagogi przed Jezusem Chrystusem
jest głęboko odmienna od sytuacji po Jezusie Chrystusie. Mimo to istnieje z
pewnością i dzisiaj coś takiego jak zadania religijne Izraela. Nowe pokolenia
żydowskie muszą dalej nieść wiarę w jedynego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba wraz
z poczuciem wybrania i obowiązkiem "uświęcania Imienia" przez pewnego rodzaju
"noc wiary" bez świątyni i proroków i w samotności, która osiąga szczyt,
jakiego nie sposób sobie wyobrazić, w Szoah" (M. - T. Huguet, "Izraelu, Ludu
mój, kim jesteś " Kraków 1994, 43).

Często też w praktyce nie dość wyraźnie
uświadamiamy sobie, że poza różnicami istnieją znacznie ważniejsze wyzwania
religijne stojące zarówno przed judaizmem, jak i przed chrześcijaństwem, tzn. w
jednym i drugim wypadku przed monoteizmem. Monoteizm ustawicznie przeciwstawia
się mieszaniu porządków, w szczególności pokusie nadawania cech boskich temu, co
stworzone. A zatem na przeciwstawianiu się totalitarnym ideologiom, które pragną
opanować człowieka i wymuszają na nim "religijne" zgoła posłuszeństwo. Na
przeciwstawianiu się nacjonalizmowi, czyli wypaczonej wizji narodu, który - w
odróżnieniu od patriotyzmu zmierza do wyrobienia w ludziach przekonania o
istnieniu narodu ulepionego z innej gliny, lepszego od innych. Zrozumienie
związku między Synagogą a Kościołem jest dzisiaj ważne ze względu na prawidłowe
rozumienie związku między Kościołem (w porządku łaski) a społecznościami
narodowymi (w porządku natury). Ze względu na pokusę sprowadzenia Kościoła do
narodu, pokusę ustanowienia Kościoła narodowego lub stawiania na tym samym
poziomie Kościoła i narodu. Na przeciwstawieniu się partiom politycznym i
organizacjom marzącym o narzucaniu swojej ograniczonej wizji i swoich
subiektywnych praw i reguł jako zasad uniwersalnych. Chorej demokracji, nie
cierpiącej dyskusji nad własną istotą i nie znoszącej wytykania jej braków.

Monopolowi zysku i pieniądza, który pociąga za sobą niezliczone rzesze wyznawców
odurzonych zdolnością pieniądza do samopomnażania się. Fałszywemu
indywidualizmowi, nazywającemu dobrem to, co zaspokaja nasze pragnienia, a złem
to, co im przeszkadza (por. A. Frossard, "Słuchaj Izraelu", Warszawa 1995,
9).

Komisja Episkopatu Polski, której wiceprzewodniczącym jest ks. Waldemar
Chrostowski, zajmuje się dialogiem i to dialogiem w specyficznych polskich
granicach. Nie dialogiem katolicko-żydowskim na całym świecie, w Stanach
Zjednoczonych, czy Izraelu, co należy do kompetencji Komisji watykańskiej, ale w
Polsce w polskim kontekście. W tych granicach stara się on nie tyle spełniać
rolę karetki pogotowia w konkretnych, bieżących sprawach, ile raczej rolę
sumiennego pracownika na polu wzajemnego zbliżenia między dwiema religiami,
które razem mają dawać wobec świata świadectwo jednemu i temu samemu Bogu,
służyć mu całym oddaniem. Zadaniem teologa jest z pewnością przemyślenie - w
miarę możliwości wszystkich tych doświadczeń. Są one trudne, tak jak trudne
jest zrozumienie odmienności drugiego człowieka, jego odmiennej tożsamości. A
poznać drugich to ogromna trudność, z której zdajemy sobie sprawę już wtedy,
kiedy poznajemy, jak trudno jest nam poznać samych siebie.

Bp Stanisław
Gądecki


Poleć na: Udostępnij na Facebooku
Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski

Kościół, Żydzi, Polska

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka

Kościół, Żydzi, Polska to nie tylko książka, to wydarzenie! Po sukcesie czytelniczym wywiadu-rzeki p.t. Bóg, Biblia, Mesjasz, w którym ks. prof. W. Chrostowski odpowiadał na pytania dotyczące naukowego czytania i wykładania Biblii, otrzymujemy kolejny tom pasjonujących rozmów. Tym razem wybitny biblista opowiada Grzegorzowi Górnemu i Rafałowi

>> czytaj więcej
powiększ ks. prof. Waldemar Chrostowski

Kościół, Żydzi, Polska

Rok wydania: 2009
Oprawa: miękka

Wydanie III. Kosciół, Żydzi, Polska to nie tylko ksiażka, to wydarzenie. Po sukcesie czytelniczym tomu Bóg, Biblia, Mesjasz, w którym ks. prof. W Chrostowski odpowiadał na pytania dotyczace naukowego czytania. objasniania i wykladania Biblii, otrzymujemy kolejny zbior pasjonujacych rozmow. Tym razem wybitny biblista opowiada Grzegorzowi Górnemu

>> czytaj więcej
powiększ ks. Antoni Świerczek

Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie

Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka

Zamiarem autora jest, aby niniejsze opracowanie stało się przyczynkiem do dalszych poszukiwań i badań, które pozwolą lepiej zrozumieć zjawisko wolnych związków i jego wpływ na życie społeczno - religijne, a nade wszystko pomogło na nowo odczytać rolę rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety w kształtowaniu i ukazywaniu przyszłym

>> czytaj więcej
powiększ Elżbieta Szczot

Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego

Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka

Praca podzielona jest na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy przedstawia źródła założenia i istnienia rodziny, określa podmiot ochrony, czyli rodzinę w aspekcie teologicznym. Przybliża naukę Kościoła na temat małżeństwa i rodziny oraz rodziny jako związku powstałego z małżeństwa heteroseksualnego. W rozdziale drugim zaprezentowana zostanie kanoniczna

>> czytaj więcej

Zobacz również inne pozycje wydawnictwa "Vocatio" dostępne w księgarni:

Szczerze szukałem prawdy. Rozmowy o Świadkach Jehowy - Stykamy się z nimi na tyle często, że większość z nas ma już o nich wyrobione jakieś zdanie. Jednych irytują tym, że wszystkich nie-Świadków nazywają sługami szatana i Babilonem wielkim,
czytaj więcej...

Sztuka konfrontacji. Jak prowadzić trudne rozmowy i skutecznie bronić swoich poglądów - Ujmując rzecz jak najprościej, granica to osobista linia zakreślająca stan naszego posiadania. Określa ona to, kim jesteśmy, w jakim miejscu kończy się nasze życie i zaczyna życie innych
czytaj więcej...


sprawdz zamowienie
muzyka
bestseller
powiększ
Katolicki savoir-vivre ... ...
Wojciech Jaroń
cena: 12.48 zł
powiększ
Jak zachód utracił Boga
Mary Eberstadt
cena: 38.82 zł
powiększ
Dokądkolwiek pójdziesz. Kazania ...
ks. Tomasz Grabowski
cena: 15.21 zł
powiększ
powiększ
Człowiek w refleksji Karola ...
Anna Różyło, ks. Mariusz Sztaba ...
cena: 37.15 zł
powiększ
Niebo dla średnio zaawansowanych
Szymon Hołownia, Grzegorz ...
cena: 24.45 zł

Zobacz więcej!

dladzieci
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt

Adam Gargaś To nieprawda, że wszystkiemu winien jest SYSTEM, jeśli coś nie działa napisz!: Adam
IE 6.0 © 2002-2014 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel