Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia. - Książka

Strona Główna Księgarni.
pokaz koszyk        zkoszty wysyłkiregulaminpomocKontaktmail
Karty Płatnicze
p Książki l Podręczniki l Audiobook l mapy l Antykwariat l Muzyka l Filmy l Nowości l Bestseller k
rog rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h
  Indeks wydawnictw
  Indeks autorów
  Indeks kategorii
 
bez kosztów tanie książki
Książki
Podręczniki szkolne

wstecz Książka z kategorii: Polityka » Polityka europejska


Lista bestsellerów - Polityka europejska - zobacz

książka
Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.
powiększ

Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia.

Wydawnictwo: Dante
Ilość stron: 256 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 145 x 205 mm
ISBN: 83-89500-05-1zobacz też: spis treści

Zobacz książki autora:
Marek Czajkowski, Erhard Cziomer
Zobacz książki wydawcy:
Wydawnictwo DanteProdukt, książka chwilowo niedostępna lub nakład wyczerpany
Sprawdź inne podobne dostępne produkty lub wydania:
powiększ Patrycja Kozub
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec reformy instytucjonalnej...
powiększ Artur Kuś
Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej...
powiększ Artur Drzewicki
Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki...
powiększ
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością...

UWAGA!
Jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje
o pojawieniu się tego produktu w naszej ofercie,
prosimy o dopisanie swojego adresu e-mail.

e-mail:  

Na przełomie 2002 i 2003 r. doszło do zdecydowanego przyspieszenia procesu integracji europejskiej. Jego momentem kulminacyjnym było podjęcie na szczycie Unii Europejskiej (UE) w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r. historycznej decyzji o jej poszerzeniu o osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Cypr i Maltę. Umożliwiło to oficjalne podpisanie traktatu akcesyjnego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. W ciągu następnych miesięcy będzie on podlegał procedurze ratyfikacyjnej, dokonywanej albo w drodze referendów albo stosownych uchwał parlamentarnych. W ten sposób społeczeństwa i ciała ustawodawcze w piętnastu obecnych krajach członkowskich oraz w dziesięciu kandydackich wypowiedzą się co do przyszłego kształtu Europy. Zgodnie z założeniami Unia Europejska powinna rozszerzyć się z dniem 1 maja 2004 r.

Równocześnie z procesem ratyfikacyjnym w połowie 2003 r. Konwent Europejski przygotował projekt Konstytucji Europejskiej, który winien zostać zatwierdzony przez kolejną Konferencję Międzyrządową UE z udziałem nowych członków. W ten sposób na naszych oczach rodzi się w szybkim tempie konstrukcja nowej Europy stojącej przed licznymi wyzwaniami regionalnymi i globalnymi. Ta zmieniająca się sytuacja wymaga pogłębionej refleksji oraz bieżącej analizy naukowej. Wydarzenia powyższe mają nie tylko duże znaczenie historyczne, ale ogromne implikacje merytoryczne i praktyczne dla Polski oraz jej siedmiu sąsiadów w aspekcie współczesnym i na przyszłość. Ze względu na swoje położenie geopolityczne, potencjał gospodarczy i demograficzny, Polska i jej bezpośredni sąsiedzi odgrywają kluczową rolę w zainicjowanym procesie przebudowy, stabilizacji i kształtowania pokojowej współpracy w Europie. Każde tych państw posiada własne interesy, doświadczenia, ambicje oraz możliwości oddziaływania na powyższy proces integracyjny. Republika Federalna Niemiec jako prekursor integracji zachodnioeuropejskiej i czołowy kraj piętnastki UE ma silne powiązania gospodarczo-polityczne z Polską oraz jej wszystkimi sąsiadami. Pozwala to Niemcom na odgrywanie ważnej roli w procesie poszerzenia UE na wschód. Z kolei Czechy, Słowacja i Litwa wspólnie z Polską, jako kraje kandydackie, stają przed ogromnymi wyzwaniami i problemami na drodze do członkostwa w UE. Natomiast zarówno Ukraina i Białoruś, jak też Rosja, zainteresowane ścisłą współpracą z UE, nie mają jednakowej oceny następstw jej poszerzenia dla swoich interesów gospodarczych i politycznych.

Stanowisko UE wobec Polski i jej sąsiadów należy rozpatrywać zarówno w aspekcie regionalnym, jak też globalnym. W pierwszej kwestii chodzi o powiązanie procesu poszerzenia z reformowaniem UE, która musi być przygotowana nie tylko do odgrywania roli gospodarczej, ale także politycznej w skali ogólnoeuropejskiej oraz globalnej. Rodzi to szereg skomplikowanych problemów funkcjonowania NATO oraz stosunków transatlantyckich, jak również konieczności zaangażowania się UE w zwalczanie terroryzmu i budowę nowego ładu międzynarodowego. Występujące w tym zakresie różnice od jesieni 2002 r. między USA a niektórymi czołowymi krajami UE, w tym także Niemcami, nie mogły pozostać bez wpływu na proces poszerzenia i reformowania UE. Znajdowały one także odzwierciedlenie w wielu wystąpieniach oraz podczas dyskusji na międzynarodowej konferencji naukowej "Stanowisko UE wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia". Prezentowane w niniejszej publikacji materiały stanowią pokłosie tejże konferencji, która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim 18 i 19 marca 2003 r. Uczestniczyli w niej naukowcy, dyplomaci i eksperci z głównych ośrodków naukowych Polski oraz krajów z nią sąsiadujących. Publikacja zawiera zasadniczy trzon referatów wygłoszonych w trzech panelach: 1) Stanowisko UE wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2002 r., 2) Relacje Polski z UE po zakończeniu rozmów akcesyjnych, 3) Sąsiedzi Polski wobec poszerzenia UE na wschód, jak również syntetyczne omówienie niezwykle burzliwej i ciekawej dyskusji, która miała miejsce w trakcie konferencji. Zarówno referenci, jak też dyskutanci wychodzili w swych licznych wystąpieniach oraz polemikach poza ramy czasowe i zakres merytoryczny tematyki konferencji. Pozwoliło to nie tylko na dokonanie niezwykle potrzebnej i szerokiej wymiany poglądów między uczestnikami, lecz także ukazanie w całej złożoności procesu kolejnego poszerzenia UE przy uwzględnieniu różnych wyznaczników, interesów oraz celów zaangażowanych w ten proces uczestników. Konferencja została zorganizowana przez zespół katedr i zakładów stosunków międzynarodowych - Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Katedrę Teorii Stosunków Międzynarodowych, Zakład Studiów Strategicznych oraz Zakładz Instytucji i Organizacji Międzynarodowych - w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPi SM) UJ. Na jej przygotowanie i przebieg złożył się zbiorowy wysiłek pracowników oraz wielu doktorantów powyższych placówek, za co należą się im słowa podziękowania i uznania. Konferencja oraz publikacja byłyby niemożliwe bez życzliwości i wsparcia finansowego ze strony Władz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Dyrekcji INPi SM UJ, jak również sponsorów: Agencji Mienia Wojskowego i Ruch S.A., oddział w Krakowie. Wszystkim razem i każdemu z osobna składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania.

Marek Czajkowski
Erhard Cziomer


Poleć na: Udostępnij na Facebooku
Kupujący tę pozycję zamówili również:
powiększ Bogumił Grott (red.)

Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004

powiększ praca zbiorowa

Ukraina. Przewodnik krytyki politycznej

powiększ Beata Surmacz

Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie

powiększ Artur Wołek (red.)

Władza i polityka lokalna. Polskie wybory samorządowe 2006

powiększ praca zbiorowa

Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża Pomarańczowej Rewolucji

powiększ Krzysztof Fedorowicz

Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999


Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:
powiększ Erhard Cziomer, Marek Czajkowski (red.)

Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej


Oprawa: miękka

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez UJ na temat międzynarodowych implikacji procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec. Jej obrady z udziałem naukowców polskich i niemieckich koncentrowały się na czterech kluczowych zakresach polityki integracji europejskiej obu państw: -działania na rzecz przyszłego

>> czytaj więcej
powiększ Ryszard Żelichowski (red.)

Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy środkowo-wschodniej w Unii Europejskiej

Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka

Książka poświęcona jest małym państwom Europy Środko-wo-Wschodniej, które po pięciu latach od przystąpienia do Unii Europejskiej znalazły się mniej więcej w podobnym miejscu. Należą do nich Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy i Węgry. Kolejne dwa kraje - Słowenia i Słowacja - ten czas i historyczny moment wykorzystały w sposób maksymalny. Weszły do strefy

>> czytaj więcej
powiększ Marek Barański (red.)

Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Rok wydania: 2009
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest rekonstrukcją rozwiązań instytucjonalnych oraz prezentacją mechanizmów politycznych w 10 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które przodują w procesie przechodzenia od ustroju autorytarnego do demokratycznego, co zaowocowało przyjęciem tych państw do Unii Europejskiej. Zastosowana w pracy metoda systemowa w ujęciu instytucjonalnym

>> czytaj więcej
powiększ Łukasz Stach

Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec integracji z...

Rok wydania: 2011

Praca podejmuje ważne zagadnienie z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Opisano w niej rozpad bloku wschodniego, transformację ustrojową poszczególnych krajów, główne tendencje procesu akcesyjnego, integrację z Unią Europejską w świadomości społecznej obywateli nowych państw członkowskich, ich obawy i nadzieje, ruchy eurosceptyczne 

>> czytaj więcej

Zobacz również inne pozycje wydawnictwa "Dante" dostępne w księgarni:

Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991 - Tytuł niniejszej książki, którą oddajemy do Państwa rąk, zawiera przynajmniej dwie nieścisłości. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstał oficjalnie 30 grudnia 1922 r. na I
czytaj więcej...


sprawdz zamowienie
muzyka
bestseller
powiększ
Wielka Brytania i Wspólnota ...
Izabella Penier (red.)
cena: 36.29 zł
powiększ
Watykańska polityka wschodnia ...
Maciej Mróz
cena: 43.91 zł
powiększ
powiększ
Politycy europejscy XXI wieku
Justyna Miecznikowska (red.)
cena: 36.25 zł
powiększ
Imigranci i uchodźcy w Unii ...
Janusz Balicki
cena: 33.92 zł
powiększ
Polityka językowa Unii Europejskiej
Jacek Łuczak
cena: 31.68 zł

Zobacz więcej!

dladzieci
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt

Adam Gargaś To nieprawda, że wszystkiemu winien jest SYSTEM, jeśli coś nie działa napisz!: Adam
IE 6.0 © 2002-2014 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel