Logo Księgarni Poczytaj.pl
pokaz koszyk      Koszty dostawy | Regulamin | Pomoc | Kontakt
Karty Płatnicze
rog
rog
Szukaj:

w kategorii:
autor
tytuł
 24h

  Lista wydawnictw
 
bez kosztów tanie książki
Książki
»
»
Rabat za więcej

książka
książka: Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi

Krzysztof Wiak

Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi

Wydawnictwo:

Katolicki Uniwersytet Lubelski


Rok wydania:
Ilość stron: 366 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 175x250 mm
ISBN: 978-83-7363-924-9


Zobacz książki autora:Produkt, książka chwilowo niedostępna lub nakład wyczerpany
UWAGA!
Jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje
o pojawieniu się tego produktu w naszej ofercie,
prosimy o dopisanie swojego adresu e-mail.

e-mail:  

SPIS TREŚCI:

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE
Rozdział pierwszy
OKREŚLENIE TERRORYZMU I POJĘĆ Z NIM ZWIĄZANYCH
1. Terror
2. Rys historyczny
3. Typologia terroryzmu
4. Definicja terroryzmu
4.1. Najważniejsze kwestie sporne
4.2. Rodzaje definicji
4.3. Definicje akademickie
4.4. Definicje legalne
5. Główne elementy definicji terroryzmu
5.1. Przemoc i jej konsekwencje
5.2. Cele i motywacja
5.3. „Niewinne" ofiary jako przedmiot zamachu
5.4. Taktyka i strategia
6. Problem wspierania terroryzmu przez państwo
7. Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza
8. Terroryzm a przestępczość zorganizowana
9. Terroryzm a przestępstwa polityczne
10. Terroryzm a legalne formy protestu i działalności opozycyjnej
Rozdział drugi
POJĘCIE TERRORYZMU I ŚRODKI JEGO ZWALCZANIA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
1. Początki współpracy międzynarodowej
1.1. Traktaty ekstradycyjne przełomu XIX-XX wieku
1.2. Konferencje naukowe okresu międzywojennego
1.3. Działalność Ligi Narodów
2. Inicjatywy podjęte w ramach Narodów Zjednoczonych, zmierzające do
przyjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie zwalczania terroryzmu
2.1. Terroryzm państwowy jako zagrożenie dla stosunków
międzynarodowych
2.2. Propozycje kryminalizacji przejawów terroryzmu a problem walki
narodowowyzwoleńczej
3. Konwencje sektorowe
3.1. Terroryzm lotniczy
3.2. Terroryzm morski
3.3. Zamachy na osoby korzystające z ochrony międzynarodowej
3.4. Branie zakładników
3.5. Ochrona materiałów jądrowych i obiektów jądrowych
3.6. Znaczenie konwencji sektorowych
4. Nowa strategia ONZ walki z terroryzmem
4.1. Działalność Zgromadzenia Ogólnego NZ
4.2. Prace Komitetu ad hoc do spraw terroryzmu
4.2.1. Zwalczanie ataków bombowych
4.2.2. Zwalczanie finansowania terroryzmu
4.2.3. Zapobieganie aktom terroryzmu jądrowego
4.2.4. Projekt całościowej konwencji o międzynarodowym terroryzmie
4.3. Rola Rady Bezpieczeństwa NZ
5. Problem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
5.1. Kwestia terroryzmu w trakcie prac nad Statutem MTK
5.2. Akty terroryzmu jako zbrodnie przeciwko ludzkości
6. Kształtowanie się kategorii terroryzmu per se jako zbrodni w
ramach zwyczajowego prawa międzynarodowego
Rozdział trzeci
ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI PRZYJĘTE W RAMACH RADY EUROPY I
UNII EUROPEJSKIEJ
1. Współpraca międzynarodowa w ramach organizacji regionalnych
2. Regulacje Rady Europy
2.1. Kształtowanie się modelu współpracy opartego na zobowiązaniu do
ekstradycji sprawcy przestępstwa terrorystycznego
2.2. Standardy praw człowieka jako wyznaczniki ograniczeń walki z
terroryzmem
2.3. Budowanie kompleksowej strategii zwalczania oraz zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym
3. Stanowisko Unii Europejskiej wobec terroryzmu
3.1. Kształtowanie się instytucjonalnych i normatywnych podstaw
zwalczania terroryzmu
3.2. Strategia przeciwdziałania terroryzmowi w Unii Europejskiej
4. Środki zwalczania terroryzmu przyjęte w decyzji ramowej Rady z 13
czerwca 2002 r
4.1. Pojęcie przestępstwa terrorystycznego
4.2. Przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej oraz przestępstwa
związane z terroryzmem
4.3. Prawnokarne konsekwencje popełnienia przestępstw określonych w
decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r
4.4. Implementacja przepisów decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w
ustawodawstwach krajowych
Rozdział czwarty
PRZESTĘPSTWO O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM W POLSKIM PRAWIE KARNYM
1. Terroryzm oraz jego przejawy na tle polskich kodyfikacji karnych

XX wieku i poglądów nauki tego okresu
2. Realizacja zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej w
polskim prawie karnym
3. Ustawowe znamiona przestępstwa o charakterze terrorystycznym
3.1. Katalog czynów zabronionych spełniających przesłanki
kwalifikacji jako przestępstwa o charakterze terrorystycznym
3.2. Strona podmiotowa przestępstwa o charakterze terrorystycznym
4. Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym a wewnętrzna
spójność polskiego prawa karnego i harmonizacja rozwiązań w państwach
Unii Europejskiej
Rozdział piąty
ŚRODKI ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM
1. Prawnokarne konsekwencje popełnienia przestępstwa o charakterze
terrorystycznym
1.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary
1.2. Dopuszczalność stosowania środków probacyjnych
1.3. Czynny żal i mały świadek koronny
1.4. Zakres stosowania polskiej ustawy karnej
1.5. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
2. Kryminalizacja czynów „na przedpolu" przestępstwa o charakterze
terrorystycznym
2.1. Prawnokarne środki zapobiegania przestępstwom o charakterze
terrorystycznym
2.2. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępnym o
charakterze terrorystycznym
2.3. Kryminalizacja finansowania terroryzmu
2.4. Przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
3.1. Okoliczności uchylające bezprawność lub winę jako środki
przeciwdziałania terroryzmowi
3.2. Kwestia dopuszczalności zniszczenia cywilnego statku
powietrznego użytego jako środek ataku terrorystycznego
3.3. Problem legalizacji tortur jako metody przesłuchania w celu
zapobieżenia groźbie zamachu terrorystycznego
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Kupujący tę pozycję zamówili również:

Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne
Edward Lipiński

Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne

Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne
Artur Mezglewski

Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne

Leksykon obywatela
Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

Leksykon obywatela

Zobacz również inne podobne pozycje dostępne w księgarni:

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
Wiesław Jasiński

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych

Rok wydania: 2012
Oprawa: twarda
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Paweł Kobes

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości...

Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komentarz
Michał Hara, Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...

Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom (zwłaszcza osób starszych)
Karol Sławik

Prawno-kryminalistyczne środki przeciwdziałania zagrożeniom...


Oprawa: miękka
sprawdz zamowienie
Sprawdź swoje zamówienie | Koszyk | Koszty dostawy | Regulamin | Polityka Cookies | Pomoc | Kontakt
Adam GargaśTo nieprawda, że wszystkiemu
winien jest SYSTEM, jeśli coś
nie działa napisz!:

Adam

IE 8.0 © 2002-2014 KRAKÓW
Księgarnia Internetowa Poczytaj.pl,
"Dante" G. Baran, G. Fugiel